Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume: 14.03.

2018
Testdedeevaluare-
evaluare-limba
limbalatină
latină
Test
Clasa a VIII-a 10p din oficiu
Clasa a VIII-a

1. Sunt cuvinte moștenite din limba latină în seria: 5p


a. liturghie, maslu, troiță, slovă;
b. chef, acaret, ciubuc, basma;
c. noră, muiere, creier, bou.

2. Unul dintre cei șapte regi legendari ai Romei a fost: 5p


a. Titus Livius;
b. Romulus;
c. Venus

3. Verbe de conjugarea I se află în seria: 5p


a. sentire, spectare, terra;
b. volare, pugnare, notare;
c. ego, audire, deus.

4. Completează seria: eram, eras, ................, eramus, ................., .................. 15p


5. Completează seria: ......................, eris, ..................., erimus, eritis, ............................... 15p
6. Realizează corespondența: 15p
a. 1 I. decem
b. 2 II. octo
c. 3 III. novem
d. 4 IV. sex
e. 5 V. unus
f. 6 VI. septem
g. 7 VII. duo
h. 8 VIII.quinque
i. 9 IX. tres
j. 10 X. quattuor

7. Tradu următoarele cuvinte: 10p


a. ver, veris
b. aestas, -ātis
c. autumnus, i
d. hiems, -mis

8. Conjugă la timpul prezent verbul muto,-āre=a muta 20p