Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU"

B-dul UNIRII Nr.28, TARGOVISTE , Judetul DAMBOVITA


Telefon: 0372.716.595, Fax: : 0245.213.941 e-mail : : liceu_ihr@yahoo.com
APROBAT DIRECTOR, ANEXA NR. 1
Tematica de pregatire pe categorii de salariati
in domeniul situatilor de urgenta
Personalul
LICEUL TEORETIC didactic
„ION auxiliar
HELIADEși nedidactic
RĂDULESCU"
B-dul UNIRII Nr.28, An școlar 2019-2020
TARGOVISTE , Judetul DAMBOVITA
Telefon: 0372.716.595, Fax: : 0245.213.941 e-mail : : liceu_ihr@yahoo.com
Tema Luna Continutul temei

- Legea 307/2006, art. 22 Obligatiile Salariatilor


- Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca O.M.A.I.
163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, cap II, sectiunea
1 Ianuarie a-4-a, organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de
munca;
- Drepturi si obligatii ale salariatilor art 31 Legea 481/2004 cu completarile si
modificarile ulterioare
- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor art.
33-36;
- Clasificarea stingatoarelor de incendiu, functionarea si modul de utilizare a
2 Februarie acestora;
- Acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta-
organizarea protectiei civile la nivelul institutiilor publice –capitolul II din
Legea 481/2004 cu completarile si modificarile ulterioare
- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor art.
25-32;
3 Martie - Antrenament practic de executare a interventiei la locul de munca, in caz de
incendiu;
- Reguli si masuri ce trebuie urmate inainte, pe timpul si dupa cutremur
- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap
III, Sectiunea 1 Indeplinirea cerintei esentiale ”Securitatea la incendiu”;
4 Aprilie
- Consecintele nesupravegherii focului deschis;
- Reguli si masuri ce trebuie urmate in timpul unei alunecari de teren
- O.M.A.I. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap
III, Sectiunea a 3-a Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului
si a efluentilor incendiului in interiorului si in afara incintei focarului de
5 Mai
incendiu;
- Reguli si masuri ce trebuie urmate pe timpul si dupa producerea unui
accident cu substante periculoase
- O.M.A.I. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap
III, Sectiunea a 5-a Limitarea propagarii incendiului la constructiile
invecinate;
6 Iunie
- Antrenament practic de executarea interventiei la arhiva;
- Reguli si masuri ce trebuie urmate pe timpul si dupa producerea unei
tornade

- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap


IV, Sectiunea a 2-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea
7 Iulie
lucrarilor cu foc deschis;
- Notiuni generale despre dezastre

- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap


IV, Sectiunea a 3-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
8 August
cailor de evacuare;
- Protectia prin evacuare
- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap
9 Septembrie IV, Sectiunea a 3-a Masuri generale privind reglementarea fumatului;
- Protectia prin adapostire
- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap
10 Octombrie IV, Sectiunea a 5-a Masuri generale de prevenire a incendiilor in sanatate;
- Protectia medicala
- O.M.A.I. 163/2007 –Norme generale de aparare impotriva incendiilor, Cap
VI, Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de
11 Noiembrie incendiu;
- Cunoasterea semnalelor de alarmare si modul de actiune al salariatilor pe