Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Ivașcu Gheorghe-Ionuț


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială,,I.C.Drăgușanu,,Drăguș Jud.Brașov
Data:09.12.2019
Clasa: aV-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învățare: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
Titlul lecției: Decalogul: importanţa lui în viaţa omului (I)
Tipul lecției: Transmitere şi însuşiri de noi cunoştinţe
Durata lecției: 50 de minute
Competențe specifice vizate:
Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria
mântuirii;
1.1. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din
persepctiva unor criterii date.

Obiective operaționale, în plan cognitiv (Ob.1), al formării de abilități (Ob.2), și de atitudini


(Ob.4 ) (la sfârșitul lecției elevii, vor fi capabili):
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
Ob.1 să prezinte cel mai important rol al profetului Moise pe baza cunoștințelor dobândite;
Ob.2 să explice fiecare poruncă a Decalogului pe baza informațiilor obținute de la profesor;
Ob.3 să-și formeze deprinderea de a împlini poruncile Decalogului, în diferite contexte ale
vieții;
Ob.4 să prezinte cel puțin trei comaparații între poruncile Decalogului și alte reguli de
comportament civic
Strategia didactică
-mijloace de învățământ folosite la lecție: manual, Biblia sau Sfânta Scriptură,
-metode de învățământ utilizate la lecție: conversația, povestirea, explicația, exercițiul, exemplul.
-forme de organizare: frontal.
Bibliografia folosită la lecție:
1. BIBLIA sau SFNTA SCRIPTURĂ, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, București,
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2008.
2. Cristian Alexa, Marius Bîzoi, Sorina Ciucă, Dragoș Ionita, Mirela Sova,Religie Cultul
Ortodox, Manual pentru clasa a V- a, București, Editura: AKADEMOS ART, 2017;
3. Şebu, Sebastian; Opriș, Monica; Opriș, Dorin, Metodica predării religiei, Ediția a II-a,
revăzută și adăugită, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2017.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea Obiective Metode și
elevilor operațional mijloace
e
Moment Salutul Răspund la Conversația
organizatoric Rostirea rugăciunii-Tatăl Nostru salut.
Notarea absențelor. Rostesc
Pregătirea pentru începerea împreună
lecției. rugăciunea
Elevii spun
absenții.
Elevii se
pregătesc
pentru lecție.
Pregătirea -Astăzi vom avea o lecție - Elevii Conversația
pentru lecția specială, deoarece vom învăța ascultă cu
nouă despre poruncile pe care atenție
Dumnezeu le-a lăsat oamenilor
spre a avea o viață curată.
Anunțarea Profesorul anunță titlul lecției: - Elevii
titlului lecției Decalogul : importanţa lui în ascultă cu Ob.2
noi și viaţa omului atenție Ob.2 Conversația
prezentarea Și prezintă obiectivele urmărite : Ob.3,4 Explicația
obiectivelor -Citirea/prezentarea poruncilor Ob.1
din Sfânta Scriptură/manual; -Elevii scriu
-Scrierea și explicarea titlul în caiet
poruncilor ;
-Atitudinile/comportamentele pe
care trebuie să le avem față de
fiecare poruncă;
- Rolul lui Moise în viața
evreilor;
Transmiterea Moise a fost un om plin de Elevii vor Conversația
noilor cunoștințe credință puternică în Dumnezeu . viziona Ob.1 Povestirea
După scoaterea evreilor din robia desenul Explicația
egipteană , Dumnezeu îi va animat ,,Cele Exemplul
răsplăti statornicia în credință zece porunci Manual
vorbindu-i pentru a doua oară , pe ”
muntele Sinai , unde-i va dărui Elevii
cele zece porunci cu rol de notează în
îndrumare pentru evrei . caiete apoi
Profesorul va pune spre vizionare citesc la Ob.2
desenul animat ,,Cele porunci”. indemnul
Decalogul sau Cele zece porunci, profesorului
reprezintă darul pe care câte o
Dumnezeu l-a dăruit oamenilor, poruncă din
prin intermediul profetului Moise Biblie .
cu rol de îndrumare în viața de zi
cu zi . Elevii
Azi vom discuta despre poruncile notează
care stabilesc îndatoririle noastre fiecare
față de Dumnezeu poruncă
Scrierea și explicarea poruncilor . alături de
1.Eu sunt Domnul Dumnezeul explicația
tău…. să nu ai alti dumnezei afară prezentată de
de Mine! profesor.
Prima poruncă ne învață că
există un singur Dumnezeu și
doar Lui îi datorăm închinare și
slujire.
2.Să nu-ți faci chip cioplit și nici
un fel de asemănare a unui lucru
…. Să te închini lor,nici să le
slujești…..
A doua poruncă ne îndeamnă
să nu ne facem statui/idoli și să nu
ne închinăm la aceștia.
3.Să nu iei numele Domnului
Dumnezeului tău în desert…
Porunca a treia ne învață să îl
cinstim pe Dumnezeu și să nu îi
vorbim urât.
4. Adu-ti aminte de ziua odihnei,
ca să o sfințești.
Porunca a patra ne spune să
cinstim ziua odihnei, adica ziua
de Duminică așa precum și
Dumnezeu a făcut.
Fixarea noilor Fixarea cunoștințelor se face prin Elevii grupați Ob.3 Conversația
cunoștințe rezolvarea unor fișe de lucru , pe în 4 grupe vor Explicația
baza informațiilor oferite de către rezolva Exercițiul
professor și în urma vizionării cerințele Ob.4
desenului animat . fișelor .
-Fiecare
grupă
numește
elevul care va
răspunde.
Activitate Realizați o machetă a lecției în -Elevii își Conversația
suplimentară care să surprindeți elementele cele notează în Explicația
mai importante : muntele Sinai , caiete tema Caiet
norul , Moise cele două table ale pentru acasă.
Legii .Succes !
Încheierea Rostim rugăciunea -Născătoare de -Elevii Conversația
Dumnezeu împreună cu
Salutul profesorul
rostesc
rugăciunea.
FIȘA 1
CE PORUNCĂ ÎMPLINESC SAU ÎNCALC DACĂ :
Îl port în gând și-n suflet doar pe Domnul
Dumnezeul meu , căci El mă ajută și mă
sprijină mereu.
Mă rog unor copaci plini de energii pozitive.
Duminica merg la biserică , la Sfânta
Liturghie , ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu
pentru tot.
Vorbesc fel de fel de lucruri urâte despre
Dumnezeu , ba uneori chiar înjur folosind
numele Său .

Fișa 2
Desenează un trenuleț și scrie pe fiecare vagon câte o poruncă din cele studiate astăzi la oră .
Pe locomotivă vei scrie titlul .
Colorează trenulețul .

Fișa 3
Completează spațiile libere cu informația corectă :
1. Eu sunt ........................... Dumnezeul tău , să nu ai alți .................................... afară de
Mine.
2. Să nu-ți faci ................................ cioplit și nici une fel de asemănare a vreunui lucru , să
nu i te ..................... , să nu-i slujești.
3. Să nu iei ............................. Domnului Dumnezeului tău în ............................... .
4. Adu-ți aminte de ziua .............................. ca să o ................................. .
(odihnei ,chip, Domnul, închini, dumnezei ,deșert,cinstești )
FIȘA 4
Scrieți 4 reguli de comportament în viața de zi cu zi( scoala, familie, biserică etc) iar mai
apoi comparațile cu primele patru reguli ale Decalogului.

S-ar putea să vă placă și