Sunteți pe pagina 1din 1

Plan idei

“Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel! Când vei auzi un cuvânt care iese din gura Mea, să
înștiințezi din partea Mea!” (Ezec. 3:16-21)

Sf Apostol Pavel zice:,,Iar dacă toți ar profeți și ar intra vreun necredincios sau vreun neștiutor, el este
deovedit de toți, el este judecat de toți; cele ascunse ale inimii lui se învederează și astfel, căzând cu
fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu, mărturisind că Dumnezeu este într-adevăr printre voi”.

Profetul, îndata ce a vazut asemanarea slavei lui Dumnezeu, a cazut cu fata la pământ. Fiindcă noi nu
putem sa vedem asemanarea acestei slave prin duhul profetic, trebuie sa cautam fara încetare sa o
cunoaștem și sa o contemplam1 cu atentie in Sfanta Scriptura, in descoperirile cerești și in învataturile
duhovnicești. Și atunci cand vedem cate ceva despre Dumnezeu, cadem cu fata la părnânt, pentru că
ne rușinam de relele de care ne amintim ca le-am săvârșit. Atunci cade omul, cand este tulburat. De
aceea și Pavel spunea oamenilor cazuți cu fața la pământ: "Ce roada ati avut atunci în cele de care
acum va rușinati?"

Ierusalimul este asemănat cu un copil abandonat, murdar şi respingător şi ai cărui părinți nu sunt
cunoscuți. Iahve a adoptat acest copil, l-a spălat, l-a crescut şi l-a educat cu grijă şi dragoste.Însă când
a crescut, cetatea aceasta s-a transformat într-o desfrânată şi l-a lepădat pe Cel ce a îngrijit-o, a hrănit-
o şi a iubit-o. Dumnezeu trebuie acum s-o judece, s-o disciplineze şi s-o curețe, dar nu înseamnă că o
va lepăda. El a încheiat cu ea un legământ, pe care îl va duce la îndeplinire.

Promisiunea unui viitor glorios pentru Israel. Israel va fi ridicat din nou,răscumpărat, iar țara va
redeveni ceea ce a fost şi anume un loc unde curge lapte şi miere. Expresia„O inimă nouă” Ezechiel
36:26 este echivalentă cu expresia din Noul Testament „născut din nou.”

Ezechiel are cea mai profundă viziune a slavei lui Dumnezeu. „Dacă cineva întreabă dacă viziunea
este clară, eu mărturisesc că este neclară şi că nu o înŃeleg pe deplin.” (Calvin).

Din multe puncte de vedere, el a slujit în cea mai întunecată perioadă a istoriei națiunii. El a trebuit să
se confrunte cu speranța deşartă dată de profeții falşi, precum şi cu descurajarea provocată de acea
vreme de păcat şi dezastru. Poporul nu asculta mesajul pe care el îl aducea. De aceea, a apelat la o
metodă inedită. În loc să rostească pildele, el le-a dramatizat. În zilele noastre sunt mulți cei care atrag
atenția oamenilor precum cei care imită pe alții. O asemenea metodă a folosit şi Ezechiel.
Rich Deem, un om de știință american, scrie că ,,Dumnezeul Scripturilor poate asculta și răspunde în
mod simultan tuturor rugăciunilor înălțate2 de oamenii de pe suprafața pământului. Mai mult, El poate
vedea toate acțiunile fiecărui om în parte, chiar atunci când ele se petrec înapoia ușilor închise. Și ca și
când asta n-ar fi suficient ca să ne smerească, Biblia ne spune că Dumnezeu poate pătrunde până în
lumea gândurilor noastre și chiar dincolo de ea, la lumea intențiilor noastre încă nemărturisite.

1
Sfântul Grigorie cel Mare, Omilii la Profetul Iezechel, Editura Doxologia
2
Daniel Brânzei, Ezechel, Chemarea slavei, Studiu în cartea profetului Ezechel,