Sunteți pe pagina 1din 8

Curriculum adaptat

CURRICULUM ADAPTAT
MATEMATICA
Clasa a VI-a
2014-2015
Elaborat dupa programa scolara aprobata prin Ordinul Ministerului,
Cercetarii si Inovarii numarul 5097 din 09/09/2009
COMPETENTE GENERALE
1. Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de
contextual in care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual
cuprinse in enunturi matematice
3.Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea
locala sau globala a unei situatii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatiiproblema
6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin
integrarea cunostintelor din diferite domenii
VALORI SI ATITUDINI
1. Dezvoltarea unei gandiri deschise si creative; dezvoltarea initiativei,
independentei in gandire si in actiune pentru a avea disponibilitate de a
aborda sarcini variate
2. Manifestarea tenacitatii, perseverentei, capacitatii de concentrare si a
atentiei distributive
3. Dezvoltarea spiritului de observatie
4. Dezvoltarea simtului estetic si critic, a capacitatii de a aprecia rigoarea,
ordinea si eleganta in arhitectura rezolvarii unei probleme sau a construirii
unei teorii
5. Formarea obisnuintei de a recurg la concepte si metode matematice in
abordarea unor situaii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme
practice
6. Formarea motivatiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant
pentru viata sociala si profesionala

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

Curriculum adaptat
COMPETENTE SPECIFICE ALGEBRA
Unitatea de
invatare

Competente specifice

I
Multimea
numerelor
rationale

1. Identificarea caracteristicilor numerelor rationale si a formelor


de scriere a acestora in contexte variate
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere rationale, a estimarilor si
a aproximarilor pentru rezolvarea unor ecuatii
5. Determinarea regulilor eficiente de calcul in efectuarea
operatiilor cu numere rationale

II
Multimea
numerelor reale

1. Identificarea caracteristicilor numerelor reale si a formelor de


scriere a acestora in contexte variate
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale, a estimarilor si a
aproximarilor pentru rezolvarea unor ecuatii
5. Determinarea regulilor de calcul eficiente in efectuarea operatiilor
cu numere reale

III
Calcul algebric

1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru


simplificarea unor calcule
3. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in
efectuarea operatiilor cu numere reale
5. Obtinerea unor inegalitati echivalente prin operare in ambii
membri:
1) a a, a R;
2) a b si b a a = b, a, b R;
3) a b si b c a c, a, b, c R ;

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

Curriculum adaptat

IV
Ecuatii si inecuatii

1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru


simplificarea unor calcule
3. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor in
efectuarea operatiilor cu numere reale
5. Obtinerea unor inegalitati echivalente prin operare in ambii
membri:
1) a a, a R;
2) a b si b a a = b, a, b R;
3) a b si b c a c, a, b, c R ;

1. Identificarea unor corespondente intre diferite reprezentari ale


acelorasi date
2. Reprezentarea unor date sub forma de grafice, tabele sau
diagrame statistice in vederea inregistrarii, prelucrarii si prezentarii
acestora
5. Analizarea unor situatii practice cu ajutorul elementelor de
organizare a datelor

V
Elemente de
organizare a
datelor

COMPETENTE SPECIFICE GEOMETRIE


Unitatea de invatare

VI
Patrulatere

Competente specifice
1. Recunoasterea si descrierea patrulaterelor in configuratii
geometrice date
2. Identificarea patrulaterelor particulare utilizand proprietati
precizate
3. Utilizarea proprietatilor calitative si metrice ale patrulaterelor
in rezolvarea unor probleme
6. Interpretarea informatiilor deduse din reprezentari geometrice
in corelatie cu anumite situatii practice

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

Curriculum adaptat
VII
Asemanarea
unghiurilor

1. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea in configuratii


geometrice date
2. Stabilirea relatiei de asemanare intre doua triunghiuri prin
metode diferite
4. Exprimarea proprietatilor figurilor geometrice (segmente,
triunghiuri, patrulatere) in limbaj matematic

1. Recunoasterea si descrierea elementelor unui triunghi


VIII
dreptunghic intr-o configuratie geometrica data
Relatii metrice in 2. Aplicarea relatiilor metrice intr-un triunghi dreptunghic pentru
triunghiul
determinarea unor elemente ale acestuia
dreptunghic
3. Deducerea relatiilor metrice intr-un triunghi dreptunghic

IX
Cercul

1. Recunoasterea si descrierea elementelor unui cerc, intr-o


configuratie geometrica data
2. Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de
unghiuri utiliznd metode adecvate in configuratii geometrice care
contin cerc
3. Utilizarea informatiilor oferite de o configuratie geometrica
pentru deducerea unor proprietati ale cercului

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

Curriculum adaptat
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
ALGEBRA
Cls. A VII-a
Curriculum adaptat
Nr.
crt.

0
1

Unitatea
de
invatare

CS

Evaluare predictiva a cunostintelor acumulate anterior


Multimea
numerelor
rationale

I1
I2
I5

Multimea
numerelor
reale

II 1
II 2
II 5

Evaluare
semestriala
III 1

Continuturi

Calcul
algebric

III 3
III 5

Multimea numerelor rationale; reprezentarea


numerelor rationale pe axa numerelor; opusul unui
numar rational; N Z Q
Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea
parantezelor
Evaluare
Ecuatii de forma ax+b=0, cu a numar rational nenul
si b numar rational
Evaluare
Radacina patrata a unui numar natural patrat
perfect
Algoritmul de extragere a radacinii patrate dintr-un
numar natural;
Exemple de numere irationale; multimea numerelor
reale R; compararea si ordonarea numerelor reale;
reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor reale
prin aproximari;
N Z Q R
Operatii cu numere reale: adunare, scadere,
inmultire, impartire, ridicare la putere;
Evaluare
Recapitulare
Teza
Adunarea si scaderea numerelor reale reprezentate
prin litere
Inmultirea si impartirea numerelor reale
reprezentate prin litere
Ridicarea la putere
Reducerea termenilor asemenea
Evaluare
Recapitulare calcul algebric

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

Sapt
I
I
III
IV
V
VI
VI
VII
VIII

IX-X
XI
XII
XIII
XIV
XIV
XV
XVI
XVI
XVII
XVII
XVIII

Obs

Curriculum adaptat
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL II
ALGEBRA
cls. a VII-a
Curriculum adaptat
Nr.
crt.

Unitatea
de
invatare

Calcul
algebric

CS

Sapt
Continuturi

III 1
III 3
III 5

Descompunerea in factori: metoda factorului


comun;
Descompunerea in factori: metoda formulelor de
calcul prescurtat
Descompunerea in factori: metoda combinate
Ecuatii de forma x=a
Evaluare

4.

Lucrare
semestriala

Proprietatile ale relatiei de egalitate in multimea


numerelor reale;
Ecuatii de forma ax+b=0, a, b numere reale;
multimea solutiilor unei ecuatii; ecuatii
echivalente;
Inecuatii de forma ax+b>0, a, b numere reale cu
x numar intreg
Evaluare
Recapitulare pentru teza
Teza

Elemente de
organizare a
datelor

Produsul cartezian a doua multimi nevide;


reprezentarea punctelor in plan cu ajutorul
sistemului de axe ortogonale; distanta dintre doua
puncte din plan
Reprezentarea si interpretarea unor dependente
functionale prin tabele, diagrame si grafice

Ecuatii
si
inecuatii

Recapitulare
finala

IV 1
IV 3
IV 5

V1
V2
V5

Probabilitatea realizarii unor evenimente


Evaluare
Recapitulare finala

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII

XXXIII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI

Obs

Curriculum adaptat
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
GEOMETRIE
cls. aVII-a
Curriculum adaptat
Nr.
crt

Unitatea
de
invatare

Continuturi
CS
Patrulater convex: definitie, desen
Suma unghiurilor unui patrulater convex
Paralelogram;

Patrulatere

Sapt

VI 1
VI 2
VI 3
VI 6

Evaluare
Paralelograme particulare: dreptunghi, romb si
patrat;
Evaluare

Lucrare
semestriala

Asemanarea VII 1
triunghiuril VII 2
or
VII 4

Recapitulare
Teza
Segmente proportionale
Teorema paralelelor echidistante. Impartirea unui
segment in parti proportionale cu numere (segmente)
date
Teorema lui Thales (fara demonstratie).
Evaluare
Linia mijlocie in triunghi;
Linia mijlocie in trapez;
Evaluare

PLANIFICARE SEMESTRIALA

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

I
II
III
IV
V
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Obs

Curriculum adaptat
SEMESTRUL II
GEOMETRIE
cls aVII-a
Curriculum adaptat
Nr
crt

Unitatea de
invatare

CS

Asemanarea
VII 1
triunghiurilor VII 2
VII 4

Continuturi

Sapt

Triunghiuri asemenea
Criterii de asemanare a
triunghiurilor
Teorema fundamentala a asemanarii

XIX
XIX
XX
S20
XXI
XXI
XXI
XXIII
XXIV
XXV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXII

Evaluare
Teorema inaltimii
Teorema catetei
Teorema lui Pitagora;
Evaluare
Rezolvarea triunghiului dreptunghic

4.

Evaluare
Recapitulare
Teza
Cercul: definitie; elemente in cerc:
centru, raza, coarda, diametru, arc;
interior, exterior;

Lucrare
semestriala

Cercul

IX 1
IX 2
IX 3

Unghi inscris in cerc; triunghi inscris


in cerc
Pozitiile relative ale unei drepte fata
de un cerc; tangente dintr-un punct
exterior la un cerc; triunghi
circumscris unui cerc
Poligoane regulate: definitie, desen
Calculul elementelor (latura,
apotema, arie, perimetru) in
urmatoarele poligoane regulate:
triunghi echilateral, patrat, hexagon
regulat
Lungimea cercului si aria discului
Recapitulare finala

Prof. MARIA APLVLOAE


COALA GENERAL NR.1 BISTRIA

XXXIII
XXXIII

XXXIV
XXXIV
XXXV

XXXV
XXXVI

Obs

S-ar putea să vă placă și