Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: MATEI FLORICA


Data: 12. 04. 2022
Școala: Scoala Gimnaziala ,, Pavel Covaci” -Macea
Clasa: I
Disciplina: Religie Ortodoxă
Titlul lecției: Rugămintea și rugăciunea
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 45 min

Competente generale:
C.G.1 Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, in diferite contexte de viața
C.G.3 Explorarea activa a unor elemente din viata de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe

Competente specifice vizate:


C.S.1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.
C.S.1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor
persoane din Biblie
C.S.3.1. Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi a comunităţii
Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O.1 Să recunoască cel puțin o rugăciune din enunțurile date, în urma explicațiilor date de profesor.
O.2 Să recunoască cel puțin o rugăminte din enunțurile date, în urma explicațiilor date de profesor
O.3 Să identifice asemănările și deosebirile dintre rugăciune și rugăminte, respectând modelul dat .

Strategia didactică:
1. Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exemplul, observaţia, exercițiul, Metoda cubului, Metoda îndrumării
teoretice și practice;
2. Mijloace de învăţământ: filmulet – proiector, fișă, cubul;
3. Forme de organizare ale activităţii elevilor: activitate frontală, individuală;

Bibliografie:
***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
Muha, Camelia, Religie, caiet pentru elevi: clasa I, ed. Sf. Mina, Iași, 2013.
Boldea, Florin si Violeta, Religie: Cultul Ortodox, clasa I, ed. Gligor Hasa, Deva 2015
Ciucă, Sorina, Dragoș, Ioniță, Religie: cultul Ortodox, Manual pentru clasa I, ed Didactică și Pedagogică, Bucuresti 2020.
Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Platforma Red_religie.ro – https://wordwall.net/ro/resource/9328059/rug%c4%83ciunea-%c8%99i-rug%c4%83mintea
Desfășurarea lecției:
Etapele Obiec Elementele de conținut Strategia didactică (metode, Instrumente
lecției/Tim tivele mijloace, forme de organizare) de evaluare
p opera
țional Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Forme de
e mijloace de organizare
învățământ
Momentul Salutul, Rugăciunea. Elevii răspund la salut, spun Conversația, Activitate frontală,
organizato rugăciunea împreună cu Rugăciunea, Activitate
ric profesorul. individuală.
3 min
Actualizar Profesorul pune elevilor Elevii răspund la întrebări: Conversația. Activitate frontală, Aprecieri
ea următoarele întrebări: Activitate verbale.
cunoștințel 1. „Cu cine putem noi 1. „Noi putem vorbi cu individuală.
or vorbi?” oamenii și cu Dumnezeu”.
5 min 2. ,,Cum vorbim noi cu 2. „Noi vorbim cu Dumnezeu
Dumnezeu?” prin rugăciune”.
3. ,,Unde ne rugăm noi? 3. „Noi ne rugăm la Biserică,
acasă și la școală”.
Anunțarea Profesorul anunță lecția nouă. Elevii ascultă explicația cu atenție. Explicația. Activitate frontală. Aprecieri
titlului Astăzi vom vorbi despre modul verbale.
lecției noi prin care vorbim cu oamenii și
și cu Dumnezeu. Vom vedea care
prezentare este diferența dintre Rugăciune
a și Rugăminte.
obiectivelo
r propuse
2 min
Comunicar Profesorul va citi din manual de Elevii ascultă cu atenție
ea la pag 55 poezia Micul creștin de explicațiile profesorului și răspund
cunoștințel Dragoș Ioniță, apoi explică la întrebările acestuia. Își vor Explicația, Activitate frontală
or O.1 modelul rugămintei și însuși noțiunile simplu și clar. conversația, Activitate
25 min rugăciunii. Pentru o înțelegere Dacă vor exista nelămuriri vor descrierea, individuală
mai bună se va citit tot din pune întrebări și vor primi
manual, de la aceeași pag explicații suplimentare
întâmplarea cu bunica. Se va
scoate în evidență care este
diferența dintre rugăminte și
O.2
rugăciune. Activitate frontală, Aprecieri
Profesorul împarte elevilor o Toți elevii vor completa căsuțele Exercițiul. Activitate verbale.
fișă, iar aceștia o vor completa goale de pe fișă, rezolvând corect individuală
cu litere de tipar. cerințele.
Pentru a se asigura ca toți Bucuroși și nerăbdători, elevii vor Conversația
copilașii știu să facă diferența intra în jocul profesorului Cubul
între rugăciune și rugăminte, răspunzând corect provocării. Explicația
profesorul va trece pe la fiecare
și va răsturna un cub pe banca
acestora, iar ei vor răspunde
cerinței de pe cub.
Fixarea Folosindu-se de exercițiile de Elevii ascultă și execută cerința
noilor consolidare de pe platforma profesorului. Bucuroși și Exercițiul. Activitate frontală,
cunoștințe Red_ religie. Ro, profesorul va entuziasmați vor alege răspunsul Conversația. Activitate Aprecieri
5 min O.3 încuraja și antrena copiii să corect. Laptop individuală. verbale.
rezolve exercițiul. Televizor
https://wordwall.net/ro/
resource/9328059/rug
%c4%83ciunea-%c8%99i-rug
%c4%83mintea
Activitate Elevii sunt îndrumați să se Elevii ascultă cu atentie. Metoda Activitate frontală.
suplimenta comporte ca adevărați creștini și îndrumării Activitate
ră să vorbească cu Dumnezeu cât teoretice și individuală.
2 mai mult prin rugăciune. practice.
Încheierea Rugăciunea, salutul. Elevii spun rugăciunea și răspund Activitate frontală.
3 min la salut.
ANEXA 1 RUGĂCIUNEA și RUGĂMINTEA

Andrei, te rog să ai grijă de bicicleta mea!

Doamne , te rog să îl faci bine pe prietenul meu Mihai care este bolnav!

Doamna învățătoare, vă rog să mă învățați să scriu frumos!

Doamne, Te rog să îmi luminezi mintea ca să învăț bine!

Domnule polițist, vă rog să ne păziți casa!

Dumnezeule, păzește-mi familia de rău!

S-ar putea să vă placă și