Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă la limba română în clasa a II-a

Unități de competenţe:
3.2. Utilizarea eficientă a scrisului , respectând aşezarea estetică în pagină într-o anumită
înclinaţie.
4.7. Aplicarea corectă a tipurilor de propoziţii şi respectiv a semnelor de punctuaţie în
diferite contexte.
2.1. Sesizarea cuvintelor cu sens apropiat/opus, cu sens propriu/ figurat prin identificarea în
diverse contexte.
3.8 .Manifestarea interesului pentru scrierea textului cu destinaţie specială – bileţelul
(conform regulilor de redactare învăţate).

Obiectivele evaluării:
 Să răspundă complet la întrebări în baza textului propus;
 Să identifice în text însuşirile (adjectivele) pentru cuvintele (substantivele) propuse;
 Să scrie corect din punct de vedere ortografic cuvintele în enunţurile proprii;
 Să utilizeze corect semnele de punctuație: în enunţurile proprii, într-un bileţel,
 Să redacteze un bileţel, respectând părţile componente;
 Să identifice din text cuvintele cu sens apropiat pentru cele propuse ;
 Să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor propuse în raport cu conținutul textului;
Evaluare sumativă la limba română scrisă în clasa a II-a
Nume, prenume _______________________ Data:24 septembrie 2019

Citeşte atent textul şi realizează sarcinile de mai jos:


S-a sfîrşit vacanţa mare. E prima zi de şcoală. În curtea şcolii e veselie şi zarvă. Au în
mâini buchete multicolore de flori.
Clinchetul cristalin al clopoţelului îi învită pe şcolari să păşească în castelul
înţelepciunii. Cu emoţii în suflet, elevii intră în sălile de clasă luminoase şi împrospătate. Pe
băncile curate, ca oglinda, îi aşteaptă cărţi noi şi utile. Învăţătoarea îi priveşte cu drag şi le
spune:
- Mă bucur să vă revăd sănătoşi şi frumoşi! Vă doresc multe succese în acest an!

1. Răspunde complet la întrebări:


a) Care vacanţă s-a sfârşit?
_______________________________________________________________ L01 2
_______________________________________________________________
L01 2
b) Unde îi invită clopoţelul pe şcolari?
_______________________________________________________________
L01 2
_______________________________________________________________
c) Cine îi aşteaptă pe elevi în clase?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Încercuieşte A dacă este adevărat şi F dacă este fals:


E prima zi de vacanţă. A F L 01
Cu emoţii în suflet, elevii intră în sălile de clasă. A F L 01
Elevii au în mâini ghiozdane. A F L 01
Învăţătoarea îi priveşte pe elevi cu drag. A F L 01

3. Stabileşte corespondenţe:
buchete cristalin bănci luminoase L 01
clinchet înţelepciunii cărţi noi L 01
L 01
castelul multicolore clase curate L 01
L 01
4. Găseşte din text cuvintele cu acelaşi sens pentru:
L 01
L 01
ogradă- ________________ mese- _____________________ L 01
bucurie- ________________ gălăgie- ___________________ L 01

5. Ordonează cuvintele propuse în propoziţii. Scrie-le mai jos.


Elevii, frumoşi, la şcoală, s-au întors, sănătoşi şi;
_________________________________________________________________________ L 012
_________________________________________________________________________

Ei, de flori, buchete, au, multicolore, în mâini;


L 012
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Scrie un bileţel colegului de clasă.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ L 01
L 01
__________________________________________________________________________ L 01
___________________________________________________________________________ L 01
___________________________________________________________________________ L 01
__________________________________________________________________________ L 01
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Punctaj acumulat: __________ Calificativul______


 Barem de corectare
Nr. de Variante corecte Puncta Punctaj acordat
item jul
maxim

It.1 S-a sfârşit vacanţa mare. 2pcte Câte 1 punct pentru fiecare răspuns formulat
Clopoţelul îi invită pe şcolari în castelul 2 pcte corect;
înţelepciunii. 2 pcte Câte 1 punct pentru scrierea ortografică a
În clase pe elevi îi aşteaptă cărţile noi şi utile. cuvintelor din propoziție;
It.2 F; A; F; A; 4 pcte Câte 1 punct pentru fiecare afirmație corectă;

It.3 Clinchet cristalin 5 pcte 5puncte pentru 5 îmbinări stabilite corect;


Castelul înţelepciunii 4puncte pentru 4 îmbinări stabilite corect;
Bănci curate 3puncte pentru 3 îmbinări stabilite corect;
Cărţi noi 2puncte pentru 2 îmbinări stabilite corect;
Clase luminoase 1punct pentru o îmbinăre stabilită corect;
It.4 Ogradă-curte; Bucurie-veselie 4 pcte Câte 1 punct pentru fiecare cuvânt completat
Mese-bănci; Gălăgie-zarvă corect;
It.5 Elevii s-au întors la şcoală sănătoşi şi 4 pcte Câte 1 punct pentru ordonarea corectă a
frumoşi. cuvintelor în propoziţie ;
Ei au în mâini buchete de flori multicolore. Câte 1 punct pentru scrierea ortografică a
cuvintelor din propoziție;
It.6 05 mai 6 pcte 1 pct pentru aranjarea în pagină a bileţelului;
1 pct pentru formula de adresare scrisă corect;
Dragă Costel, 1 pct pentru formula de încheiere scrisă corect;
Nu pot veni la tine azi, deoarece nu mă 1 pct pentru conţinutul bileţelului;
simt bine. 1pct pentru ortografia corectă a cuvintelor din
propoziții;
Alina. 1 pct pentru utilizarea corectă a semnelor de
punctuație;
TOTAL 29 pcte

Convertirea punctelor în calificative


Calificative „Foarte bine” „Bine” „Suficient”

Punctaj 29-23 22-17 16-11