Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 75843209 din 27.07.2015


Aţi depus o declaraţie tip D100 cu numărul de înregistrare INTERNT-75843209-2015 din data de
27.07.2015 pentru perioada de raportare iunie 2015, pentru CIF: 27380548

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2015.07.27 12:33:06 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: