Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LEC IE

I. Date generale:
nr 1 DAIA
Unitatea de învă ământ: coala Gimnazială sat Ploie tiori
Cristina Oinac
Profesor: Mihai Alexandra Georgiana
24.09.2021
Data: 25.09.2015
Clasa: a III-a
Aria Curriculară: Om i societate
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Subiectul lecţiei: Viața omului, darul lui Dumnezeu
Tipul lecţiei: comunicarea/însu irea noilor cuno tințe
Scopul lecţiei: con tientizarea importanței vieții ca dar al lui Dumnezeu

Obiective opera ionale:


La sfâr itul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – să precizeze cine este Creatorul omului;
O2 – să explice din ce este creat omul;
O3 – să explice cum ne putem hrăni sufletul i trupul;
O4 – să formuleze învățături pentru micul cre tin.

Obiective formativ-educative:
La sfâr itul lecției, elevii vor fi capabili:
O5 – să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul vieții i să poarte grijă de acest dar.

Strategia didactică:
1. Metode i procedee: explicația, expunerea, lectura, lectura biblică, conversația, observarea dirijată, jocul de rol;
2. Mijloace de învă are: Sfânta Scriptură, imagini, fi a de lucru;
3. Forme de organizare: activitate frontală i individuală.
Resurse
1. Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a III-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
3. Proiectarea unităţii de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului.
2. Temporale: - număr de lecţii : 1
- durata : 45'
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie, Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a
III-a, Semestrul I, Ed. Corint, Bucure ti, 2015;
4. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

II. Desfă urarea lec iei

Nr. Etapele lec iei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode i Mijloace de Forme de Evaluare
crt. op. (min) procedee învă are organizare
1. Momentul 1 Salutul Salutul Activitate
organizatoric Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din frontală Observare
Notarea absențelor Precizarea absenților clasă sistematică
2. Pregătirea 1 Profesorul cite te textul scripturistic Elevii ascultă Lectura Sfânta Activitate
elevilor pentru de la Facere 1, 27-28: biblică Scriptură frontală
receptarea „ i a facut Dumnezeu pe om după
noilor chipul Său; a facut barbat i femeie.
cuno tin e i Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: Creșteți și va înmulțiți și
umpleți pamântul și-l stăpâniți.”
3. Anun area 1 Azi vom discuta despre crearea Elevii ascultă Expunerea Activitate
tilului lec iei i omului i semnificația vieții fiecăruia frontală
a obiectivelor dintre noi.
Profesorul notează pe tablă titlul
lecției:
Via a omului, darul lui Dumnezeu Elevii notează în caiete titlul lecției
4. Comunicarea/ 20 Se cere elevilor să privească icoana Elevii observă Observarea Imagine Activitate
însu irea creației din manual. dirijată frontală
noilor Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Aprecieri
cuno tin e O1 „- Cine se arată a fi Creatorul „... Dumnezeu” verbale
întregului Univers?”
„- În ce zi a fost creat omul?” „... a asea zi”
Profesorul precizează: Elevii ascultă Explicația
Dumnezeu este Cel care a creat
lumea într-o perioadă de ase zile.
Astfel, în prima zi a fost creată
lumina, Dumnezeu numind ziua i
noaptea. În ziua a II-a a creat cerul, în
ziua a III-a pământul, mările i
oceanele, verdeața, plante, pomi, în
ziua a IV-a luna, soarele i stelele, în
ziua a V-a pe tii i păsările, în ziua a
VI-a animalele sălbatice, domestice
i omul. Toate cele create înainte de
om au fost dăruite omului ca el să le
poarte de grijă.
Profesorul solicită elevilor să citească Câte un elev, pe rând, citesc lecția din Lectura Manual Activitate
lecția din manual. manual. individuală
Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Activitate Aprecieri
O1 „- Cine ne-a dăruit viața?” „... Dumnezeu” frontală verbale
O2 „- Cu ce a fost împodobit trupul i „... sufletul cu puterea de a cunoa te, a
sufletul omului?” iubi, a înțelege, a alege, iar trupul cu
puterea de a lucra i de a sluji
sufletului”
„- Ce înseamnă viața copilului pentru „... darul lui Dumnezeu”
părinții săi?”
Profesorul notează pe tablă ideile Elevii notează în caiete ideile
principale principale
5. Fixarea i O1 9 Se cere elevilor să rezolve exercițiile Elevii rezolvă exercițiile Exercițiul Fi a de lucru Activitate Aprecieri
sistematizarea O2 1 i 2 de pe fi a de lucru. individuală verbale
cuno tin elor O3 Se solicită ca ace tia să prezinte oral Elevii prezintă oral soluțiile Conversația Activitate
modul de soluționare frontală
Profesorul solicită elevilor să rezolve Elevii rezolvă exercițiul apoi prezintă Conversația Manual Aprecieri
exercițiul 2/11 oral soluția verbale
6. Asocierea, O3 10 Profesorul le cere elevilor să rezolve Elevii rezolvă Jocul de rol Manual Activitate Aprecieri
sistematizarea, O4 aplicația Să ne jucăm împreună, pag. frontală verbale
generalizarea O5 12.
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă cu atenţie aprecierile Explicația Activitate Aprecieri
activităţii individuale privind implicarea profesorului. individuală verbale
elevilor elevilor în desfăşurarea lecţiei. i frontală
Se notează elevii care au participat la
lecţie.
8. Precizarea şi O4 1 Profesorul anunță i explică tema Elevii notează tema i ascultă Explicația Activitate
explicarea pentru acasă: explicațiile profesorului frontală
temei pentru „Transcrieți din manual trei
acasă îndemnuri pentru micul cre tin la
alegere”
9. Încheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din Activitate
activităţii Salutul Salutul clasă frontală
OGLINDA TABLEI/CAIETULUI

25.09.2015

Viața omului, darul lui Dumnezeu

 Dumnezeu este izvorul vieții.


 Viața omului este darul lui Dumnezeu.
 Omul este alcătuit din trup i suflet i suntem datori să avem grijă de amândouă.
 Copilul este darul lui Dumnezeu pentru părinți.
Fi ă de lucru – Clasa a III-a
Via a omului, darul lui Dumnezeu

Aplica ii:
1. Completează enunțul de mai jos, folosind informațiile din textul lecției:
Viața este cel mai de preț _______________ de la Dumnezeu. El, din iubire, a creat
lumea i apoi l-a făcut pe om, cu ________________ i cu __________________ .
Voi sunteți darul lui Dumnezeu pentru ______________________ vo tri i cea mai mare
_________________ a vieții lor.

2. Descoperă cum poți:


a. hrăni sufletul;
b. odihni sufletul;
c. ine curat sufletul;
d. îngriji trupul,
folosind următoarele cuvinte: rugăciune, învățătură, fapte bune, hrană, dragoste față de
Dumnezeu și de oameni, odihnă, iertare, curățenie.
PROIECT DE LEC IE

I. Date generale:
Unitatea de învă ământ: coala Gimnazială sat Ploie tiori
@nr@Q@daia
oゥョ。」@cイゥウエゥョ。
Profesor: Mihai Alexandra Georgiana
RTNPYNRPRQ
Data: 25.09.2015
Clasa: a III-a
Aria Curriculară: Om i societate
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Subiectul lecţiei: Viața omului, darul lui Dumnezeu
Tipul lecţiei: comunicarea/însu irea noilor cuno tințe
Scopul lecţiei: con tientizarea importanței vieții ca dar al lui Dumnezeu

Obiective opera ionale:


La sfâr itul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – să precizeze cine este Creatorul omului;
O2 – să explice din ce este creat omul;
O3 – să explice cum ne putem hrăni sufletul i trupul;
O4 – să formuleze învățături pentru micul cre tin.

Obiective formativ-educative:
La sfâr itul lecției, elevii vor fi capabili:
O5 – să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul vieții i să poarte grijă de acest dar.

Strategia didactică:
1. Metode i procedee: explicația, expunerea, lectura, lectura biblică, conversația, observarea dirijată, jocul de rol;
2. Mijloace de învă are: Sfânta Scriptură, imagini, fi a de lucru;
3. Forme de organizare: activitate frontală i individuală.
Resurse
1. Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a III-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
3. Proiectarea unităţii de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului.
2. Temporale: - număr de lecţii : 1
- durata : 45'
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie, Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a
III-a, Semestrul I, Ed. Corint, Bucure ti, 2015;
4. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

II. Desfă urarea lec iei

Nr. Etapele lec iei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode i Mijloace de Forme de Evaluare
crt. op. (min) procedee învă are organizare
1. Momentul 1 Salutul Salutul Activitate
organizatoric Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din frontală Observare
Notarea absențelor Precizarea absenților clasă sistematică
2. Pregătirea 1 Profesorul cite te textul scripturistic Elevii ascultă Lectura Sfânta Activitate
elevilor pentru de la Facere 1, 27-28: biblică Scriptură frontală
receptarea „ i a facut Dumnezeu pe om după
noilor chipul Său; a facut barbat i femeie.
cuno tin e i Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: Creșteți și va înmulțiți și
umpleți pamântul și-l stăpâniți.”
3. Anun area 1 Azi vom discuta despre crearea Elevii ascultă Expunerea Activitate
tilului lec iei i omului i semnificația vieții fiecăruia frontală
a obiectivelor dintre noi.
Profesorul notează pe tablă titlul
lecției:
Via a omului, darul lui Dumnezeu Elevii notează în caiete titlul lecției
4. Comunicarea/ 20 Se cere elevilor să privească icoana Elevii observă Observarea Imagine Activitate
însu irea creației din manual. dirijată frontală
noilor Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Aprecieri
cuno tin e O1 „- Cine se arată a fi Creatorul „... Dumnezeu” verbale
întregului Univers?”
„- În ce zi a fost creat omul?” „... a asea zi”
Profesorul precizează: Elevii ascultă Explicația
Dumnezeu este Cel care a creat
lumea într-o perioadă de ase zile.
Astfel, în prima zi a fost creată
lumina, Dumnezeu numind ziua i
noaptea. În ziua a II-a a creat cerul, în
ziua a III-a pământul, mările i
oceanele, verdeața, plante, pomi, în
ziua a IV-a luna, soarele i stelele, în
ziua a V-a pe tii i păsările, în ziua a
VI-a animalele sălbatice, domestice
i omul. Toate cele create înainte de
om au fost dăruite omului ca el să le
poarte de grijă.
Profesorul solicită elevilor să citească Câte un elev, pe rând, citesc lecția din Lectura Manual Activitate
lecția din manual. manual. individuală
Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Activitate Aprecieri
O1 „- Cine ne-a dăruit viața?” „... Dumnezeu” frontală verbale
O2 „- Cu ce a fost împodobit trupul i „... sufletul cu puterea de a cunoa te, a
sufletul omului?” iubi, a înțelege, a alege, iar trupul cu
puterea de a lucra i de a sluji
sufletului”
„- Ce înseamnă viața copilului pentru „... darul lui Dumnezeu”
părinții săi?”
Profesorul notează pe tablă ideile Elevii notează în caiete ideile
principale principale
5. Fixarea i O1 9 Se cere elevilor să rezolve exercițiile Elevii rezolvă exercițiile Exercițiul Fi a de lucru Activitate Aprecieri
sistematizarea O2 1 i 2 de pe fi a de lucru. individuală verbale
cuno tin elor O3 Se solicită ca ace tia să prezinte oral Elevii prezintă oral soluțiile Conversația Activitate
modul de soluționare frontală
Profesorul solicită elevilor să rezolve Elevii rezolvă exercițiul apoi prezintă Conversația Manual Aprecieri
exercițiul 2/11 oral soluția verbale
6. Asocierea, O3 10 Profesorul le cere elevilor să rezolve Elevii rezolvă Jocul de rol Manual Activitate Aprecieri
sistematizarea, O4 aplicația Să ne jucăm împreună, pag. frontală verbale
generalizarea O5 12.
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă cu atenţie aprecierile Explicația Activitate Aprecieri
activităţii individuale privind implicarea profesorului. individuală verbale
elevilor elevilor în desfăşurarea lecţiei. i frontală
Se notează elevii care au participat la
lecţie.
8. Precizarea şi O4 1 Profesorul anunță i explică tema Elevii notează tema i ascultă Explicația Activitate
explicarea pentru acasă: explicațiile profesorului frontală
temei pentru „Transcrieți din manual trei
acasă îndemnuri pentru micul cre tin la
alegere”
9. Încheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din Activitate
activităţii Salutul Salutul clasă frontală
OGLINDA TABLEI/CAIETULUI

25.09.2015

Viața omului, darul lui Dumnezeu

 Dumnezeu este izvorul vieții.


 Viața omului este darul lui Dumnezeu.
 Omul este alcătuit din trup i suflet i suntem datori să avem grijă de amândouă.
 Copilul este darul lui Dumnezeu pentru părinți.
Fi ă de lucru – Clasa a III-a
Via a omului, darul lui Dumnezeu

Aplica ii:
1. Completează enunțul de mai jos, folosind informațiile din textul lecției:
Viața este cel mai de preț _______________ de la Dumnezeu. El, din iubire, a creat
lumea i apoi l-a făcut pe om, cu ________________ i cu __________________ .
Voi sunteți darul lui Dumnezeu pentru ______________________ vo tri i cea mai mare
_________________ a vieții lor.

2. Descoperă cum poți:


a. hrăni sufletul;
b. odihni sufletul;
c. ine curat sufletul;
d. îngriji trupul,
folosind următoarele cuvinte: rugăciune, învățătură, fapte bune, hrană, dragoste față de
Dumnezeu și de oameni, odihnă, iertare, curățenie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și