Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : SCOALA GIMNAZIALĂ CHEȚANI


Profesor: CHIRILĂ COSMIN MARCEL
Data: 26.09- 03. 10. 2019
Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ORTODOXĂ
Subiectul lecţiei: Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului
Competenţe generale:
 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă;
Competenţe specifice:
 1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
 1.2 Evidentierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
 C 1- definesc termenul “ iubire”;
 C 2 - oferă modele de iubire creştină;;
 C 3 – povestesc cum se comportă un copil iubitor cu cei aflaţi în nevoi;
 C 4 – formulează învăţături necesare progresului vieţii spirituale.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, observarea dirijată, exerciţiul, jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul de religie/ manual digital, fise lucru, video-proiector, laptop, , flip-chart, marker, post-it.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a II-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu
B. Temporale: durata lecţiei 45 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a II-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2014.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
5) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Şişirigă , Ionelia; Lupiş, Daniela, Religie – manual pentru clasa a II-a , sem. I, Ed. Corint Educaţional,
Bucureşti, 2015;
6) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Ţiţirigă , Ionelia; Lupiş, Daniela, Caietul elevului – clasa a II-a, sem. I, Ed. Corint Educaţional,
Bucureşti, 2015;
7) POPA, Prof. Ionica Viorica ;POPA ,Prof. Florian, MARINESCU, Prof. Gabriela Antoanela ; MANOLACHE,Prof. Viorica Georgeta, Ghid
pentru profesorii care predau disciplina Religie la clasa a II-a — propuneri de activitţi, Cultul Creştin-Ortodox - disponibil la adresa
http://patriarhia.ro/ghid-pentru-profesorii-care-predau-disciplina-religie-la-clasa-a-ii-a-8489.html
Mijloa-
Nr.
C Min. Metode ce Forme Evaluare
crt. Etapele lecţiei D Activitatea profesorului Activitatea elevului şi de de
procedee învăţă- organiza
mânt re

1. Momentul 1’  Salutul  Salutul Activita


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea te
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru lecţia nouă lecţia nouă
2. 2’  Se prezinta elevilor mai multe icoane.  Maica Domnului Conversaţia Post -it Activita Apreci
Pregătirea  Pe cine recunoasteţi in aceste icoane. Sfanta Parascheva te eri
elevilor pentru  Ce mare sarbatoare se apropie? Punând  Sfanta Cuvioasă frontală verbale
receptarea noilor aceste silabe în ordine veţi descoperi Parascheva
cunoştinţe numele ocrotitoarei Moldovei.
VA PA CHE RAS

3. Precizarea 2’ Lecţia despre care vom discuta astăzi se  Elevii scriu data şi Explicatia Activita
titlului şi a numeste “ Iubirea, sentimentul cel mai înalt al titlul în caiete şi te
obiectivelor ascultă explicaţiile frontală
lecţiei omului” și o puteți afla în manual la pagina 12
profesorului.
 Precizez obiectivele si notez titlul lectiei la
tablă
4. Comunicarea 15’  Îndemn elevii să lectureze, prin predarea  Elevii citesc pe rând, Lectura Manualul Activita
/însuşirea noilor ştafetei, textul lecţiei din manual: câte o propoziţie te
cunoştinţe Cuvântul iubire denumeşte cel mai frumos fiecare frontală
sentiment pe care Dumnezeu i l-a lăsat omului
atunci când l-a creat. Dumnezeu Însusi
dovedeste mereu o iubire nemărginită faţă de
creaţia Sa, pe care o ocroteşte: natura, plantele,
animalele şi, mai ales, oamenii. Ca răspuns,
C omul este chemat sa Il iubească din tot sufletul
D pe Dumnezeu, Creatorul său, şi pe oameni.
Să iubesti înseamna să fii: bun, blând, darnic,
1 răbdător, sincer, drept cu toţi semenii tăi. A
2 iubi inseamna să faci fapte bune fără a cere Activita Apreci
3 nimic în schimb. manualul te eri
Cine face toate acestea dovedeste că Îl Observarea frontală verbale
iubeste pe Dumnezeu şi îi iubeste şi pe cei din dirijată
jurul său.
 Adresez întrebări cu privire la iubire (Ce  Elevii răspund
sunt iubirea? Ce înseamnă să iubesti? Cum
demonstrăm iubirea faţă de semeni? apoi  Notează ideile Explicatia
notez ideile principale. principale
Cum explicăm enunţul „ Iubirea nu face rău
aproapelui?”
5. Fixarea şi 18’  Invit elevii la rezolvarea unor exercitii, pe
sistematizarea grupe:  Rezolvă fişa Jocul Puzzle Activita Apreci
cunoştinţe  Verific împreună cu elevii corectitudinea didactic coala te eri
lor rezolvării. flip-chart frontală verbale
Grupa 1  Rezolvă sarcinile de Manual
Coloreaza cuvintele din puzzle, in rosu cele lucru Activita
care denumesc iubirea si in albastru cele care Jocul te pe
C denumesc faptele bune. didactic Fişe de grupe
D Grupa 2 lucru
Ajuta-l pe Teodor sa-si gaseasca cuvintele
1 potrivite pentru a-si exprima iubirea fata de
2 colegii sai. Traseaza linii dupa model.
3 Grupa 3 - Oferă soluţia / Răspund Exerciţiul
Observă imaginea. Scrie un sfat primit de la Activita
părinţi, prin care ne arătăm iubirea unii faţă de te
alţii. Deseneaza membrii familiei tale. perechi
(fisele se gaseste in Ghidul pentru profesorii
care predau disciplina Religie la clasa a II-a)
pag.19-21

6. Asocierea, C 3’  Lecturez din manual despre viata  Ascultă cu atenţie Lectura Manualul Activita
Generalizarea, D Cuvioasei Parascheva şi îi rog pe elevi să te Apreci
Aplicarea formuleze învăţături .  Formulează învăţături frontală eri
4  Cum putem noi ajuta in yiua de ayi, pe cei Videopro verbale
saraci? Oferiţi exemple!  Oferă exemple iector

7. Aprecierea 1’  Fac aprecierile generale şi individuale  Ascultă cu atenţie Activita Apreci


activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru te eri
elevilor lecţie, cât şi implicarea lor în predarea frontală verbale
noilor cunostinte.
 Notez elevii care au participat la lectie.
8. Precizarea şi 1’  Precizez şi explic tema pentru acasă.  Ascultă explicaţiile Explicaţia Activita
explicarea temei  Notează te
pentru acasă frontală
9. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii - Rostirea rugăciunii Act.
activităţii Salutul. Salutul frontală

S-ar putea să vă placă și