Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea St Vincențiu de Paul – Anglia și Țara

Galilor
Instrucțiuni pentru proiecte SVP din România
Procedurile privind propunerile de proiecte din România în
colaborare cu Anglia și Țara Galilor:

S-a hotărât ca Anglia & Țara Galilor să sponsorizeze 2 proiecte pe an în valoarea


de 1000 de lire sterline fiecare (sau echivalentul a 2000 £ pe an). Finanțarea
acestor proiecte va fi determinată de natura proiectelor propuse pentru care
conferinșele gemene vor decide dacă sunt sau nu sunt în măsură și doresc să
susțină propunerile.

A) Procedura în România

O conferință din România propune un proiect, pregătește informațiile generale cu


privire la proiect, precum și motivele pentru propunerea acestuia, cu o descriere a
proiectului, sustenabilitatea pe termen lung, inclusiv costurile detaliate și a
bugetului. Conferința completează un formular de cerere de proiect cu toate aceste
informații și îl va trimite la responsabilului de proiecte naționale din România
(RNPO). RNPO verifică dacă cererea este în conformitate cu cerințele descriese,
stabilite în consultare cu Consiliul Național Român (tipul proiectului, interval de
timp, cost, contribuția locală, etc.). RNPO trimite o copie a formularului și detalii
complete pentru proiecte la responsabilul de proiecte din Anglia și Țara Galilor
(POEW).

1) Finanțarea:

a) Suma maximă solicitată nu poate depăși 1000 £.

b) Contribuția conferinței din România trebuie să fie de minim 10% din valoarea
proiectului.

c) Fiecare propunere de proiect trebuie să fie însoțită de motivele detaliate a


proiectului, costurile detaliate și informațiile pe termen lung a sustenabilității,
acolo unde este cazul.

2) Tipuri de proiecte – Axa prioritară


1. Proiecte generatoare de venituri mici:

Aceste tip permite unei familii sau comunități să înceapă o mică afacere pentru a
susține viața de zi cu zi. Aceasta înseamnă că pot lua un împrumut care urmează a
fi rambursat, de exemplu, în termen de un an. Împrumutul rambursat poate fi apoi
utilizat de o altă familie sau comunitate. Vor fi necesare dovezi ale sustenabilității
pe termen lung a proiectului. Aceste sisteme pot include animale, cum ar fi o vacă
sau o capră, păsări, dar pot exista reglementări privind oricare dintre acestea, care
mai întâi trebuie să fie verificate. Alte scheme pot include instrumente de bază sau
echipamente pentru comercianți, meșteșugari sau studenți.

2. Proiecte comunitare

Acestea asigură achiziționarea de echipamente și nu de terenuri, proprietăți sau


clădiri și asigură cheltuielile de capital nu veniturilor. Proiectele comunitare sunt
de asemenea destinate pentru nevoile educaționale sau sociale, de exemplu,
echipamente pentru centre educaționale, centre sociale, cantine, etc. Odată ce
echipamentul va fi cumpărat aceste scheme de proiect trebuie să asigure auto-
finanțarea utilizatorului și astfel familia sau comunitatea își va îmbunătăți nivelul
de trai. Vor fi necesare informații cu privire la auto-finanțarea utilizatorului pe
termen lung.

3. Proiecte de tip sponsorizare

Acest tip reprezintă un sistem de a sponsoriza sau de a sprijini parțial pe cineva


pentru a se instrui la un centru de instruire existent, de exemplu, un colegiu local
sau universitate.

3) Managementul proiectului

Proiectul trebuie să fie inițiat și administrat de Conferința SVP din România care îl
propune. Comitetul de gestionare trebuie să aibă cel puțin un membru din cadrul
Conferinței. Conferința locală trebuie să aibă o implicare strânsă de supraveghere a
implementării a acestuia.

4) Durata de finanțare a proiectelor

O conferință care are în desfășurare un proiect finanțat în cadrul cerințelor acestor


scheme nu poate depune un alt proiect mai devreme de 3 ani de la data
implementării primului proiect. Un proiect nu poate fi utilizat pentru a beneficia
membrii societății sau a familiilor lor.

5) Finalizarea proiectului

Atunci când un proiect este finalizat Conferința din România trebuie să emită un
raport finalizarea a proiectului. Acest raport va include informații despre activitatea
desfășurată și o declarație de venituri și cheltuieli, de preferință realizate de un
serviciu de audit specializat. Se vor atașa fotografii ale etapelor proiectului sau
orice eveniment din cadrul proiectului precum și persoanele implicate. O copie a
raportului cu fotografiile trebuie să fie apoi trimisă la biroul de proiecte din Anglia
și Țara Galilor care va trimite mai departe la sponsor. Aceste rapoarte sunt
importante pentru doua motive - ajutor in atragerea de fonduri pe viitor, pentru că o
mare parte din banii strânși sunt colecte ale conferințelor și parohiilor lor și de pe
de altă parte auditul Societății să confirme că banii au fost utilizați conform
destinației.

6) Comunicare

Comunicarea între responsabilii proiectului în cauză poate fi realizată cel mai bine
prin e-mail. Aplicații și rapoartele pot fi, de asemenea, trimise în acest fel. Se
recomandă ca actele să fie pregătite folosind fișiere de tip text (Word sau
echivalent), care va simplifica comunicarea. Fotografiile trebuie să fie scanate și
trimise atașat documentelor prin e-mail.

2) Procedura în Anglia

Responsabilul de protecte din Anglia și Țara Galilor primește copii ale cererilor de
proiect și documentele însoțitoare. Conferința geamănă din Anglia & Țara Galilor
a celor din România care a depus cererea este invitată să susțină proiectul. Dacă
aceasta se află în imposibilitatea de a face acest lucru, atunci o altă conferință sau
Consiliul sau un binefăcător non-SVP este invitat să ajute la sponsorizarea
proiectului.

O data găsit un sponsor, banii vor fi incluși în următorul transfer financiar la oficiul
național din România și astfel se poate implementa proiectul propus. Banii vor veni
de la fondul alocat proiectelor. Conferința din Anglia și Țara Galilor care va
sponsoriza proiectul va înapoia apoi suma plătită în termen de maxim 3 ani la
fondul alocat proiectelor iar responsabilul de proiecte va urmări și înregistrata plata
acestor sume.

Dacă conferința care sponsorizează proiect (sau dupa caz binefăcătorul) va fi în


incapacitate de plată pentru a finaliza proiectul, din orice motiv, un garant, de
obicei dar nu întotdeauna, Consiliul Central al Conferinței își va asuma
reponsabilitatea de a termina de plătit suma din proiect.

Ulterior, raportul de finalizare a proiectului va fi trimis la sponsori și o copie la


Conferința geamănă din Anglia sau Țara Galilor, în cazul în care nu sunt ei
sponsorii acelui proiect.

VWN

Revizuit în noiembrie 2014