Sunteți pe pagina 1din 1

Gradele de comparație ale adjectivului

În limba latină adjectivul are gradele de comparație la fel ca în limba română: pozitiv,
comparativ și superlativ. Spre deosebire de limba română, în limba latină gradele de comparație se
formează cu ajutorul sufixelor și terminațiilor (deci o formare sintetică, abia începând cu latina
populară avândd loc trecerea la formarea analitică).
Gradul pozitiv  este forma de bază, cea din dicționar.
Comparativul se enunță cu două forme: prima pentru masculin și feminin, iar a doua pentru
neutru; ele se formează adăugând la tema adjectivului: (ior) pentru prima formă și (ius) pentru a doua,
indiferent de categoria adjectivului. Spre exemplu comparativul adjectivului (brevis, breve) este
(brevior, brevius = mai scurt, mai scurtă). Comparativul adjectivului (clarus, clara, clarum) este
(clarior, clarius = mai renumit, mai renumită). Pe parcursul declinării comparativului, (ior) are
valoare de sufix, după care se adaugă terminațiile declinării a III-a imparisilabice.
Superlativul adjectivului se comportă ca un adjectiv de categoria I, format din tema
adjectivului, sufixul (issim) și terminațiile declinării a II-a pentru masculin/neutru și a declinării I
pentru feminin. Spre exemplu, adjectivul (brevis, breve) are superlativul (brevissimus, brevissima,
brevissimum = cel mai scurt, scurtă sau foarte scurt, scurtă). De menționat că în limba latină nu există
forme diferite pentru superlativul absolut și cel relativ.
Există cinci adjective neregulate:
Mare: pozitiv = magnus, magna, magnum; comparativ = maior, maius; superlativ = maximus,
maxima, maximum;
Mic, mică: pozitiv = parvus, parva, parvum; comparativ = minor, minus; superlativ = minimus,
minima, minimum;
Bun, bună: pozitiv = bonus, bona, bonum; comparativ = melior, melius; superlativ = optimus, optima,
optimum;
Rău, rea: pozitiv = malus, mala, malum; comparativ = peior, peius; superlativ = pessimus, pessima,
pessimum;
Multi, multe: pozitiv = multi, multae, multa; comparativ = plures, plura; superlativ = plurrimi,
plurrimae, plurrima;
După cum se observă, acesta din urmă nu are forme decât pentru plural.

S-ar putea să vă placă și