PLAN REMEDIAL PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN URMA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ

Disciplina: MATEMATICA Anul scolar 2012-2013 SCOALA GIMNAZIALA VULTURESTI,jud. VASLUI

COMPETENŢE GENERALE 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii COMPETENŢE SPECIFICE 1. Utilizarea notiunii de număr real si a relatiilor dintre multimile de numere studiate 2. Identificarea proprietătilor operatiilor cu numere reale 3. Aplicarea operatiilor cu numere reale în calcule variate 4. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor, proportiilor 5. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuatiilor, inecuatiilor sau a sistemelor de ecuatii, rezolvarea acestora si interpretarea rezultatului obtinut 6. Aplicarea în rezolvarea problemelor a elementelor de logică si de teoria multimilor 7. Utilizarea elementelor de calcul algebric 8. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin dependente functionale sau calculul probabilitătilor 9. Utilizarea proprietătilor figurilor geometrice si a corpurilor geometrice în probleme de demonstratie si de calcul

Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale b. Crt 1 2 3 4 Disciplina:MATEMATICA DEFICIENŢE SEMNALATE (Competenţe specifice) 5 6 7 8 9 10 11 Anul şcolar: 2012-2013 ACTIVITǍŢI REMEDIALE Profesor: POPA FLORIN PROGRAMUL DE REMEDIERE 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X a. Redactarea coerentă si completă a solutiei unei probleme. Dezvoltarea abilitatilor de invatare. Analizarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin rezolvarea unei probleme practice cu referire la figurile geometrice si la unitătile de măsură 13. Investigarea valorii de adevăr a unor enunturi si construirea unor generalizări. X X X X X X X f. Imbunatatirea atentiei d. X X X X X X X b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator c. X X X X X X X d. prin desen. 14. Transpunerea în limbaj matematic a enuntului unei situatii-problemă 12. Imbunatatirea perceptiei e. ACTIVITǍŢI PENTRU FOCUSAREA INTERVENTIEI REMEDIALE a. X X X X X X X e. PLAN REMEDIAL CLASA: a VIII-a Nr.10. Imbunatatirea capacitatii de a realiza corelatii f. X X X X X X S1-2 S3 S4-5 S6 S7 S8 S9 . a unor figuri geometrice si a unor corpuri geometrice utilizând instrumente geometrice 11. Reprezentarea. X X X X X X c.