Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Student Gherasim Alin Florin


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu”, Iaşi
Clasa: a VI-a A
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Unitatea de învăţare: ”Tradiții diverse la marile sărbători”
Subiectul lecţiei: ”Tradiții de Crăciun”
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecţiei: Însuşirea unor noțiuni despre rolul tradițiilor religioase în România și în
străinătate
Competenţe generale:
C.G. 1.Dezvoltarea capacității de percepție socială și religios morală;
C. G. 2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în
acord cu valorile religioase;
C. G. 3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu
respectarea identităţii şi diversităţii religioase.
Competenţe specifice:
C.S. 1.1. Identificarea unor tradiții religioase populare .
C.S. 1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice Crăciunului
C. S. 2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind scopul tradițiilor creștine
C. S. 2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite
contexte de viață , ca de exemplu participarea la recitarea unui colind.
Competenţe derivate:
C. d. 1: prezentarea unui colind și semnificația acestuia.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura explicativă, exerciţiul,
povestirea, problematizarea, rugăciunea.
2. Mijloace de învăţământ: icoana, imagini, cărți.
3. 3. Forme de organizare a activităţilor: activitate individuală, frontală, pe
echipe.
Forme Evaluare
Conţinutul instructiv – educativ Metode
Nr. C. d. Ti Mijloace de de
Etapele lecţiei şi
crt. mp învăţământ organiza
procedee
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2’
Salutul. Activitate
Momentul conversaţia Icoana din sala Observația
1. Se spune rugăciunea Împărate Ceresc. exerciţiul de clasă
frontală/
sistematică
organizatoric individuală
Se notează absenții.

3’
Verificarea temei Activitate Capacitatea
Actualizarea de vedea ce
frontală/
2. cunoștințelor conversaţia au reținut
individuală
anterioare elevii

5’ Ce reprezintă sărbătoarea Crăciunului pentru Capacitatea


creștini? elevilor de a
recunoaște
Pregătirea Tradițiile de Crăciun? Activitate locurile de
3. aperceptivă a Ce așteptă cel mai mult copiii de Crăciun? jocul pe echipe pelerinaj din
elevilor Spovedani și Împărtățirea de Crăciun țara noastră.
Colindele în perspectiva credincioșilor.
Crăciunul sărbătorit în străinătate.
1’
Anunțarea titlului
Se notează de către cadrul didactic pe tablă titlul Observația
și precizarea conversaţia Activitate sistematică
4.
lecției noi: ”Tradiții de Crăciun”. euristică Tabla frontală
obiectivelor
Seprecizează obiectivul lecției. explicația
propuse
Vom discuta despre tradiții și obiceiuri religioase
și populare în România și în străinătate.

Ce reprezintă Sărbătoarea Crăciunului pentru citirea Sfânta Activitate Capacitatea


explicativă frontală/ de a înțelege
20’ creștini? Scriptură rolul
individuală
Comunicarea/însu Crăciunul sau Nașterea Domnului este o conversația sărbătorilor și
5. șirea noilor sărbătoare creștină celebraată la 25 decembrie în euristică Manual al
cunoștințelor fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice evenimentelor
împărătești. În anumite țări, unde creștinii sunt explicația de la care
acestea au
majoritari, Crăciunul e de asemenea sărbătoare pornit.
legală. Crăciunul este o sărbătoare laică celebrată
atât de către creștini cât și de către necreștini,
centrul de greutate al celebrării deplasându-se de
la participarea în biserică la aspectul familial al
schimbului de cadouri sau, pentru copii darurile
de la Moș Crăciun.

Rolului tradițiilor de Crăciun .


Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an
la an. Cei mai mici îl așteaptă pe Moș Crăciun
care vine încărcat de cadouri, se împodobește
bradul, obiceiul de a merge cu colindatul un alt
obicei este atrnarea unei crenguțe de vâsc în casa,
tradiția mesei din Ajun și a postului de Crăciun,
Ignatul etc.

Citirea explicativă a conținutului de studiat din


manual.

Ce importanță are Crăciunul pentru creștini ?


În primul rând de Crăciun s-a născut Mântuitorul
lumii și acesta e cel mai important lucru, tot în
această sărbătoare oamenii se ajută și se sprijină
căci Crăciunul este sărbătoare iubirii, fsmiliilr se
reîntregesc și îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru
toate cele dăruite etc.
C.d.1 10’ Cadrul didactic împarte fișe de lucru elevilor.
C.d.2 Aceștia au de rezolvat diferite cerințe .
exercițiul fișe de lucru/ Acitivitate
Fiecare elev va face o compunere în 4-5 rânduri tablă individuală
Fixarea în care ne va spune ce dorește să facă cel mai mult /grup
6.
cunoștințelor în acest Crăciun.
Se va realiza un ciorchine în care tema principala
este Crăciunul și se vor identifica diferite tradiții
religioase, sociale, moale, culturale, culinare care
se desfășoară în familiile fiecărui grup de elevi.(
la tablă)

5’ Activitate Capacitatea
C.d.2 Activitate individuală: ce activități și obiceiuri are exercitiu Fișă de lucru individuală de a
/ identifica în
fiecare elev în familia sa și ce l-a marcat cel mai frontală propriile
Asocierea, mult pe acesta. acțiuni
7. generalizarea -elevii vor răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) iubirea,asocie
cunoștințelor la următoarele întrebări legate de participarea re și
acestora în cadrul Sărbătorii Crăciunului. conlucrarea
împreună.

1’ Profesorul va face aprecierile generale şi Activitate


individuale referitor la pregătirea elevilor pentru frontală Aprecieri
Aprecierea verbale
8. lecţie cât și implicarea lor în predarea noilor
activității elevilor
cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea și 1’ Tema : compune intitulată Crăciunul sărbătoarea Activitate Observația
9. luminii. frontală sistematică
explicarea temei
pentru acasă
2’ Rugăciunea exercițiul Icoana din sala Activitate Observația
Încheierea de clasă frontală sistematică
10. Salutul.
activității
Resurse bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti 2005

2. Liturgica generală, Ene Braniște, Ed. Basilica, București ,2016;

3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica
predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

SCENARIUL DIDACTIC
Anexa 1

25.11.2019

” Tradiții de Crăciun”

Plan de idei

1. Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos centrul vieții familiale.


2. Crăciunul sărbătoare iubirii și a cadourilor.
3. Colindele cele mai frumose obiceiuri din România.
4. Slujba în Biserică și cadourile duhovnicești dobândite.
5. Hritos în mijlocul nostru calea spre îndumnezeire.
Fișă de lucru

a) Crăciunul este sărbătoarea tuturor copiilor.


b) De Crăciun a fost răstignit Domnul Nostru
Iisus Hristos.
c) Colindul reprezintă o tradiție prin care se
vestește Nașterea Domnului Iisus Hristos.
d) Bradul reprezintă un simbol al Crăciunului.
e) Copiii așteaptă cu nerăbdare venirea lui Moș
Crăciun.
f) La Biserică nu se oficiază nici o slujbă de
Crăciun.
g) Preotul de Crăciun oferă cadouri copiilor
crștini.
h) Creștinii gătesc diferite bucate specifice
zonei în care locuiesc.
Obiceiuri
de
CrăCiun