Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA: ………………………………………..

AN ȘCOLAR 2017 – 2018


PERIOADA ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE…………………………….
CLASA: ……………………….

ÎNVĂȚĂTOR / PROF. ÎNV. PRIMAR:___________________________________

DEFINITIVAT 2018

Mihăescu Mirela - inspector școlar pentru învățământ primar, ISJ Dâmbovița


DISCIPLINA: Comunicare în limba română / Limba și literatura română*
NUMĂR DE ELEVI:…………..

RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR LA NIVELUL CLASEI

Nr. Competență generală Competență specifică CONSTATĂRI


crt. evaluată Aspecte pozitive identificate la Apecte de îmbunătățit identificate
nivelul clasei prin monitorizarea la nivelul clasei prin monitorizarea
progresului elevilor progresului elevilor
1 Receptarea de mesaje orale în
contexte de comunicare
cunoscute/ Receptarea de mesaje
orale în diverse contexte de
comunicare*
2 Exprimarea de mesaje orale în
diverse situaţii de comunicare

3 Receptarea unei varietăți de


mesaje scrise, în contexte de
comunicare cunoscute/ Receptarea
de mesaje scrise în diverse
contexte de comunicare*
4 Redactarea de mesaje în diverse
situaţii de comunicare

Notă:
1. Se va elabora pe baza fișelor de monitorizare a progresului individual.
2. Se vor face aprecieri pentru câte o competență din fiecare competență generală la disciplina Comunicare în limba română / Limba și
literatura română*

Mihăescu Mirela - inspector școlar pentru învățământ primar, ISJ Dâmbovița


AN ȘCOLAR 2017 – 2018 NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: ………………………..…
SEMESTRUL ……. CLASA: ……………………….
ȘCOALA: ………………. DISCIPLINA:…………………………
NUMĂR DE ELEVI:…………..

GRILĂ DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ȘCOLAR LA NIVELUL CLASEI

Exemplu de completare:
Competențe specifice evaluate Număr de elevi care au înregistrat:
TOTAL
Progres Regres Rezultate constante

1.1. 15 2 8 25

2…. 16 3 6 25

3…. 16 1 8 25

4.

Notă: Se va completa o singură grilă – la nivelul clasei.

Mihăescu Mirela - inspector școlar pentru învățământ primar, ISJ Dâmbovița


ANEXE
(Vor fi anexate fișele de progres școlar completate pentru fiecare elev)

FIȘĂ DE PROGRES ȘCOLAR INDIVIDUAL

An școlar 2017 – 2018


Semestrul ……
Disciplina: Comunicare în limba română / Limba și literatura română
Clasa: …………….
Numele și prenumele elevului: …………………………….

Exemplu de completare:
Competențe EVALUARE 1 EVALUARE 2 EVALUARE 3 Rezultatul monitorizării progresului
specifice evaluate individual
Data: Data: Data:

FB B S I FB B S I FB B S I Progres Regres Rezultate


constante
1.1. X X X X

2…. X X X X

3…. X X X X

4….

Notă:
1. Se va monitoriza progresul raportat la o competență specifică din fiecare competență generală (Comunicare în limba română / Limba și
literatura română)
2. Se va completa câte o fișă pentru fiecare elev.

Mihăescu Mirela - inspector școlar pentru învățământ primar, ISJ Dâmbovița