Sunteți pe pagina 1din 23

I.

Memoriu tehnic

Consideraţii generale

Mecanismul şurub – piuliţă este folosit pentru transformarea mişcării de


rotaţie în mişcare de translaţie, sau invers, pentru transmiterea unor sarcini sau
având numai rol cinematic.

Mecanismele cu şuruburi de mişcare au următoarele avantaje:


-construcţie simplă şi tehnologie de execuţie uşor realizabilă;
-raport mare de transmitere, care duce la viteze mici;
-compactitatea construcţiei şi gabarit redus;
-funcţionare lină şi fără zgomot;
-posibilitate de transmitere a unor sarcini axiale mari utilizând forţe de
acţionare mici;
-posibilitatea de a asigura în mod simplu autofrânarea;
-permite utilizarea materialelor ieftine;

Între neajunsurile mecanismelor cu şurub de mişcare se menţionează:


-existenţa unei frecări între spirele filetului şurubului şi piuliţei care
conduce la uzura pieselor şi la un randament scăzut;
-prezenţa unor puternici concentratori de tensiune în zona filetată afectează
rezistenţa la oboseală a şurubului;
-necunoaşterea exactă a forţelor de strângere;
-lipsa autocentrării.

Prezentarea presei

Presele cu acţionare manuală se utilizează în atelierele mecanice pentru


montarea sau demontarea unor piese cu ajustaje presate de dimensiuni reduse şi
medii, pentru ambutisarea sau ştanţarea unor piese de dimensiuni reduse care se
execută într-un număr restrâns de bucăţi.
Avantajul preselor cu piuliţă rotitoare este că şurubul execută numai mişcare de
translaţie şi poate veni în contact direct cu piesa care se presează.
În figura este prezentată o presă ce se montează pe masa muncitorului lăcătuş.
Se utilizează pentru montarea sau demontarea pieselor de dimensiuni reduse ce
formează ajustaje cu strângere.
Această soluţie constructivă oferă avantajul reglării înălţimii de presare în
funcţie de mărimea pieselor şi la o lungime relativ redusă a şurubului de mişcare.
Prin modificarea lungimilor coloanelor şi şurubului activ se pot obţine prese având
curse de presare diferite, situaţie în care trebuie să se verifice şurubul la flambaj.

1
Traversa mobilă face posibilă realizarea unei suprafeţe mari de contact cu piesa
care se află în lucru, ceea ce o recomandă pentru utilizarea în cazul
dezmembrărilor şi a presării pieselor din materiale moi, pe a căror suprafaţă nu
trebuie să rămână urme.
Pentru a reduce frecările dintre spirele filetului şurubului de mişcare şi ale
piuliţei, dintre piuliţă şi corpul presei, şi dintre elementele ce alcătuiesc rulmentul
axial, aceste zone se ung cu unsori consistente corespunzătoare.

Aceasta variantă constructivă se referă la o presă cu piuliţă rotitoare, cu două


coloane şi traversă mobilă în construcţie turnată, având următoarea componenţă:
1. Masa fixă în construcţie turnată, din FC 200;
2. Coloanele, realizate din OL 70 STAS 500/2-80, prin prelucrări mecanice;
3. Şurubul ca element activ, realizat prin prelucrări mecanice din OLC 45 CR
STAS 880-82, prevăzut cu cap de presare;
4. Capacul de susţinere a piuliţei rotitoare;
5. Şurub de fixare a capacului de susţinere a rulmentului de presiune;
6. Traversa fixă, de susţinere a piuliţei rotitoare şi a rulmentului de presiune,
realizată în construcţie turnată Fc 200, se sprijină pe coloanele presei şi
asigură legătura între coloane;
7. Şaibă plată;
8. Piuliţe de fixare a carcasei de susţinere pe coloanele presei;
9. Roata de manevră;
10. Piuliţa de fixare a piuliţei rotitoare în carcasa de susţinere;
11.Şaibă plată.
12. Pana de fixare a roţii de manevră din OL 50;
13. Piuliţa rotitoare execută din fontă antifricţiune FC 250, STAS 568-82;
14. Rulmentul de presiune;
15. Traversa mobilă, realizată în construcţie turnată Fc 200;
16. Stift cilindric de fixare a surubului activ în traversa mobilă;

Motivarea modificarii presei

La presa initiala am facut urmatoarele modificari:


- am scos stiftul care bloca miscarea piulitei rotitoare;
- surubul de forta l-am prins de traversa mobila printrun stift;
- am taiat partea inferioara a traversei fixe care bloca introducerea/scoaterea
piulitei rotitoare si am pus un capac de sustinere a piulitei prins de traversa fixa
prin suruburi;
- am adaugat o saiba si o piulita pentru blocarea iesiri rotii de manevra de pe piulita
rotitoare;
-am modificat materialul propus, pentru traversa fixa si coloane.

2
Montarea presei

Presa cu piuliţă rotitoare conform variantei prezentate, se monteaza astfel:


- se aşază pe o suprafaţă plană din beton sau metal masa fixă 1;
- coloanele presei 2, realizate din oţel se insurubeaza pe masa fixa;
- se monteaza traversa mobilă 15;
- se prinde surubul 3 cu ajutorul stiftului de fixare 16 de traversa mobilă 15;
- pe surubul 3 se indroduce capacul de susţinere 4 a piuliţei rotitoare, apoi
piuliţa rotitoare 13, si rulmentul de presiune 14;
- se monteaza traversa fixă 6 peste coloanele 2 a presei;
- se prind piuliţele de fixare 8 a traversei fixe 6 de coloanele 2 a presei;
- se ridica capacul de susţinere 4 a rulmentului de presiune impreuna cu piulita
rotitoare 13 si rulmentul de presiune 14, pentru a putea fi prinse de traversa
fixă 6;
- se prind suruburile de fixare 5 a capacul de susţinere a rulmentului de
presiune de traversa fixă 6;
- apoi se prinde roata de manevră 9 cu ajutorul penei de fixare 12 si cu piuliţa
de fixare 10 de piuliţa rotitoare 13 în carcasa de susţinere;

Funcţionare

Presa cu piuliţă rotitoare conform variantei prezentate, se aşază pe o suprafaţă


plană din beton sau metal.
Deservirea acestor tipuri de prese este prevăzută a se face de către un singur om.
Pentru începerea operaţiei de presare sau de depresare, se va acţiona asupra roţii
de manevră pentru ridicarea traversei mobile până la cota impusă de gabaritul
piesei. Se observă realizarea mişcării de roto – translaţie, piuliţa realizează
mişcarea de rotaţie iar şurubul realizează mişcarea de translaţie.
Se introduce piesa pe masa presei, sub traversa mobilă apoi se acţionează roata
de manevră în sens invers pentru realizarea forţei de presare.
Se va avea în vedere că în timpul funcţionării presei să se asigure ungerea
cuplei cinematice şurub – piuliţă.

3
Materiale utilizate

Pentru alegerea cuplui de material sa pornit de la o premisa ca rezistenta maxim


admisa la solicitarea de strivire sa fie 5 N/mm2.
Dat fiind condiţiile specifice de lucru şi pentru realizarea de mecanisme cu
şurub şi piuliţă cu randamente cât mai bune, materialele cuplei de frecare şurub-
piuliţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de bază: comportare bună la
frecare fără predispoziţii la gripaj, o bună rezistenţă la uzare, coeficient de frecare
cât mai mic, înlocuirea materialelor deficitare, preţ de cost redus.
Un alt criteriu important a fost costul materialelor care trebuie sa fie cat mai
redus iar materiale din gama celor des folosite si nu din categoria aliajelor scumpe
care nu-si justifica utilizarea in cazul de fata.
Deoarece surubul este supus la solicitari mici si mijlocii, se opteaza pentru un
otel laminat : OLC 45.
Pentru surub: OLC 45 CR (tratat termic) STAS 880-82 cu urmatoarele
caracteristici mecanice:
-clasa de calitate (tratamentul termic):CR
- rezistenta la tractiune Rm=700…840 [N/mm2]
-limita de curgere Rp0,2=480 [N/mm2]
-alungirea la rupere A=14 % min
Cu concentratori de tensiune Fără concentratori de tensiune
Rezis- Solicitarea
Clasa Rezis- Rezis- Rezis-
tenţa la Tracţiun
Nr. Marca de tenţa la tenţa la tenţa la Încovoi Răsu- Forfecare
înco- e σat = σa
crt. material cali- tracţi- răsucire forfecare ere σai cire τat τaf
voiere
tate une τat τaf c
σai
σat = σac
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
N/mm2 N/mm2
1 OLC 45 CR 87 96...104 52...57 70 240 276 156 192

Materialul piulitei a fost astfel ales incat uzura care apare sa fie materializata
doar la nivelul piulitei surubul fiind mai scump si cu prelucrari mecanice mai
multe si mai pretentioase , modulul de elasticitate trebuie sa fie mai mic decat cel
al materialului surubului cea ce ar duce la o uniformizare a repartizari sarcini pe
spire , inbunatatirea comportatri la oboseala si ca urmare cresterea duratei de
functionare.
Pentru piulita s-a ales materialul: Fc 250 STAS 568-82 cu urmatoarele
caracteristici mecanice:
-rezistenta la tractiune Rm=210...320 [N/mm2]
-duritatea Brinell: 180...240 HB max.

4
Piese cu concentratori de tensiune Piese fără concentratori de tensiune
Solicitarea Solicitarea
Nr. Marca Trac- Compre Înco- Răsu- Forfecare Tracţiune Compresi Înco- Răsucire
crt. material ţiune siune voiere cire τaf σat une voiere τat
σat σac σai τat σac σai
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
1 Fc 250 25...38 63...95 42...65 36...46 20...30 69...106 173...265 117...180 83...127

Coloanele realizate din OL70 STAS 500-80, prin prelucrări mecanice, cu


urmatoarele caracteristici mecanice:
-clasa de calitate (tratamentul termic):1
- rezistenta la tractiune Rm= min 690 [N/mm2]
-limita de curgere Rp0,2=350 [N/mm2]
-alungirea la rupere A=11 % min
Cu concentratori de tensiune Fără concentratori de tensiune
Rezis- Solicitarea
Clasa Rezis- Rezis- Rezis-
tenţa la Tracţiun Încovo Forfecar
Nr. Marca de tenţa la tenţa la tenţa la Răsu-
înco- e σat = σa - e
crt. material cali- tracţi- răsucire forfecare cire τat
voiere iere σai τaf
tate une τat τaf c
σai
σat = σac
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
1 OL 70 1 67 74...80 40...44 54 175 201 114 140

Pana de fixare realizata din OL60 STAS 500-80, cu urmatoarele caracteristici


mecanice:
-clasa de calitate (tratamentul termic):1
- rezistenta la tractiune Rm= 590...710 [N/mm2]
-limita de curgere Rp0,2=320 [N/mm2]
-alungirea la rupere A=16% min
Cu concentratori de tensiune Fără concentratori de tensiune
Rezis- Solicitarea
Clasa Rezis- Rezis- Rezis-
tenţa la Tracţiun Încovo Forfecar
Nr. Marca de tenţa la tenţa la tenţa la Răsu-
înco- e σat = σa - e
crt. material cali- tracţi- răsucire forfecare cire τat
voiere iere σai τaf
tate une τat τaf c
σai
σat = σac
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
1 OL 60 1 58 64...70 35...38 46 160 184 104 128

Stift filetat cu crestatura, cu varf tesit M12 x 45 STAS 4770-79 realizat din
OL60 STAS 500-80, cu urmatoarele caracteristici mecanice:
-clasa de calitate (tratamentul termic):1
- rezistenta la tractiune Rm= 590...710 [N/mm2]
-limita de curgere Rp0,2=320 [N/mm2]

5
-alungirea la rupere A=16% min
Cu concentratori de tensiune Fără concentratori de tensiune
Rezis- Solicitarea
Clasa Rezis- Rezis- Rezis-
tenţa la Tracţiun Încovo Forfecar
Nr. Marca de tenţa la tenţa la tenţa la Răsu-
înco- e σat = σa - e
crt. material cali- tracţi- răsucire forfecare cire τat
voiere iere σai τaf
tate une τat τaf c
σai
σat = σac
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
1 OL 60 1 58 64...70 35...38 46 160 184 104 128

Masa fixă, traversa fixă, traversa mobilă, capacul de susţinere a piuliţei


rotitoare, roata de manevră în construcţie turnată, din fontă cenuşie FC 250
STAS 568-82 cu urmatoarele caracteristici mecanice:
-rezistenta la tractiune Rm=210...320 [N/mm2]
-duritatea Brinell: 180...240 HB max.
Piese cu concentratori de tensiune Piese fără concentratori de tensiune
Solicitarea Solicitarea
Nr. Marca Trac- Compre Înco- Răsu- Forfecare Tracţiune Compresi Înco- Răsucire
crt. material ţiune siune voiere cire τaf σat une voiere τat
σat σac σai τat σac σai
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
1 Fc 250 25...38 63...95 42...65 36...46 20...30 69...106 173...265 117...180 83...127

Indicatii de exploatare si intretinere

Pozitia de lucru a presei este verticala.


Se va asigura ansamblul ca in cazul presari sa nu se dezechilibreze, desfaca
piulite,suruburi care poate avea consecinte neplacute.
Este indicat ca odata pe luna sa se efectueze o curatare a presei pentru a
indeparta impuritatile care pot distruge rulmentul urmata de o ungere a filetelor cu
unsoare consistenta.
Suprafeţele exterioare în contact cu atmosfera vor fi protejate anticoroziv
prin vopsire. Se interzice vopsirea porţiunilor filetate ale tuturor organelor de
asamblare, a suprafeţelor de aşezare, a plăcii de bază.
Pentru asigurarea unei bune funcţionări a presei se recomandă ca în perioada
în care nu este utilizat să fie depozitat într-o magazie. Înainte de fiecare utilizare se
va verifica dacă nu este blocat, se va asigura gresarea în cazul în care vazelina a
fost între timp îndepărtată

6
Norme de protectie a muncii

Deoarece prin rolul functional impune manipulari dese se vor evita muchile
ascutite care prin forma lor pot provoca leziuni utilizatorului. Presa va fi amplasata
pe o suprafaţă plană stabilă. Părţile componente ale presei vor fi bine montate
pentru a se evita demontarea lor în timpul lucrului.

Ergonomie

Muncitorul in timpul deservirii presei manuale oboseste prin aceasta


intelegandu-se o stare de slabiciune fizica si cerebrala care diminueaza capacitatea
de munca si care uneori poate conduce la accidente. Oboseala provine indeosebi
din risipa de forta musculara datorita modului in care sunt executate miscarile in
timpul deserviri masini.
Miscarile trebuie sa fie cat mai usoare, cat mai scurte si cat mai rare, in
masura in care situatia respectiva o permite. In acest sens se vor evita schimbarile
bruste si repezi ale directiei gesturilor.

DIAGRAMA DE FORŢE ŞI MOMENTE

7
II.Memoriu justificativ de calcul

1.Alegerea si justificarea tipului filetului si a cuplei de materiale


pentru surub si piulita

Pentru a asigura rezistenţa la uzare şi un coeficient de frecare redus se


utilizează un cuplu de materiale cu bune proprietăţi antifricţiune.
Întrucât solicitările corpului şurubului sunt relativ mari – materialul acestuia este
OLC 45 CR, iar piuliţa din fontă cenuşie cu grafit lamelar: FC 250. Prezenţa
grafitului sub formă lamelară conferă bune proprietăţi antifricţiune.

Valori ale presiunilor admisibile şi a rezistenţelor admisibile la strivire pentru


cupla de frecare şurub-piuliţă din construcţia mecanismelor cu şurub:
qa , (suprafeţe σastr , (suprafeţe
Nr.
Materialele cuplei de frecare mobile) imobile)
crt. 2
N/mm N/mm2
Oţel călit – fontă
1 7...9 35...45
antifricţiune

Alegerea tipului de filet se face in funcţie de:


-caracterul sarcinii ( constanta, variabila etc.);
-mărimea sarcinii ( mică, mare );
-direcţia şi sensul sarcinii;
-destinaţia şi condiţiile de lucru;
-randamentul dorit.

Tipul de filet ales este filetul trapezoidal pentru ca are o bună rezistenţă şi
rigiditate, randament cu circa 4-5% mai mic decât al filetului pătrat, permite
eliminarea jocului axial rezultat in urma uzării – prin utilizarea unei piuliţe
secţionate ; poate transmite sarcini mari, variabile, în ambele sensuri.

8
2.Calculul diametrului mediu si stabilirea marimii surubului de forta

Predimensionarea filetului

Dimensiunile filetului trebuie să corespundă simultan următoarelor cerinţe:


-rezistenţa corpului şurubului la solicitarea compusă: compresiune ( sau tracţiune )
şi răsucire ( solicitarea de încovoiere trebuie eliminată pe cât posibil);
-rezistenţa spirelor la strivire ( uzare );
-rezistenţa spirelor la solicitarea compusă de încovoiere şi forfecare;
-daca şurubul este solicitat la compresiune să nu flambeze;
-să asigure condiţia de autofrânare.

Calculul diametrului mediu al filetului

Diametrul mediu se determină cu relaţia:


F
d2 = ;
π ⋅ψ h ⋅ψ m ⋅ qa
unde: ψ h =0,5 pentru filet trapezoidal;
Pentru ψ m =1,2...2,5 alegem ψ m =1,7
qa - rezistenta admisibila la strivire pentru otel calit-fonta antifrictiune;
qa=7 N/mm2;
F 24000
d2 = = = 35,83mm
π ⋅ψ h ⋅ψ m ⋅ qa π ⋅ 0,5 ⋅ 1,7 ⋅ 7

Ţinând cont că mai apar şi alte solicitări, se alege d2 = 36,5 mm.

Din STAS 2114/1-75 am ales filetul trapezoidal cu următoarele caracteristici:


Filetul trapezoidal ales are următoarele date: Tr 40 × 14(7) STAS 2114/3-75.
− diametrul interior al filetului: d3 =d1 =32 mm;
− diametrul nominal al filetului: d = 40 mm;
− diametrul nominal mediu: d2 =D2= 36,5 mm;
− pasul filetului: p = 7 mm;
− ac = 0,5 mm, pentru 6 ≤ p ≤ 12 mm;
− H1 = 0,5 p = 3,5 mm;
− H4 = h3 = 0,5 p + ac = 4 mm;
− H = 1,866 p = 13,062 mm;
− z = 0,25 p = 1,75 mm; − α = 30o;
− D4 =D= d + 2 ac = 41 mm;
− D1 = d − p = 33 mm;
− R1 max = 0,5 ac = 0,25 mm; − R2 max = ac = 0,5 mm;

9
Alegerea numărului de inceputuri

Pentru creşterea randamentului şi a productivităţii se impune ca numărul de


inceputuri sa fie n=2.

10
3.Verificarea condiţiei de autofrânare:
La sistemele acţionate manual este preferabil ca autofrânarea să se realizeze
direct de către filet. Filetele asigură autofrânarea atunci când unghiul de înclinare a
filetului ( β m) este mai mic decât unghiul de frecare redus (ϕ’):
n⋅ p µ
β m ≤ ϕ’, unde:
tg β m = ; tg ϕ ' = µ ' =
π d2 cos α 1 , în care:
α1 = α/2 − unghiul de inclinare a flancului filetului;
µ − coeficientul de frecare ce depinde de cuplul de materiale, de calitatea şi
starea de ungere a suprafeţelor.
În cazul de faţă cuplul de materiale este oţel − fontă antifricţiune, pentru care
µ =0,1 ÷ 0,18. Se alege µ = 0,15.
2⋅ 7 
tg β m = = 0,122091 ⇒ β m = 6,96 0 
π ⋅ 36,5

 ⇒ β m < ϕ’, adică este îndeplinită
0,15 
tg ϕ ' = = 0,1552914 ⇒ ϕ ' = 8,827 0 
cos 15 0 
condiţia de autofrânare.

4.Calculul numărului de spire în contact si inaltimea activa a piulitei

4F
z= , unde: - qa este presiunea admisibilă de strivire.
π (d − D12 ) q a
2

- z numărul de spire necesare a fi în permanenţă în contact


În cazul cuplului de materiale oţel − fontă antifricţiune valorile presiunii
admisibile se pot găsi în domeniul qa = 7 ÷ 9 N/mm2. Pentru ca uzura să fie foarte
mică se alege qa = 7 N/mm2.
4 ⋅ 24.000
z= = 8,54 spire. Se va alege z = 9 spire.
π (40 2 − 33 2 ) ⋅ 7
Se impune ca: 7 <z<=11.

Alta modalitate de calcularea a numarului de spire in contact:


ψ ⋅ d 2 1,7 ⋅ 36,5
z= m
= = 8,86 => z = 9 spire.
p 7
Inaltimea activa a piulitei

m = z ⋅ p = 9 ⋅ 7 = 63 mm;

Calculul lungimii filetului surubului este:

Lf= h+m+3p=190+63+3*7=274 mm;

11
5.Verificarea tijei şurubului la solicitări compuse

Efortul unitar echivalent:


σ ech = σ 2
c + 4 ⋅ τ t2 ≤ σ ac ;

Efortul unitar de compresiune:


4⋅ F 4 ⋅ 24000
σ c = = = 29,84 N/mm2;
π ⋅ d12
π ⋅ 32 2

Efortul unitar tangenţial:


M t1 124081,8821
τt = = = 19,28 N/mm2
Wp 6433,98
;

Momentul de torsiune polar:


π ⋅ d13 π ⋅ 32 3
Wp = = = 6433,98;
16 16

Momentul de torsiune:
1 1
M t1 = ⋅ d 2 ⋅ F ⋅ tg ( β m + ϕ ') = ⋅ 36,5 ⋅ 24000 ⋅ tg ( 6,96 + 8,857 ) = 124081,8821N ⋅ mm ;
2 2

σ ech = 29,84 2 + 4 ⋅ 19,28 2 = 48,75N/mm 2 < σ ac = 87 N/mm 2 ;

6. Verificarea spirelor filetului

a) solicitarea de strivire:

Fs 4⋅ F 4 ⋅ 24000
σ = = = = 6,64 N/mm 2 < q a = 7 N/mm 2 ;
s
( )
As π d − D1 ⋅ z π 40 − 33 ⋅ 9
2 2 2 2
( )
Rezistenţa admisibila la strivire pentru cupla de frecare şurub-piuliţă din materiale
oţel călit – fontă antifricţiune este qa=7...9 N/mm2;

12
b) solicitarea de forfecare:
• la surub

Ff F 24000
τ f = = = = 9,39 N/mm 2 ;
Af  p  7 
π ⋅ d 3 ⋅  + 2 ⋅ li ⋅ tg 150  ⋅ z ⋅ K m π ⋅ 32 ⋅  + 2 ⋅ 2,25 ⋅ tg15°  ⋅ 9 ⋅ 0,6
 2  2 
H 3,5
l i = 1 + ac = + 0,5 ⇒ li = 2,25 mm;
2 2
τ f < τ af = 70 N/mm 2 .
Km =0,55 ÷ 0,75 este coeficientul de corecţie. Acest coeficient ţine seama de
repartiţia neuniformă a tensiunilor. Se alege Km =0,6.

• la piulita

Ff F 24000
τ f = = = = 7,33N/mm 2 ;
Af  p  7 
π ⋅ D4 ⋅  + 2 ⋅ l i ⋅ tg 15 0  ⋅ z ⋅ K m π ⋅ 41 ⋅  + 2 ⋅ 2,25 ⋅ tg15°  ⋅ 9 ⋅ 0,6
 2  2 
τ f <τ af = 20...30N/mm .2

c) solicitarea de încovoiere:
• la surub

M i F ⋅ li F ⋅ li 24000 ⋅ 2,25
σi= = = = = 16,17 N/mm 2 ;
W W⋅z  p 
2
7 
2

π ⋅ d 3 ⋅  + 2 ⋅ li ⋅ tg 15 0  π ⋅ 32 ⋅  + 2 ⋅ 2,25 ⋅ tg15° 
 2  ⋅z 2  ⋅9
6 6
σi<σ ai = 96...104 N/mm . 2

• la piulita

M i F ⋅ li F ⋅ li 24000 ⋅ 2,25
σi= = = = = 12,62 N / mm 2 ;
W W⋅z  p 
2
7 
2

π ⋅ D4 ⋅  + 2 ⋅ li ⋅ tg 15 0  π ⋅ 41 ⋅  + 2 ⋅ 2,25 ⋅ tg15° 
 2  ⋅z 2  ⋅9
6 6
σi<σ ai = 60 N/mm .
2

13
7. Calculul si verificarea corpului piulitei

a) Filetul pentru piulita de fixare a rotii de manevra

4β F 4 ⋅ 1,1 ⋅ 24000
d1 ' = + D2 = + 412 = 55,0049 mm;
π σ at π ⋅ 25
β =1,1; σ at=25N/mm ; 2

Din SR EN ISO 4035:2003 => d' = 60 mm;


=> piulita M60x3;

S = 90 mm; D = 99,21 mm; m = 30 mm;

14
b) Diametrul portiunii de calare Dc a rotii

Dc = d'+ 10 = 60+10= 70 mm;

Dimensionarea penei:

Din STAS 1004-81:


Pentru pana:
b = 20 mm;
h = 12 mm;
l = 50 mm;
Pentru canalul de pana:
b = 20 mm;
t1 = 7,5 mm;
t2 = 4,9 mm.

c) Diametrul exterior De al corpului piulitei

- diametrul portiunii degajate Do = D+4 = 41+4 = 45 mm;


4β F 4 ⋅ 1,1 ⋅ 24000
De = + Do2 = + 45 2 = 80 mm;
σ at 25
De − Do 80 − 45
Conditie: g 3 = = = 17,5 > 5;
2 2

d) Diametrul portiunii de montare a rulmentului

Din STAS 3921-86 se alege rulmentul 51116, rulment axial cu urmatoarele


caracteristici:
df = 80 mm; df = 82 mm; Df = 105 mm = Dr ;
H = 19 mm; r = 1,5 mm; Co = 116 kN > F = 24 K=kN;

e) Diametrul gulerului piulitei Dg

dm < Dg < Dr, 92,5 < Dg < 105 => Dg = 102 mm;

f) Grosimea gulerului hg

h g = 18 mm;

g) Lungimea ld a portiunii degajate

ld = 170 mm;

15
h) Inaltimea hf a flansei de sub piulita

- hf se determina din solicitarea la strivire


- presupunem ca momentul care solicita asamblarea este M t = 0,5 ⋅ M 12 ;
M12 - momentul de frecare dintre spire;

σ as = 30 N / mm 2 ;
d2 36,5
M 12 = F ⋅ ⋅ tg ( β m + ϕ ' ') = 24000 ⋅ ⋅ tg ( 6,96 + 8,827 ) = 124294,14 N ⋅ mm;
2 2
M t = 0,5 ⋅ M 12 = 0,5 ⋅ 124294,14 = 62147,07 N ⋅ mm;
π ⋅ De ⋅ h 2f Mt
Wmin = = ;
6 σ at
6⋅ Mt 6 ⋅ 62147,07
⇒ hf = = = 7,03mm;
π ⋅ De ⋅ σ as π ⋅ 80 ⋅ 30
⇒ h f ef = 8mm.

VERIFICAREA PIULITEI

Zona 1

Solicitare compusa: σ ech = σ t


2
+ 4⋅τ t
2
≤ σ at ;

Efort unitar normal:

4⋅ F 4 ⋅ 24000
σt = = = 19,48 N / mm 2 ;
(
π d '1 − D
2 2
)
π 57 − 41
2 2
( )
Efort unitar tangential:

16 ⋅ M tx ⋅ d '1 16 ⋅ 93538,64 ⋅ 57
τt = = = 3,5 N / mm 2 ;
(
π d '1 − D
4 4
)
π 57 − 41
4 4
( )
lx 49
M tx = M t1 ⋅ = 124081,88 ⋅ = 93538,64 N ⋅ mm;
m 65

σ ech = σ t
2
+ 4 ⋅ τ t2 = 19,48 2 + 4 ⋅ 3,5 2 = 20,69 N / mm 2 ≤ σ at = 25 N / mm 2 .

16
Zona 3

Solicitare compusa: σ ech = σ t


2
+ 4⋅τ t
2
≤ σ at ;

Efort unitar normal:

4⋅ F 4 ⋅ 24000
σt = = = 6,98 N / mm 2 ;
2
(
π De − Do
2
π 80 − 45
2 2
) ( )
Efort unitar tangential:

16 ⋅ M "t ⋅ De 16 ⋅ 40143,24 ⋅ 80
τt = = = 0,4437 N / mm 2 ;
(
π De − D0
4 4
)
π 80 − 45
4 4
( )
µ 0 = 0,01;
1 1
M t2 = ⋅ µ 0 ⋅ d f ⋅ F = ⋅ 0,01 ⋅ 80 ⋅ 24000 = 9600 N ⋅ mm;
2 2
M ty = M t1 − M tx = 124081,88 − 93538,64 = 30543,24 N ⋅ mm;
M "t = M t 2 + M ty = 9600 + 30543,24 = 40143,24 N ⋅ mm;

σ ech = σ t
2
+ 4 ⋅ τ t2 = 6,98 2 + 4 ⋅ 0,4437 2 = 7,036 N / mm 2 ≤ σ at = 25 N / mm 2 .

Guler

Solicitare de incovoiere:

3 ⋅ F ⋅ (d m − d f ) 3 ⋅ 24000 ⋅ ( 92,5 − 80 )
σi = = = 11,05 N / mm 2 < σ ai = 42 N / mm 2 ;
π ⋅df ⋅h 2
g π ⋅ 80 ⋅ 18 2

Solicitare de forfecare:

F 24000
τ f = = = 5,305 N / mm 2 < τ af = 20 N / mm 2 .
π ⋅ d f ⋅ hg π ⋅ 80 ⋅ 18

17
8. Dimensionarea mecanismului de actionare

Pentru presa cu piulita rotitoare am ales roata de manevra II C 600 x 70 din


STAS 2723 - 81.
Aceasta are urmatoarele dimensiuni:

Pentru butuc:

d=70 mm; h1=72 mm; h2= 110 mm; d1=110 mm; d2=140 mm;

Pentru spite:

m1=42 mm; m2=36 mm; 5 spite;

Pentru coroana:

h=36 mm; b=42 mm; r=36o; r1=14o;


D=600 mm.

18
9. Dimensionare corp, coloane, traverse

D3

19
H1 D4 D5

c H2

D7

D9 D6
H7
H5
D8 H6
f

Dimensionarea coloanelor:

2⋅ F ⋅ β 2 ⋅ 24000 ⋅ 1,15
d1 = = = 16,19mm; ⇒ d = 18mm;
π ⋅ σ at π ⋅ 67
d = 18 mm; d3 = d+2 = 20 mm; d4 = d3 +10 = 30 mm; d' = 18 mm;
l2 = 20 mm; l3 = 30 mm; l4 = 34 mm; l5 = 287 mm;

Dimensionarea masei fixe:

H3 = 56 mm; H4 = 60 mm; l1 = 4 mm; a = 25 mm; b = 25 mm;


L1 = 428 mm; L2 = 400 mm;

Dimensionarea traversei fixe:

H1 = 105 mm; H2 = l3 + 5 = 35 mm; D3 = 100 mm; D4 = 200 mm;


c = 18 mm; e = 14 mm; D5 = 50 mm;

Dimensionarea traversei mobile:

H5 = 73 mm; H6 = 39 mm; H7 = 37 mm; f = 25 mm;


D6 = 50 mm; D7 = 100 mm; D8 = 150 mm; D9 = 76 mm;

20
Pentru prinderea capacului de susţinere a piuliţei rotitoare de traversa fixa folosim 4
suburi M8 x 35 STAS 920 - 69. Acesta are urmatoarele dimensiuni:

d=8 mm; S=13 mm;

D=14,2 mm; k=5,5 mm;

b=25 mm; l=35 mm;

Pentru a impiedica iesirea traversei fixa de pe coloane am folosit 2 piulite M18 DIN
1587

Dimensiunile necesare sunt:

e=31 mm; S=27 mm; W=14,5 mm;


t=25 mm; h=32 mm; m=15 mm.

Dimensiunile saibei dintre piulita si traversa


fixa sunt:

S=3 mm;
d=18,3 mm;
D=35,5 mm.
Dimensiunile saibei dintre piulita M60 si roata de manevra sunt:

21
S = 8 mm;
d = 72 mm;
D = 100 mm.

Dimensiunile stiftului filetat cu crestatura, cu


varf tesit M12x45 sunt:

d = 10 mm; t = 4,8 mm;


n = 2 mm; cmax = 2,5 mm;
l = 45 mm;

Dimensiunile rulmentului axial 51116,


STAS 3921-86 sunt:

df = 80 mm; dc = 82 mm;
Dc = 105 mm; H = 19 mm;
r = 1,5 mm; Co = 116 kN;

22
Verificarea penei dintre roata de manevra si piulita

Strivire

Mt 62147,07
σ s = = = 8,45 N / mm 2 < σ as = 50 N / mm 2 ;
y ⋅ t 2 ⋅ l 35 ⋅ 4,2 ⋅ 50

Forfecare

2 ⋅ M t 2 ⋅ 62147,07
τ f = = = 1,77 N / mm 2 < τ af = 46 N / mm 2 .
d ⋅ b⋅ l 70 ⋅ 20 ⋅ 50

Verificarea stiftului

Strivire stift - traversa

4⋅ Mt 4 ⋅ 62147,07
p2 = = = 5,88 N / mm 2 < p a = 25 N / mm 2 ;
( D − D9 ) ⋅ d s (100 − 76 ) ⋅ 10
2
7
2 2 2

Strivire stift - surub

6⋅ Mt 6 ⋅ 62147,07
p1 max = = = 6,45 N / mm 2 < p a = 50 N / mm 2 ;
D9 ⋅ d s
2
76 2 ⋅ 10

Forfecare

4⋅ Mt 4 ⋅ 62147,07
τ f = = = 10,41N / mm 2 < τ af = 46 N / mm 2 .
π ⋅ d s ⋅ D9
2
π ⋅ 10 ⋅ 76
2

23

S-ar putea să vă placă și