Sunteți pe pagina 1din 1

Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinul companiilor publicate in MOF in 21.03.

2020- OUG 29/2020-


OUG 30/2020

1.Se proroga oficial primul termenul pentru plata impozitelor si taxelor locale de pe 31.03.2020, pe
30.06.2020.

2.Se proroga termenul in care companiile pot depune solicitarea de restructurare , pe data de 30
octombrie 2020.

3.Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a acestei ordonante si
neachitate pana la data incetariiaplicarii masurilor prevazute de aceasta ordonanta ( adica neachitate
până la 30 de zile după încetarea stării de urgență ) nu se calculeaza si nu se datoreazadobanzi si
penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala.

Asadar trebuie sa depunem declaratiile fiscale, insa nu se vor datora dobanzi se penalitati daca nu
sunt platite la 25 martie.

4.Prin derogare de la prevderile art. 157.alin. (1) lit a) din Codul de procedura fiscala, obligatiile fiscale
prevazute la punctul 3 de mai sus nu sunt considerate obligatii fiscale restante.

5. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând


venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți,
fără alte formalități din partea organelor fiscale.Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de
zile de la încetarea stării de urgență.

5.Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare
și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile
anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit
trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

6.Pe durata starii de urgenta intreprinderile mici si mijlocii (definite astfel potrivit Legii 346/2004) care
si-au intrerupt activitatea total sau saupartial in baza deciziilor emise de autoritatile competente pe
perioada starii de urgenta si care detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei,
Energiei si Mediului de afaceri beneficiaza de amanarea la plata a serviciilor de utilitati -electricitate,
gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet precum si de amanarea la plata a chiriei pentru
imobilul cu destinatie de de sediu social si de sedii secundare.

7.Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele mentionate la
punctul 6. ,incheiate intre intreprinderile mici si mijlocii poate fi invocata forta majora impotriva acestora
numai dupaincercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv
prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea
in considerare a conditiilorexceptionale generate de starea de urgenta.

8. Termenul pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real se prelungeste cu 3 luni de la


incetareastarii de urgenta.