Sunteți pe pagina 1din 6

Examen de diferență

Limba și literatura latină (clasa a IX-a)

Citește textul:

Quintus, Marci filius, sex annos natus est. Nunc litteris studere potest. Pueri Romani aut domi aut in schola
litteris studere poterant. Quintus in Marci villa non manet. Nam Marcus satis doctus non est. In schola multi pueri
adsunt et Quintus, cum amicis, multos ludos excogitare potest.

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat.

A.

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.Quintus este: 8 puncte

a. Al cincilea fiu al lui Marcus;


b. Tatăl lui Marcus, în vârstă de 60 de ani;
c. Fiul lui Marcus, în vârstă de 6 ani .

2.Copiii romani: 8 puncte

a. Puteau învăţa literatura acasă;


b. Nu puteau învăţa literatura decât la şcoală;
c. Puteau învăţa şi acasă şi la şcoală.

3. Transcrie din text două substantive de declinarea I şi două substantive de declinarea a II-a. 8 puncte

4. Conjugă verbul SUM, ESSE, FUI la indicative present, perfect și imperfect. 8 puncte

5. Tradu fraza In schola multi pueri adsunt et Quintus, cum amicis, multos ludos excogitare potest, folosind
vocabularul de mai jos: 8 puncte

schola,-ae=şcoală; multus,-a,-um=mult(ă); adsum,adesse.affui=a se afla/a fi prezent; cum=cu; amicus,-i=prieten;


ludus,-i=joc; excogito,-are=a inventa; possum,posse, potui=a putea; puer,-i = copil

B. 1.Precizează valoarea morfologică şi sintactică cuvintele subliniate în textul dat: 10 puncte

2.Cine a întemeiat orașul Roma și în ce an ? 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Comentează în15-20 de rânduri următoarea maximă:

Homo doctus in se simper divitias habet (Omul învăţat are întotdeauna bogăţiile cu el)
Barem de corectare și notare

Examen de diferență

Limba și literature latină (clasa a IX-a)

A.

1. c 8 puncte

2. c 8 puncte

3. Se acordă 2 puncte pentru fiecare substantiv identificat correct . Declinarea I G sg. –ae; declinarea a II-a G sg. –
i (spre exemplu : schola,-ae;villa-ae; ludus-i, amicus -i ) 8 puncte

4. SUM, ESSE, FUI - a fi

Indicativ present : sum , es, sunt, sumus , estis, sunt

Indicativ perfect : fui, fuisti , fuit, fuimus, fuistis, fuerunt

Indicativ imperfect: eram, eras, erat, eramus, eratis, errant. 12 puncte

5. Se accordă 6 puncte pentru o traducere corectă , 4 puncte pentru o traducere parțial corectă și 0 puncte
pentru o traducere incorectă. 6 puncte

B. 1.Precizează valoarea morfologică şi sintactică cuvintele subliniate în textul dat:

Litteris- substantiv, C.d

Pueri, -substantiv, subiect

In schola- substantiv, ccl

Poterant –verb, predicat 8 puncte

2.Cine a întemeiat orașul Roma și în ce an (conform legendei )?

Romulus și Remus au întemeiat orașul Roma în 21 aprilie 753 a. Chr.


10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Comentează în15-20 de rânduri următoarea maximă:

Homo doctus in se simper divitias habet (Omul învăţat are întotdeauna bogăţiile cu el)

- formularea clară a opiniei, prin raportare la ideile textului/ la cerința dată: 10p.; formulare confuz,
schematică: 5 p. 10 puncte :
- organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea si coerenta ideilor, echilibru între
componente: opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvata contextului: 10p./ parțial
adecvata: 5 p 10puncte.;
- utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivării - adecvata contextului: 6p./ parțial
adecvată: 3p. 6 puncte
C.2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa se încadreze în limita de
spațiu ceruta.)
- corectitudinea exprimării: 2 p.(0-1 greșeli: 2 p.; 2 greșeli: 1p.; 3 sau mai multe greșeli: 0 p.);
- ortografia și punctuația: 2p. (0-2 greșeli: 2 p.; 3 greșeli: 1 p.; 4 sau mai multe greșeli: 0 p.). 4
puncte

Bibliografie

I.Gramatică:
- substantivul
-adjectivul
-pronumele
-verbul
(valoarea morfologică și sintactică)
II. Literatură: Romulus și Remus
Regi legendari ai Romei
Regalitatea . Funcțiile regelui
Primus conditor Romae
EXAMEN DE DIFERENŢĂ LA LIMBA LATINĂ
-proba orală-
CLASA a IX-a
Septembrie 2019

1 punct din oficiu


Biletul nr.1 .
1. Regii legendari ai Romei. 4,5 puncte

2. Cine i-a crescut pe Romulus și Remus ? 4,5 puncte

Biletul nr.2 1 punct din oficiu

1. Declină la singular şi plural substantivul puer, i - copil (s.m) 4, 5 puncte

1. 2.Legenda Romei 4,5 puncte

Biletul nr.3 1 punct din oficiu

1. Conjugați verbul canto , -are, -avi,-atum – a cânta la indicativ imperfect și indicativ


viitor. 4,5 puncte

3. 2. Funcțiile regalitătii 4,5 puncte


BILETUL NR.4

BILETUL NR.5

BILETUL NR.6

BILETUL NR.7

SE DĂ TEXTUL:

SE CERE:- CITIREA CORECTĂ A TEXTULUI

-TRADUCEREA TEXTULUI CU AJUTORUL DICȚIONARULUI

-RECUNOAȘTEREA VERBELOR ȘI A SUBSTANTIVELOR DIN


TEXT

- EXTRAGEȚI DOUĂ SUBSTANTIVE ȘI DOUĂ VERBE ,


DOUĂ ADJECTIVE DIN VOCABULAR

-MENȚIONEAZĂ DECLINAREA SUBSTSNTIVELOR ȘI


CONJUGAREA VERBELOR