Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Profesor: Vasiliu Iulian Cătălin


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Sfântul Andrei” Tăcuta
Clasa: a V-a
Data: 08.02.2021
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Decalogul- importanța lui în viața omului
Tipul lecţiei: mixtă: verificare / consolidare; transmitere / însușire de noi cunoștințe.
Scopul lecţiei: însuşirea normelor morale din Decalog; cultivarea sentimentelor morale potrivite faţă de Dumnezeu şi semeni.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


O1-manifestarea unui comportament moral in viata personala si in societate in acord cu valorile religioase;
O2-respectarea experientilor din viata de zi cu zi la principiile religioase cu respectarea identitatii si diversitatii religioase;

Competente specifice:
CS1-exprimarea unor aprecieri personale privind semnificatia morala a comportamentului persoanelor din
textele studiate;CS2-selectarea unor reguli de comportament moral-religios di diferite cotexte de viata,din
perspectiva unor criterii date; CS3-evidentierea unor elemente definitorii ale propriei identitati religioase;

OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE: La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:


O1 - explicarea semnificaţiei ultimilor şase porunci;
O2 - identificarea situatiilor și cazurilor de respectare\ nerespectare a poruncilor divine;
O3 - argumentarea necesității respectării tuturor poruncilor pentru viaţa individuală şi de grup;
O4 - ordonarea poruncile in ordinea data de Dumnezeu;

1
RESURSE:
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: execiţiul, expunerea, conversaţia,conversatia euristica, explicaţia, meditaţia religioasă, lectura,povestirea, studiul de caz,
ciorchinele, explozia solară
2. Mijloace de învăţământ:Prezentare Power Point, Biblia, laptop,videoproiector, text- povestioare moralizatoare, fişa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe

1. Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;


Planificarea calendaristică orientativă, clsasa a V-a;
Proiectarea unităţii de învăţare: Viața omului cu Dumnezeu;

2. Temporale: numărul de lecţii 1


durata 50 '

3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2. Mica Biblie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2016;
4. Bută, Pr. loan, Istorioare morale pentru toate vârstele, Editura „Anastasia", Bucureşti 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
6. Muha Camelia, Caiet pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2007

2
Demersul didactic
Mijloace
Nr Etapele Ti Metode Forme de
O. Activitatea profesorului Activitatea elevului de învăţă- Evaluare
crt lecţiei mp şi procedee organizare
mânt

- salutul ; - salutul ; Exercițiul Icoana Frontală Observarea


Momentul 1' - rugăciunea; - rugăciunea; moral
1. organizatoric - notarea absenţelor; - răspund la prezență; Catalogul
- pregătirea pentru începerea lecţiei. - pregătirea pentru începerea lecţiei. Conversația

2. Verificarea 10' Se adresează elevilor următoarele întrebări: Elevii răspund la întrebări:


Cunoştinţelor -Ce înseamnă cuvântul ,,Poruncă”? - Regulă ce trebuie respectată.
însuşite -Despre ce am discutat ora precedentă? - Datoriile faţă de Dumnezeu.
-Cine ? Cui? Unde? Când? Câte? De ce? - Dumnezeu. Lui Moise. Pe muntele Sinai. Acum
3500 de ani. 10. Ca să determine pe oameni să
deosebească binele de rău şi cum să se comporte
faţă de El şi de semeni.
-Care sunt datoriile noastre faţă de Dumnezeu? - Să ne închinăm numai lui Dumnezeu. Conversația Frontală/ Aprecieri
- Să nu ne facem idoli. Individuală verbale
- Să-L cinstim pe Dumnezeu. Expunerea
-Se verifică tema pentru acasă. - Să cinstim ziua de Duminică.
- Trei elevi citesc enunţurile în care au relatat
modul în care respectă Poruncile.

3. Pregătirea 2' Se cere elevilor să recitească regulile clasei şi să Faţă de colegi, doamna învăţătoare. Conversaţia Fișă de Frontală Aprecieri
elevilor remarce faţă de cine au avut obligatii. euristică lucru verbale
pentru Precizare:
receptarea Aceste reguli sunt faţă de cei care ne Elevii ascultă cu atenţie.
noilor înconjoară.
cunoştinţe

3
4. Anunţarea 2' Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei. Elevii ascultă cu atenţie și notează în caiete Explicaţia Prezentare Activitate Aprecieri
titlului lecţiei Se precizează competentele lecţiei. Power frontală verbale
şi Point
acompetentel
or
lecţiei

5. Comunicarea/ Se prezintă elevilor slidul ce cuprinde datoriile Elevii privesc planşa şi ascultă cu atenţie.
însuşirea 20' noastre faţă de aproapele şi se citesc cele şase
noilor porunci.
cunoştinţe Precizare:
Aceste şase porunci duc la o bună convieţuire a Elevii ascultă cu atenţie.
oamenilor, însă Dumnezeu nu forţează pe
nimeni să le respecte. Omul este liber să
aleagă, dar cel care doreşte viaţa veşnică
trebuie să le respecte.
Elevii sunt întrebaţi dacă cunosc cuvântul Cel care se află lângă noi.
,,aproapele” şi li se cere să dea exemple.

Se expilica pe rand ultimile 6 porunci din Lectura Prezentare


Decalog. Power
O1 Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca a cincea: Point Activitate Aprecieri
cincea porunca. ,,Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta ,ca sa-ti fie Explicaţia frontală verbale
tie bine si sa traiesti ani multi pe pamant''
,,-ce ne indruma Dumnezeu prin aceasta ,,-sa necinstim parintii.'' Video-
porunca ? Conversaţia proiector
-,,cum ii cinstiti voi pe parinti ?'' ,,-...ii ascultam,ii respectam,ii ajutam,ii iubim ,ii
ocrotim.''
,,-ce rasplata primesc cei ce respecta aceasta ,,-traiesc o viata indelungata si placuta ,atat pe
porunca?'' pamant cat si in cer.''
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca a sasea:
sasea porunca. ,,-Sa nu ucizi!''
Precizare:
O2 Aceasta porunca ne indruma sa iubim si sa Elevii asculta cu atentie.
ocrotim viata,darul cel mai de pret pe care ni la
dat Dumnezeu.Uciderea si sinuciderea sunt
pacate foarte mari.Doar Dumnezeu poate
hotara cand va sosi ceasul mortii cuiva.
O1 ,,- Ce persoane biblice au incalcat aceasta ,,..Cain a ucis pe abel;faraonul Egiptului pe copii
porunca si au fost aspru pedepsite?'' baieti la nastere;Imparatul Irod.''
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca a saptea:

4
saptea porunca. ,,-Sa nu fii desfranat!''
Se explica cuvantul Elevii asculta cu atentie.
desfranat=destrabalat,necumpatat,infidelitate
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a opta Un elev citeste porunca a opta:
porunca. ,,-Sa nu furi!''
,,-ce ne invata aceasta porunca?'' ,,- sa nu furam,sacerem un lucru de la proprietar
atunci cand avem nevoie de el.''
,,-Cand cineva fura,chiar daca el crede ca nu-l
vede nimeni,cine il poate totusi vedea?'' ,,-Dumnezeu'
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca a noua :
noua porunca. ,,-Sa nu marturisesti stramb impotriva aproapelui
O2 Precizare: tau!''
Prin porunca aceasta Dumnezeu ne indeamna
sa nu mintim si sa nu depunem marturie Lectura Prezentare Activitate Aprecieri
mincinoasa impotriva aproapelui.Oamenii Power frontală verbale
trebuie sa spuna adevarul si sa aiba incredere Elevii asculta cu atentie. Explicaţia Point
unul in altul.
Se citeste povestirea Nita mincinosul: Conversaţia
Se adreseaza elevilor urmatoarele intrebari: Elevii raspund: Video-
,,-Ce invatam din aceasta povestire?‫״‬ ,,-daca mintim ne putem pierde increderea proiector
oamenilor si prietenilor‫״‬
Profesorul numeste un elev ca sa citeasca a Un elev citeste porunca a zecea :
zecea porunca. ,,Sa nu doresti nimic din ce are aproapele tau!‫״‬

,,-Ce invatam din aceasta porunca?: ,,-Să nu fim invidiosi!‫״‬


O3

Concluzie:
Implinind toate aceste porunci implinim defapt
si porunca data de Domnul nostru Iisus Hristos Elevii asculta cu atentie. Povestirea
de al iubi pe aproapele nostru ca pe noi insine.
Precizare:
,,-Cine va pazi toata legea dar va gresi intr-o
singura porunca,s-a facut vinovat fata de toate
poruncile.‫״‬

5
Fixarea şi Se cere elevilor să rezolve exercitiul de pe fisa Elevii rezolvă exerciţiul din fişa de lucru. Exercitiul Fişa de Activitate Aprecieri
sistematiza- O4 de lucru. lucru individuală verbale
rea 5'
cunoştinţelor
O1 Se completeaza la tabla un ciorchine ,avand ca Elevii completeaza ciorchinele la tabla cu diferite Ciorchinele Tabla Activitate Aprecieri
centru cuvantul ,,invataturi‫ ״‬din invataturi. frontală verbale
Decalog(Datoriile faţă de aproapele nostru)
Asocierea si 5'
6. generalizarea Se solicita elevilor sa mediteze.
,,-Care din aceste porunci vi se par mai greu de Elevii dau variante de raspunsuri si le Meditatia
implinit?De ce ?Ce ati simtit dupa ce le-ati argumenteaza. religioasa
Incalcat?‫״‬
O2 ..-Ati vazut oameni incalcand /respectand aceste Studiul de
porunci?Povestiti!‫״‬ caz

Se fac aprecieri generale şi individuale privind, Elevii ascultă aprecierile profesorului. Activitate Evaluarea
atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi frontală orală
7. Aprecierea 2' implicarea în predarea noilor cunoştinţe. Conversația
activităţii Se notează elevii care au participat la lecţie.
elevilor

Precizarea şi Se anunţă şi se explică tema pentru acasă Elevii ascultă explicaţiile profesorului şi notează Activitate
8. explicarea 2' -Memoraţi cele 10 Porunci. tema în caiete. frontală
temei pentru -Scrieţi într-un jurnal poruncile pe care le-ai
acasă îndeplinit şi care nu. Încercaţi să meditaţi.

9. Încheierea 1' Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana Activitatea Observare


activităţii Salutul Salutul moral frontală

6
ANEXA 1

Regulile clasei

1. Vorbim pe un ton potrivit! – Copiii au tendința de vorbi foarte tare și pe unii chiar îi deranjează
extrem de mult acest lucru.
2. Ne ascultăm unii pe alții! – Vorbim nu doar tare, dar nu avem răbdare să ne ascultăm reciproc. Cu
această ocazie am abordat și regulile comunicării orale.
3. Suntem politicoși! – Respectul față de ceilalți, în vorbe și în comportament.
4. Suntem prietenoși! – Învățăm să fim amabili, grijulii, empatici.
5. Suntem ordonați! – Aici ne referim la tot ce înseamnă ordine, curățenie, grijă față de lucrurile
personale, ale colegilor, obiectele din clasă, din școală.
6. Suntem atenți! – Atenți la lecții și nu îi deranjăm pe colegi, atenți în pauze, atenți la ceea ce se
întâmplă în jur, atenți la nevoile celor din jurul nostru.

7
ANEXA2

Niţã mincinosul
,,Niţã era cioban la oi.El era bãiat harnic,dar îi cam plãcea sã umble cu minciuni.Aşa într-o bunã zi,Niţã
socoti sã-i mintã pe sãteni şi striga cât îl lua gura:
‫״‬Uuu...mããã! ...Vine lupul!Ajutor!‫״‬
Sãtenii au alergat în ajutorul ciobãnaşului.Când îi vãzu,Niţã râse de ei cu hohot şi le zise:
‫״‬Merge-ţi,merge-ţi înapoi,
Lupul n-a venit la oi,
Turma paşte liniştit,
Ha,ha,ha,v-am pãcãlit!‫״‬
Dar în altã zi lupul chiar veni la oi.Acum Niţã se grãbi sã strige dupã ajutor.Însã el nu a mai fost crezut de
nimeni.Aşa ca lupul la mâncat îndata pe pãstoraşul cel mincinos.‫״‬

(D. Călugar -Ṣapte cărţi de religie)

8
ANEXA 3

FIŞĂ DE LUCRU
1. Numerotează poruncile următoare, din chenarul A, în ordinea existentă pe tablele legii. Uneşte apoi cu o săgeată explicaţiile lor, din chenarul B:

A
B
- să nu ucizi
- să nu-i superi pe părinţi şi să-i asculţi
- să nu furi
- să nu fii desfrânat - să nu doreşti să-ţi însuşeşti din ceea ce nu-ţi aparţine

- să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău - să nu primejduieşti viaţa cuiva

- cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta - să-i iubeşti şi să-i asculţi pe părinţi

- să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui - să nu laşi pe cineva să moară de foame


- să nu te uiţi la reviste şi filme necuviincioase
- să nu iei nimic din ce nu e al tău
2. Identificați în tabelul de mai jos, pe orizontală și pe verticală, cuvinte care se
referă la poruncile Decalogului. Colorați cu roșu cuvintele ce se referă la fapta - să nu dai vina pe cineva pentru o faptă pe care nu a făcut-o
rea.
- să nu minţi

I M I N C I U N A V
N I I P Ă R I N Ț I
V H O Ț I E U U R A
I Z E C E I D O L Ț
D E S F R Â N A T A
I I D U M I N I C A
E I U B I R E H A R