Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor : Ionuţ Covaciu

Test grila

Geografia Mediului Inconjurator

1). Mediul înconjurător reprezintă un ansamblu de elemente şi fenomene naturale sau


antropice în care se stabilesc relaţii :
a). de intercondiţionare ; b). de separare ; c). de discontinuitate ; d). de segregare ;
( 1 punct)

2). Care este locul de maximă dezvoltare a mediului, unde se interferează componentele :
umană şi cea antropică ?
a). nivelul hidrosferei; b). nivelul atmosferei ; c). suprafaţa scoarţei terestre;
( 1 punct)

3). Componentele primare ale mediului sunt urmatoarele:


a). aerul, apa, solul b). aerul, apa, aşezările omeneşti c). apa, roca, aerul;
( 1 punct)

4). Relaţiile care se stabilesc între modificarile climatice şi activitatea unor vieţuitoare sunt:
a). temporale b). dinamice c). spaţiale d). statice
( 1 punct)

5). Diversitatea mediului înconjurator se datorează :


a). rezultatul dinamicii interne şi comunicării lui cu alte sisteme; c). caracterului aleatoriu;
b). rezultatului dinamicii interne şi alternantei lui în alte sisteme; d). senzitivităţii sistemice;
( 1 punct)
6). Zona temperată se găseşte situată latitudinal între :
a). 20°- 40° lat N si S; b) 40°- 60° lat N si S ; c). 12 °- 35° lat N si S ; d). 60°- 70° lat N si S;
( 1 punct)

7). Principale perioade ale scării geocronologice sunt :


a). Precambrian,Palezoic, Mezozoic, Neozoic, Cuaternar; c) Paleozoic, Mezozoic, Cuaternar;
b).Proterozoic, Mezozoic, Pliocen, Oligocen,Cuaternar; d). Cretacic, Triasic, Liassic, Malm;
( 1 punct)

8) În cadrul hazardelor geomorfologice se integrează:


a) cutremurele şi vulcanismul; c). inundatiile, solifluxiunea, curgerile noroioase ;
b) alunecarile de teren, secetele ; d). alunecarile de teren, avalanşele ;
( 1 punct)

9). Deşerturile semiaride reprezintă regiuni ale globului unde cantitate a de precipitatii este :
a). 300-400 mm/an ; b). cca. 200 mm/an ; c). sub 200 mm/an d). cca 50 mm/an;

( 1 punct)

10). Principalul zacamant de petrol de pe Glob se gaseşte cantonat în:


a). regiunea învecinată Golfului Persic ; c). în Venezuela;
b). Platforma Mării Nordului; d). în statul Texas (SUA) ;
( 1 punct)
_______________________________
total 10 puncte