Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Zărand
Profesor: Vand Gheorghe-Cătălin
Data: 22.10.2020
Clasa: a III-a
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Subiectul lecţiei: Viața omului, darul lui Dumnezeu
Tipul lecţiei: comunicarea/însușirea noilor cunoștințe
Scopul lecţiei: conștientizarea importanței vieții ca dar al lui Dumnezeu

Obiective operaționale:
O1 – să precizeze cine este Creatorul omului;
O2 – să explice din ce este creat omul;
O3 – să explice cum ne putem hrăni sufletul și trupul;
O4 – să formuleze învățături pentru micul creștin.

Competențe specifice:
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete

Strategia didactică:
1. Metode și procedee: explicația, expunerea, lectura, lectura biblică, conversația, observarea dirijată, jocul de rol;
2. Mijloace de învățare: Sfânta Scriptură, imagini, fișa de lucru;
3. Forme de organizare: activitate frontală și individuală.
Bibliografie:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie, Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a
III-a, Semestrul I, Ed. Corint, București, 2015;
4. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

Etapele lecției Oiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
operațional procedee învățare organizare
e
Momentul La început rostim rugăciunea, fac Salutul Activitate
organizatoric prezeța, apoi un scurt moment Rugăciunea Exercițiul Icoana din frontală Observare
recapitulativ,,Ajutorul dat celor Precizarea absenților clasă sistematică
singuri ”
Pregătirea Profesorul citește textul Elevii ascultă Lectura Sfânta Activitate
elevilor pentru scripturistic de la Facere 1, 27-28: biblică Scriptură frontală
receptarea „Și a facut Dumnezeu pe om după
noilor chipul Său; a facut barbat și
cunoștințe femeie. Și Dumnezeu i-a
binecuvântat, zicând: Creșteți și va
înmulțiți și umpleți pamântul și-l
stăpâniți.”
Anunțarea Azi vom discuta despre crearea Elevii ascultă Expunerea Activitate
tilului lecției și omului și semnificația vieții frontală
a obiectivelor fiecăruia dintre noi.
Profesorul notează pe tablă titlul
lecției:
Viața omului, darul lui Elevii notează în caiete titlul
Dumnezeu lecției
Comunicarea/ Se cere elevilor să privească Elevii observă Observarea Imagine Activitate
însușirea icoana creației din manual. dirijată frontală
noilor Profesorul întreabă: Elevii răspund: Conversația Aprecieri
cunoștințe O1 „- Cine se arată a fi Creatorul „... Dumnezeu” verbale
întregului Univers?”
„- În ce zi a fost creat omul?” „... a șasea zi”
Profesorul precizează: Elevii ascultă Explicația
Dumnezeu este Cel care a creat
lumea într-o perioadă de șase zile.
Astfel, în prima zi a fost creată
lumina, Dumnezeu numind ziua și
noaptea. În ziua a II-a a creat cerul,
în ziua a III-a pământul, mările și
oceanele, verdeața, plante, pomi,
în ziua a IV-a luna, soarele și
stelele, în ziua a V-a peștii și
păsările, în ziua a VI-a animalele
sălbatice, domestice și omul. Toate
cele create înainte de om au fost
dăruite omului ca el să le poarte de
grijă. Câte un elev, pe rând, citesc lecția Lectura Manual Activitate
Profesorul solicită elevilor să din manual. individuală
citească lecția din manual. Elevii răspund: Conversația Activitate Aprecieri
O1 Profesorul întreabă: „... Dumnezeu” frontală verbale
O2 „- Cine ne-a dăruit viața?” „... sufletul cu puterea de a
„- Cu ce a fost împodobit trupul și cunoaște, a iubi, a înțelege, a
sufletul omului?” alege, iar trupul cu puterea de a
lucra și de a sluji sufletului”
„... darul lui Dumnezeu”
„- Ce înseamnă viața copilului
pentru părinții săi?” Elevii notează în caiete ideile
Profesorul notează pe tablă ideile principale
principale
Fixarea și O1 Profesorul solicită elevilor să Elevii rezolvă exercițiile Exercițiul Fișa de lucru Activitate Aprecieri
sistematizarea O2 rezolve exercițiul 2/11 individuală verbale
cunoștințelor O3 Elevii prezintă oral soluțiile Conversația Activitate
frontală
Elevii rezolvă exercițiul apoi Conversația Manual Aprecieri
prezintă oral soluția verbale
Asocierea, O3 Profesorul le cere elevilor să Elevii rezolvă Jocul de rol Manual Activitate Aprecieri
sistematizarea, O4 rezolve aplicația Să fim creativi, frontală verbale
generalizarea O5 pag. 12.
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă cu atenţie Explicația Activitate Aprecieri
activităţii individuale privind implicarea aprecierile profesorului. individuală verbale
elevilor elevilor în desfăşurarea lecţiei. și frontală
Se notează elevii care au participat
la lecţie.
Precizarea şi O4 Profesorul anunță și explică tema Elevii notează tema și ascultă Explicația Activitate
explicarea pentru acasă: explicațiile profesorului frontală
temei pentru „Transcrieți din manual trei
acasă îndemnuri pentru micul creștin la
alegere”
Încheierea Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din Activitate
activităţii Salutul Salutul clasă frontală

S-ar putea să vă placă și