Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - muzică instrumentală

Vă rugăm să bifați categoria la care se înscrie concurentul (A pentru școli și licee de artă, B
învățământ de masă)

Categoria A B

Numele și prenumele elevului____________________________________________________

Nr.telefon _______________________________

clasa________________________________instrument_______________________________

Liceul/școala__________________________________________________________________

tel/fax________________________________________________________________________

Repertoriul :

Piesa1_________________________________________________________Durata_________

Piesa2_____________________________________________________Durata_____________

Profesor______________________________________________________________________

Corepetitor____________________________________________________________________

Solicit cazare/nr.persoane_______________________________________________________

Elev adventist (da sau nu )______________________________________________________

DIRECTOR, RESPONSABIL CATEDRĂ,

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexa 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - teorie muzicală

Nume şi prenume elev:_______________________________________________________

Clasa:____________________Vârsta:___________________________________________

Tel. _________________________________adresă e-mail:__________________________

Profesor teorie-solfegiu:_______________________________________________________

Liceul/şcoala de provenienţă:___________________________________________________

Telefonul şcolii/liceului_________________________________________________________

Faxul insituţiei:_______________________________________________________________

Solicit cazare/nr.persoane:______________________________________________________

Elev adventist (da sau nu)_______________________________________________________

Sunt de acord să respect întocmai regulamentul concursului.

DIRECTOR, RESPONSABIL CATEDRĂ,

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexa 3
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – arte vizuale

Liceul:
Localitatea:
Adresa Liceului:
Telefon:

Nr.C Elev Clasa Categoria1 Nr. Profesor


rt. lucrari coordonator
Sectiunea

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Date de contact -profesor coordonator:

*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa 4

1
Categoria A- pentru elevii care provin din licee si scoli de arta
Categoria B- pentru elevi care provin din invatamant de masa
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – creații literare în limba română/engleză/franceză
Secțiune on-line

Nume şi prenume elev:_______________________________________________________

Liceul/şcoala de provenienţă:__________________________________________________

Adresa:_________________________________telefon____________fax______________

Clasa:_____________________________________________________________________

Telefon:_________________________adresa de e-mail____________________________

Profesor coordonator:_______________________________________________________

Sectiunea:__________________________________________________________________

Titlul lucrării:______________________________________________________________

Sunt de acord să respect întocmai regulamentul concursului.

Data, Semnătura,
*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa 5
FIŞA DE ÎNSCRIERE – ARTA ACTORULUI

Concurent
Numele
Prenumele

Clasa

Instituţia de proveniență

Adresa

Telefon

E-mail
Profesor
Numele

Prenumele

Telefon

e-mail

Repertoriu - Poezie
Durata Titlul Autor

Monolog /povestire
Durata Personaj / piesă Autor

Solicităm cazare:
Elev:
prof. însoţitor:
Director, Profesor,
L.S.
*Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.