Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

FURNIZOR
A. DATE GENERALE:
Numele societaţii: Adresa:

Nr. Tel:
Nr.Fax: E-mail

Domeniul de activitate: Produse/ Servicii:

Număr de angajaţi: Total:


din care:
-Activităţi productive:
-controlul calităţii:
-Servicii administrative:
Persoana de legatura pentru managementul
calitatii:
(Nume, telefon):

B. SISTEMUL CALITĂŢII
1. Aveti implementat un sistem de management conform cu standardele:
SR EN ISO 9001:2001 DA NU
SR EN ISO 14001:2004
2. Sunt aceste sisteme certificate? DA NU
În cazul în care detineţi certificarea sistemelor este suficient să ne transmiteti o copie a
certificatului.
Vă rugăm să anexaţi chestionarului completat, dacă apreciaţi relevant pentru firmă, copii după
alte certificate/ autorizaţii pe care le detineţi.
3.Sistemul calităţii este în curs de certificare? DA NU
Dacă DA, vă rugăm să ne precizaţi cu ce organism de certificare:
……………………………………………………………..................................................
4.Dacă NU, sistemul calităţii este documentat? DA NU
5.Daca NU, intentionaţi să abordaţi în viitor problematica privind sistemul calitatăţii ?
DA NU
Daca DA, vă rugăm să ne precizaţi în cât timp estimaţi iniţierea activităţilor specifice:
…….luni; .........ani.
C. INSPECŢIA CALITĂŢII
1.În cazul în care sistemul calităţii nu este implementat sau nu aveţi un sistem al calităţii, execuţia
produsului se realizează după un Plan al Calităţii?
DA NU
2. Dacă NU, mentionaţi dacă societatea are:
-proceduri pentru inspecţia produselor aprovizionate: DA NU
-proceduri pentru inspecţia pe flux a produselor: DA NU
-proceduri pentru inspecţia/ încercarea finală: DA NU
-inregistrări ale inspecţiilor/ încercărilor de mai sus: DA NU

D. CONDITII DE MEDIU
1. Produsele/serviciile oferite indeplinesc cerintele legale referitoare la mediu?
DA NU
2. Daca exista cerinte legale speciale referitoare la produsele Dvs. va rugam sa ne comunicati care sunt
acestea:
………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………..…...…
………………………………………………………………………………………….….…...
E. TERMENE/ CONDIŢII DE LIVRARE
1. Vă rugăm să ne precizaţi termenele de livrare, pe categorii mari de produse/ servicii:
……………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………… ………….......
……………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………… ………………
……………………………………………………………………………… ………………
2. Vă rugăm să ne precizaţi condiţiile dvs. de livrare, pe categorii mari de produse/ servicii:
………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………..…...…
………………………………………………………………………………………….….…...
E. PREŢURI/ CONDIŢII/ MODALITĂŢI DE PLATĂ
1.Vă rugăm să ne transmiteţi o ofertă standard de produse/ servicii.
2.Vă rugăm să ne transmiteţi condiţiile/ modalităţile de plată standard şi eventuale variante practicate.
F. ALTE INFORMAŢII/ COMENTARII PE CARE LE CONSIDERAŢI UTILE

Informaţiile communicate vor fi considerate confidenţiale.


Reprezentant
societate: Funcţia

(Nume, prenume, semnatura) Data:………….


CRITERIILE DE PUNCTARE A POTENTIALILOR FURNIZORI

Nr. Denumire Denumire Mod de evaluare


crt. furnizor produs/ categorie
de produse de SQ IQ/Q TL PL MP Observaţii
aprovizionat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÎNTOCMIT AVIZAT
RESPONSABIL APROVIZIONARE RMC

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

SQ - calificativ pentru sistemul calităţii:


- 10 pentru sistem calitate certificat;
- 7 pentru sistem calitate în curs de certificare
- 5 pentru sistem calitate documentat;
- 0 pentru lipsa preocupărilor privind sistemul calităţii.
IQ/Q - calificativ pentru inspecţia calităţii/ calitatea produselor:
- 10 pentru recepţii anterioare fără produse neconforme;
- 7 pentru recepţii anterioare cu produse neconforme tratate fără probleme;
- 3 pentru recepţii anterioare cu produse neconforme tratate cu probleme, dar
subcontractantul deţine un monopol temporar;
- 0 pentru recepţii anterioare cu produse neconforme tratate cu probleme, produsele
putând fi achiziţionate de la alţi subcontractanţi.
TL - calificativ pentru termenele de livrare:
- 10 pentru livrare în termenele solicitate;
- 8 pentru livrare cu termenele de livrare peste termenele solicitate, dar acceptabile;
- 3 pentru livrare cu termenele de livrare peste termenele solicitate, dar deranjante
pentru firmă;
- 0 pentru neseriozitate în tratarea condiţiilor referitoare la livrare.
PL - calificativ pentru preţul de vânzare:
- 10 pentru preţuri convenabile;
- 8 pentru preţuri rezonabile;
- 3 pentru preţuri mari;
- 0 pentru neseriozitate în stabilirea unor preţuri determinate de conjuncturi de
moment ale pieţii.
MP – media ponderată pe cele 4 criterii, calculată cu formula:
MP =  (Nc * Pc)
în care:
Nc – calificativul (nota) pe criteriu, stabilită ca mai sus;
Pc – ponderea pe criteriu, stabilită astfel:
30% pentru sistemul calităţii;
30% pentru inspecţia calităţii/calitatea produselor/ serviciilor;
20% pentru termenele de livrare;
20% pentru preţ.
Cu ajutorul MP se stabileşte grupa în care se încadrează furnizorul.

Statutul de furnizori acceptaţi se acordă de către S.C. AUGUSTA PAPIER SRL organizaţiilor care pot fi
încadrate în una din următoarele grupe:
a) AQ-1: Organizaţii care determină un nivel de încredere ridicat,
pentru MP peste 9;
b) AQ-2: Organizaţii care determină un nivel de încredere mediu,
pentru MP intre 7 si 9;.
c) AQ-3: Organizaţii care determină un nivel de încredere scăzut,
cu nivel mic de risc pentru afaceri, pentru MP între 6 şi 7.
Statutul de furnizori neacceptaţi se acordă de către S.C. AUGUSTA PAPIER SRL organizaţiilor care se
încadrează în una din următoarele grupe:
d) AQ-4: Organizaţii care determină un nivel de încredere insuficient,
cu nivel ridicat de risc pentru afaceri, pentru MP între 5 si 6;
e) AQ-5: Organizaţii care nu determină încredere pentru afaceri,
pentru MP sub 5.

Grupa se precizează la “Observaţii”.

DECIZIE:
 Furnizor acceptabil
 Furnizor neacceptabil

DATA: APROBAT
..................... DIRECTOR GENERAL