Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2018.05.25 01:16:02 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 143243337 din 25.05.2018


Aţi depus o declaratie tip D390 cu numărul de înregistrare INTERNT-143243337-2018 din data de
25.05.2018 pentru perioada de raportare 4 2018 pentru CIF: 26641602

Nu există erori de validare.