Sunteți pe pagina 1din 5

Examen de diferenta (clasa a XI-a)

PARTEA I (60 de puncte)

Citeste textul:

Natura eximiis donis Graecos cumulavit: eorum animi fortes in pace ac bellis, plurimi magnae industriae,
ingenia auctorum dignissima fuerunt, gloriae avidi et litteris clarissimi. Insunt nostrae bibliothecae multa scripta
veterum auctorum Graeciae, cuius incolae ad omnes corporis vel ingenii exercitationes apti fuerant, laboris
patientes, ratione praediti, armorum periti, libertatis studiosi. Civitates magnorum monumentorum plenae, hodie
autem hominibus omnis orbis terrarium admirationi adsunt; egregiis legibus fundamenta iustitiae ac dignitatis
hominum instruxerunt. Aequo animo dicere potest veteres Graecos generationum omnium temporum magistros
fuisse.

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat.

A.

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.Grecii: 8 puncte

a. Au acumulat bogăţii naturale deosebite;


b. Au deţinut o industrie puternică;
c. Au avut nişte litere foarte clare.
d. Au fost oameni raţionali;
e. Au pierit din cauza armelor

2. Construiţi enunţuri cu cinci cuvinte din text care se regăsesc în limba română ca neologisme. 15 puncte

3. Extrage din text două substantive în genitiv care să fie atribute şi două substantive în genitiv care să fie
complemente indirecte. 8 puncte

4. Tradu fraza Aequo animo dicere potest veteres Graecos generationum omnium temporum magistros fuisse,
folosind vocabularul de mai jos: 9 puncte

Aequus,-a,-um=împăcat; animus,-i=suflet/cuget; dico,-ere,-xi,-ctum=a spune; possum,posse,potui=a putea;


vetus,-eris=vechi; generatio,-onis=generaţie; tempus,-oris=timp/epocă; magister,-i=magistru/profesor;
sum,esse,fui=a fi.

B. 1.Analizează morfologic şi sintactic cuvintele subliniate în textul dat: 10 puncte

Cumulo,-are,-avi,-atum=a acumula/aduna; dignus,-a,-um=demn; scriptum,-i=scriere/lucrare/manuscris; homo,-


inis=om.

2. Explică modul în care se formează comparativul şi superlativul adjectivelor eximius,-a,-um; egregius,-a,-um;

10 puncte
PARTEA a II-a (30 de puncte)

Comentează în15-20 de rânduri următoarea maximă: Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta.
(Argumentele nu trebuie numărate, ci atent cântărite/judecate)
Barem de corectare și notare

Examen de diferență

Limba și literatură latină (clasa a XI-a)

A.

1.a , b 8 puncte

2. Se acordă pentru fiecare enunț alcătuiut cu un neologism din text câte 3 puncte
15 puncte

3. Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect . 8 puncte

4. Se accordă 9 puncte pentru o traducere corectă , 4 puncte pentru o traducere parțial corectă și 0 puncte
pentru o traducere incorectă. 9puncte

B . 1. Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect : 10 puncte

Cumulo,-are,-avi,-atum=a acumula/aduna; dignus,-a,-um=demn; scriptum,-i=scriere/lucrare/manuscris; homo,-


inis=om.

Cumulavit- verb predicativ, conjugarea I, modul indicativ, timpul present. nr. Sg. Pers. a III a, diatezza activă, f.s de
predicat verbal

Dignissima-Adj cu trei terminatii, genul feminine, nr sg , cazul Abll, f.s de Atr, adj

Scripta- substantive comun, declinarea a II a,nr. Pl, cazul N , f,s de subiect.

Hominum- subst. comun, declinarea a III a imparisilabică, nr. Pl, cazul G, f.s de Atr subst.

2 . Se scordă 5 puncte pentru fiecare adjectiv eximius,-a,-um; egregius,-a,-um;


10 puncte

eximius,-a,-um; egregius,-a,-um;
-adj cu trei terminații, terminate la N. Sg. în -ius , -eus, -uus, formează comparativul cu adverbul magis, iar
superlativul cu maxime, puse înaintea pozitivului. Se declină numai adjectivul , adverbul rămânând neschimbat.

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Comentează în15-20 de rânduri următoarea maximă:


Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta. (Argumentele nu trebuie numărate, ci atent
cântărite/judecate)

- formularea clară a opiniei, prin raportare la ideile textului/ la cerința dată: 10p.; formulare confuz,
schematică: 5 p. 10 puncte :

- organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea si coerenta ideilor, echilibru între
componente: opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvata contextului: 10p./ parțial
adecvata: 5 p 10puncte.;
- utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivării - adecvata contextului: 6p./ parțial
adecvată: 3p. 6 puncte
C.2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa se încadreze în limita de
spațiu ceruta.)
- corectitudinea exprimării: 2 p.(0-1 greșeli: 2 p.; 2 greșeli: 1p.; 3 sau mai multe greșeli: 0 p.);
- ortografia și punctuația: 2p. (0-2 greșeli: 2 p.; 3 greșeli: 1 p.; 4 sau mai multe greșeli: 0 p.). 4
puncte
Bibliografie

I.Gramatică:
- substantivul
-verbul, diateza pasivă
(valoarea morfologică și sintactică)
-sintaxa frazei
II. Literatură:
Marcus Tullius Cicero: Eloquentia et philosophia
Titus Livius- Analele
Lucius Annaeus Seneca- De senectute
Titus Petronius Niger –Romanul latin
Tabele gamaticale

S-ar putea să vă placă și