Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI

Referat
Disciplina: AAEF

Tema: Analiza сheltuielilor materiale.

A elaborat:eleva gr.MC-161
Pasat Ina
A verificat:profesor:Ciobanu Doina

Ungheni,2020
ANALIZA CHELTUIELILOR MATERIALE

Cheltuielile materiale, de cele mai multe ori, detin ponderea cea mai mare in structura
cheltuielilor de productie. Ele sunt date de volumul resurselor materiale consumate si de pretul acestora.
Volumul resurselor materiale consumate este dependent de consumurile specifice, adica de cantitatea
din resursa materiala necesara si consumata pentru realizarea unei unitati de produs.

Diminuarea cheltuielilor materiale se realizeaza in principal, prin diminuarea consumurilor


specifice, iar acestea din urma numai prin introducerea unor tehnologii performante.

Analiza factoriala a cheltuielilor materiale se realizeaza cu ajutorul indicatorului de eficienta


economica a cheltuielilor, cheltuieli materiale la 1.000 lei/CA.

In analiza diagnostic, cheltuielile materiale se examineaza atat pe total, cat si grupari (variabile si fixe)
sau Cheltuielile materiale au un rol hotarator in desfasurarea proceselor de productie si in realizarea
produselor, lucrarilor industriale si a serviciilor. Datorita ponderii ridicate in sstructura costurilor de
productie, cheltuielile materiale trebuie sa faca obiectul unor analize permanente din partea conducerii
intreprinderii, pentru a putea interveni atunci cand apar situatii nefavorabile.

Reducerea cheltuielior materiale trebuie sa constituie obiectivul major, hotarator al conducerii


intreprinderii in folosirea cat mai eficienta a resurselor materiale pentru a asigura imbunatatirea
performantelor economico-financiare si a consolida pozitia pe piata a intreprinderii.e cheltuieli
componente (materii prime, materiale, energie etc.).

Cheltuielile materiale detin, in functie de profilul intreprinderii, o pondere ridicata in cadrul cheltuielilor
de exploatare.

Într-un proces economic cheltuielile materiale efectuate pentru obţinerea unui rezultat productiv util
sunt constituite din consumul de obiecte ale muncii şi consumul de mijloace de muncă.

Obiectele muncii consumate sunt evidenţiate în contabilitatea financiară prin conturile 601 la 606 şi 608
sub forma următoarelor categorii de cheltuieli:

- cheltuieli cu materiile prime,

- cheltuieli cu materialele consumabile,

- cheltuieli privind energia şi apa,- alte cheltuieli materiale (cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar, cheltuieli privind materialele nestocate, cheltuieli privind animalele şi păsările,
cheltuieli privind ambalajele).