Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

I. Date generale:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,A. Haiduc” Trip
Profesor: Supuran Anca
Data: 09 .10.2019
Clasa: a V-a
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Dumnezeu Tatal present in creatie si in istorie
Subiectul lecţiei: Adam si Eva –prima familie
Tipul lecţiei: comunicarea/însușirea noilor cunoștințe
Scopul lecţiei: constientizarea importanței vieții ca dar al lui Dumnezeu

Competente generale:.
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, in conexiune cu diferite manifestari ale credintei
2. Manifestarea unui comportament moral in viata personala si in societate, in acord cu valorile religioase
3. Raportarea experientelor din viata de zi cu zi la principiile religioase cu respectarea identitatii si diversitatii religioase

Competente specifice:
1.1 Explicarea rolului personalitatilor din Vechiul Testament in devenirea umanitatii/istoria mantuirii
1.3 Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi expresive date
2.1 Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificatia morala a comportamentelor persoanelor din textile studiate
3.2 Identificarea unor responsabilitati fata de sine si fata de comunitate dupa repere date, prin raportarea la valori moral religioase

Competente derivate:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
CD1 – să precizeze cine este Creatorul omului si intemeietorul primei familii;
CD2 – să precizeze in ce consta responsabilitatea omul fata de creatie;
CD3 – să constientizeze urmarile neascultarii;
CD4 – să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul vieții;
CD5- să explice ce inseamna familia crestina ;

Strategia didactică:
1. Metode și procedee: explicația, expunerea, lectura, lectura biblică, conversația, observarea dirijată, metoda SINELG;
2. Mijloace de învățare: Sfânta Scriptură, imagini, fișa de lucru;
3. Forme de organizare: activitate frontală și individuală.

Resurse
1. Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
3. Proiectarea unităţii de învăţare: Dumnezeu Tatal prezent in creatie și istorie.
2. Temporale: - număr de lecţii : 1
- durata : 45'
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Benga Cristina, Ciachir, Aurora, Ghițiu Mihaela, Niculae Ioana, Religie, Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a V-a, Ed. Corint,
București, 2017;
4. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
II. Desfășurarea lecției

Nr. Etapele Comp Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace Forme de Evaluare
crt. lecției deriv. (min) procedee de organi
învățare zare
1. Momentul 1 Salutul Salutul Activitate
organizatoric Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din frontală Observare
Notarea absențelor Precizarea absenților clasă sistematic
ă
2. Verificarea Profesorul adreseaza urmatoarele Elevii raspund Activitate Aprecieri
cunostintelor 5 intrebari individuala verbale
predate -Cum se mai numea Tara Sfanta? Activitate
anterior -In cate provincii era impartita? frontala
-Care erau formele de relief ale Tarii
Sfinte?
-Sub ce stapanire erau Evreii?
-Care era viata zilnica a acestora?
-Ce credinta aveau evreii?

3. Pregătirea 1 Profesorul citește textul scripturistic Elevii ascultă Lectura Sfânta Activitate
elevilor de la Isaia 9, 5: biblică Scriptură frontală
pentru „ Te Caci Prunc s-a nascut noua, un
receptarea Fiu s-a dat noua, a Carui stapanire e
noilor pe umarul Lui si se cheama numele
cunoștințe Lui:Inger de mare sfat, Sfetnic
minunat, Dumnezeu tare,biruitor,
Domn al pacii, Parinte al veacului ce
vas sa fie”
4. Anunțarea 1 Azi vom discuta despre nasterea si Elevii ascultă Expunerea Activitate
tilului lecției copilaria lui Iisus si vom constientiza frontală
și a importanta acestor evenimente pentru
competentelo mantuirea noastra
r Profesorul notează pe tablă titlul
lecției: Elevii notează în
Nasterea si copilaria lui Iisus caiete titlul lecției
Hristos,
5. Comunicarea 25 Se impart elevii in trei grupe si cere Elevii citesc apoi Explicatia Activitate
/ însușirea CD1 acestora să citeasca parti diferite dinliderul fiecarei grupe frontal
noilor lectia din manual. va prezenta cele citite Aprecieri
cunoștințe in fata clasei Explicația Activitate verbale
Profesorul prezinta Harta Tarii Sfinte Elevii observa, pe grupe
si profetii mesianice identifica si asculta Lectura
Profesorul întreabă: Elevii răspund:
„-Ce inseamna ca Mantuitorul avea „... Iisus vine sa
sa stabileasca un nou legamant cu refaca legatura dintre
poporul evreu ?” Dumnezeu si om
bazata pe iubire ”

Profesorul solicita informatii Elevii ofera Conversația


suplimentare dobandite in anii informatiile solicitate Activitate
CD2 anteriori despre nasterea Domnului individuala
..-De ce pruncul Iisus a fost dus la opt „... pentru a fi
zile la templu?” inchinat Domnului si
pentru a I se pune
Explicatie nume”
CD3 Si in Biserica Ortodoxa exista Manual
randuiala ca la opt zile pruncul sa fie Elevii asculta
dus la biserica pentru a i se pune explicatiile
numele , Aprecieri
verbale
,, -Era Iisus diferi de alti copii de
varsta Lui. In ce fel? Ce Ii placea sa
faca? ,…da era ,Ii placea sa
” stea alaturi de
..-De ce se bucura Fecioara Maria de inteleptii de la
o cinstire atat de aleasa din partea temple”
crestinilor?” ,,…pentru ca a fost
aleasa de Dumnezeu
Profesorul prezinta imaginea cu ca prin Ea sa vina in Icoana Activitate
icoana Bunei Vestiri si se lectureaza lume Mantuitorul ” Bunei individuală
textul din manual de la sectiunea AI Vestiri Activitate
VREA SA STII? Elevii observa frontală
CD4
Elevii lectureaza
Profesorul notează pe tablă ideile
principale

Elevii notează în
caiete ideile
principale
6. Fixarea și CD1 9 Se cere elevilor să rezolve exercițiile Elevii rezolvă Exercițiul Fișa de Activitate Aprecieri
sistematizare CD2 fișa de lucru. exercițiile lucru individuală verbale
a CD3 Se solicită ca aceștia să prezinte oral Conversația Activitate
cunoștințelor modul de soluționare Elevii prezintă oral frontală
CD4 soluțiile Conversația Aprecieri
Manual verbale
Elevii rezolvă
exercițiul apoi
prezintă oral soluția
7. Asocierea, 5 Profesorul le prezinta elevilor imagini Elevii observa Imagini Activitate Aprecieri
sistematizare cu picture celebre care ilustreaza frontală verbale
a, CD4 evenimente din viata Maicii
generalizarea Domnului
8. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă cu Explicația Activitate Aprecieri
activităţii individuale privind implicarea atenţie aprecierile individuală verbale
elevilor elevilor în desfăşurarea lecţiei. profesorului. și frontală
Se notează elevii care au participat la
lecţie.
9. Precizarea şi CD4 1 Profesorul anunță și explică tema Elevii notează tema și Explicația Activitate
explicarea pentru acasă: ascultă explicațiile frontală
temei pentru „ Pornind de la enuntul: ,,Momentul profesorului
acasă Nasterii a unit cerul cu pamantul
alcatuiti o compunere cu acelasi titlul
10. Încheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din Activitate
activităţii Salutul Salutul clasă frontală
OGLINDA TABLEI/CAIETULUI

09.10.2019

Nasterea si copilaria lui Iisus Hristos

 Maica Domnului a primit de la Arhanghelul Gavriil vestea cea buna ca Il va naste pe Mantuitorul Profetit de
proroci.
 Iisus Hristos S-a nascut in Betleem si a copilarit in Nazaret.
 Prin Nasterea Mantuitorului, Fecioara Maria a devenit Nascatoare de Dumnezeu.