Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lectie

Propunător: Vasile Roșca


Unitatea de invătământ: Colegiul ,,Mihai Eminescu” Iași
Clasa: a VII-a C
Data: 12.12.2019
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de invatare: Marile sărbători crestine
Subiectul lectiei: Naşterea Domnului
Tipul lectiei: recapitulare si consolidare
Scopul lectiei: consolidarea cunostintelor despre Nasterea Mântuitorului Iisus Hristos si a trăirii bucuriei Crăciunului cu tradiţii românesti.

Competente generale:
CG1-Cunoasterea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii si desăvârsirii omului.
CG2-Utilizarea adecvata a limbajului din sfera valorilor religioase in diferite contexte de comunicare.
Comprtente derivate:
La sfârsitul lectiei elevii vor fi capabili:
CD1 - să precizeze locul, timpul Nasterii Domnului;
CD2 - să explice participarea intregii naturi la nasterea Mantuitorului Hristos;
CD3 - să aseze in succesiune logica ,evenimentele Nașterii Domnului;
CD4 – să enumere traditiile si obiceiurile crestine romanesti ;
CD5 - să argumenteze importanta intrupării Domnului folosind cunostintele anterioare;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, ,cântarea;
2. Mijloace de invatamant: fise de lucru,Biblia.
3. Forme de organizare a activitătilor: activitate individuală, frontală .
Resurse:
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VlI-a;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VlI-a;
Proiectarea unităţii de învăţare: Marile sărbători crestine
2.Temporale: număr de lecţii: 1
durata: 50'

3 Bibliografice:

1
1. Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti 1982.
2. Cucos, Constantin, Eductia religioasă, Editura „Polirom”, Iasi, 1999.
3. Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iasi, 1998.
5. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opris, Dorin, Opris, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie crestin-ortodox pentru clasa a IV - a, Editura „Sf. Mina", Iasi, 2009.
7. Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare învatare. Modele şi aplicatii la religie , Editura „Sf. Mina”, Iasi, 2009.

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele lectiei C. Timp Continutul instructiv-educativ Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. (min.) si procedee învaţamant organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Salutul,
1. Momentul 1' - Rugăciunea, Activitate
organizatoric - Notarea absentelor, frontala
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea si se pregătesc pentru inceperea orei;

Se adresează elevilor următoarele intrebări: Activitate Aprecieri


Pregatirea -Ce sărbătoare mare se apropie? Conversatia frontala verbale
elevilor pentru 5' -Nasterea Domnului
2. recapitularea -Cum se mai numeste această sarbatoare?
cunostintelor -Crăciunul
-Cum ne pregătim ca să intâmpinăm această sărbătoare?
-prin post ,rugăciune,fapte bune,mărturisire,impărtăsire.
-De ce credeti că trebuia să se nască Iisus Hristos? Explicatia
- pentru a ne elibera de sub robia păcatului (pentru mântuirea noastră).

-Din cine se intrupează Iisus Hristos ?


-din fecioara Maria.
-Unde se naste Iisus Hristos?
-in Betleem

2
Precizarea Se anunţă si se scrie pe tabla titlul lectiei.
3. titlului si a 1' Naşterea Domnului Activitate
competentelor Se precizează competentele lectiei. Explicatia frontala
lectiei
Elevii notează data si titlul in caiete
Se prezintă elevilor pericopele evanghelice care relatează despre Naşterea Domnului (Matei Biblia
1, 18-25,Luca 2, 1-20; ) spre aşi reaminti succesiunea evenimentelor.
Activitate
Elevii ascultă cu atentie. Explicatia frontala

Recapitulare, 25' Se propun o serie de fise pe care elevii le vor completa intr-un timp dat. Anexa 1.
4. consolidare, fisa de lucru
sistematizare Se dă elevilor spre completare fisa nr.1 Activitate Aprecieri
Exercitiul individuala verbale
C1 Fisele vor fi corectate oral. Anexa 2
rebus

Se dă elevilor fisa nr.2Rebus Exercitiul


C2

Se cere elevilor să aseze in succesiune logica ,evenimentele de la Naşterea Exercitiul Anexa 3 Activitate
5. Asocierea si C3 15' Domnului. fisa de lucru frontala
generalizarea

C4 Ce tradiţii si obiceiuri crestine cunoste-ti de Crăciun?. Conversatia


Elevii răspund:colindul,steaua,primirea preotului,facerea turtelor(scutecele Activitate
Domnului),venirea lui Mos Crăciun cu daruri etc frontala Aprecieri
Se cere elevilor sa cânte un colind cunoscut. Cantarea verbale
Elevii cântă ,,O ce veste minunată,, sau ,,La Betleem colo-n jos.
Activitate
Se cere elevilor să formuleze invătăturile desprinse din lectie. frontala
C5 Elevii formulează invătăturile si le scriu in caiete.
 . Scopul intrupării Fiului lui Dumnezeu este ridicarea omului căzut, adică mântuirea Explicatia
lui, dupa cum marturiseste Biserica in Simbolul de credinta: "Care pentru noi

3
oamenii si a noastră mântuire" (art. III).
 Prin credintă in Hristos si fapte bune fiecare dintre noi ne mântuim.

Se fac aprecieri generale si individuale privind atat pregătirea elevilor si implicarea lor in Aprecieri
6. Aprecierea 1' consolidarea cunostintelor. verbale
activitatii Se notează elevii care au participat la lectie.
- elevii ascultă aprecierile făcute de profesor ;

Precizarea 1' Se anuntă si explică tema pentru acasă:


7. temei pentru „Participati la slujba de Crăciun spre a cânta colinde si a primi daruri” Explicatia Activitate
acasa frontala

8. Incheierea 1' - Se rosteste rugăciunea impreuna cu elevii,


activitătii -Se saluta elevii,
- elevii rostesc rugăciunea si răspund la salut.

4
ANEXA 1

FIŞA nr .1

Completeazã corespunzãtor:
Dupã cum au profeţit David ,Isaia,Miheea şi alţi prooroci,Mântuitorul ..........................s-a nãscut dintr-o.......................în
oraşul......................Dupã o cãlãtorie grea,Iosif şi .................au ajuns în cetate.Aici nimeni nu-i ..............................spre gãzduire,aşa cã au intrat
întru-un ..................de vite.
Pruncul a fost încălzit de suflarea........................şi i s-au cântat primele colinde de cãtre .......................veniţi din ceruri.Cântãrile acestea
minunate le-au învãţat apoi şi ...........................ce pãzeau oile şi vitele.
Cãlãuziţi de o ..............,cei trei Crai de la Rãsãrit au venit în faţa Pruncului şi i s-au închinat aducându-i în dar ................,................şi...........

FIŞA nr .1

Completeazã corespunzãtor:
Dupã cum au profeţit David ,Isaia,Miheea şi alţi prooroci,Mântuitorul ..........................s-a nãscut dintr-o.......................în
oraşul......................Dupã o cãlãtorie grea,Iosif şi .................au ajuns în cetate.Aici nimeni nu-i ..............................spre gãzduire,aşa cã au intrat
întru-un ..................de vite.
Pruncul a fost încalzit de suflarea........................şi i s-au cântat primele colinde de cãtre .......................veniţi din ceruri.Cântãrile acestea
minunate le-au învãţat apoi şi ...........................ce pãzeau oile şi vitele.
Cãlãuziţi de o ..............,cei trei Crai de la Rãsãrit au venit în faţa Pruncului şi i s-au închinat aducându-i în dar ................,................şi...........

5
ANEXA 2

COMPLETEAZA REBUSUL

Definiţii rebus:1.În ce anotimp se prãznuieşte Crãciunul?


2.Cum se mai numeau Craii?
3.Era bãtran şi purta de grija fecioarei Maria.
4.Oraşul naşterii Domnului.
5.Locul naşterii Domnului.
6.Mama lui Iisus?
7.I a condus pe magi pânã la Iisus.
8.Al treilea dar adus de magi lui Iisus.
9.Se primesc de la Moş Craciun.
10.Rege ce a trait în timpul Naşterii Domnului.
11.Al doilea dar adus de magi lui Iisus.
12.Îl primim la botez.
13.Primul dar adus pruncului Iisus.
14.Obicei de Crãciun.
A G S 15.Rege în timpul cãruia a avut loc recensământul din timpul Naşterii Mântuitorului.
16.Numele Mântuitorului.

6
Anexa3

AȘEAZĂ ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ EVENIMENTELE PETRECUTE LA NAȘTEREA DOMNULUI


NUMEROTEAZĂ DEASUPRA LINIILOR
___Magii s-au întors pe altă cale în țara lor
___Intrând în casă magii s-au închinat Pruncului aducându-i ca daruri aur, smirnă și tămâie.
___Cezarul August a dat poruncă să se facă un recensământ.
___Magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua Lui și am venit să ne
închinăm Lui.” (Matei 2,2)
___Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a spus: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are
să caute Pruncul ca să-l ucidă.” (Matei 2,13)

___Iosif din cetatea Nazaret a mers împreună cu Fecioara Maria la Betleem.

___Îngerul Gavriil vestește Nașterea Mântuitorului: “Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu
noi este Dumnezeu.” (Matei 1,23)

___Irod auzind cuvintele magilor s-a tulburat și a căutat să afle unde avea să se nască Hristos.

___Irod văzând că a fost înșelat a dat poruncă să fie uciși toți pruncii mai mici de doi ani.

___Steaua a călăuzit magii până unde se afla Pruncul.

___Îngerul Domnului s-a arătat păstorilor și le-a zis: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a
născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2,10-11

___Irod a chemat magii și i-a trimis să caute Pruncul apoi să-i vesteasca și lui: „ Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă îl veți afla,
vestiți-mi și mie, ca, venind și eu să mă închin Lui.” (Matei 2,8)
___Mântuitorul s-a născut în Betleem în zilele lui Irod.

7
8

S-ar putea să vă placă și