Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞE DE EVALUARE A PROGRESULUI ŞCOLAR

Unitatea şcolară…………………………... ……………………..An şcolar…………


Profesor ………………………………………………….. Disciplina:fi

Clasa………………………………. Clasa……………………………….
Scala Media Media Media Progresul Scala Media Media Media Progresul
de test testelor testelor şcolar de Test testelor testelor şcolar
notare iniţial de finale (diferenţa notare iniţial de finale (diferenţa
sem.I. progres (sem.I dintre sem.I. progres (sem.I dintre
(teste/ plus media (teste/ plus media
unităţi de sem.II). testelor unităţi de sem.II). testelor
învăţare) finale învăţare) finale
şi media şi media
testului testului
iniţial) iniţial)
10 10

9 9

8 8
DA DA
7 7
…………. ………….
6 6

5 5

4 4

3 NU 3 NU

2 …………. 2 ………….
. .
1 1

Media Media
clasei clasei
Puncte Clasa…….. Clasa……..
tari

Puncte Clasa…….. Clasa……..


Slabe
Clasa………………………………. Clasa……………………………….
Scala Media Media Media Progresul Scala Media Media Media Progresul
de test testelor testelor şcolar de Test testelor testelor şcolar
notare iniţial de finale (diferenţa notare iniţial de finale (diferenţa
sem.I. progres (sem.I dintre sem.I. progres (sem.I dintre
(teste/ plus media (teste/ plus media
unităţi de sem.II). testelor unităţi de sem.II). testelor
învăţare) finale învăţare) finale
şi media şi media
testului testului
iniţial) iniţial)
10 10

9 9

8 8
DA DA
7 7
…………. ………….
6 6

5 5

4 4

3 NU 3 NU

2 …………. 2 ………….
. .
1 1

Media Media
clasei clasei
Puncte Clasa…….. Clasa……..
tari

Puncte Clasa…….. Clasa……..


Slabe