Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE

Textul descriptiv literar.Textul descriptiv nonliterar.Substantivul


Se dau textele:
A. ,,De la Cozia în sus şoseaua urcă şerpuind prin spintecătura din ce în ce mai strâmtă şi mai
prăpăstioasă a munţilor înnegriți. Izvoarele limpezi cu sclipiri de oţel, s-azvârl printre stânci în valurile grele,
tulburi, gălbui ale măreţului Olt. Freamătă codrii de vuietul apelor. Departe, pe zările-nalte şi verzi, peste
pădurile posomorâte, doarme tăcută câte-o poiană verde, bătută de soare. Drumul se dă după îndoiturile
Oltului, schimbând priveliştile ca într-o panoramă.'' ( A l. Vlahuţă, În munţii noştri)
B. Munții Carpați  reprezintă un lanț muntos, aparținând marelui sistem muntos central
al Europei .
Carpații se înfățișează ca fiind niște munți mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depășind 2000
de metri în altitudine.Spre deosebire de Alpi, Carpații au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor
se prezintă sub forma unor suprafețe întinse, acoperite cu pajiști. Carpaților le aparține și cel mai
mare lanț vulcanic din Europa. Alături de rocile  cristaline și eruptive o mare extensiune o au rocile
sedimentare, care dau un relief cu pante domoale.

Cerințe:
A.
1.Numiţi tipurile de text prezentate mai sus.
Textul A este un text................................................................................................................................
Textul B este un text .............................................................................................................................. 6p.

2.Prezentati câte trei argumente ,in sprijinul afirmaţiilor voastre .


Textul A este un text ............................................................. deoarece :
a................................................................................................................................................................................
b................................................................................................................................................................................
c................................................................................................................................................................................
Textul B este un text ............................................................................... deoarece :
a. .............................................................................................................................................................................
b................................................................................................................................................................................
c. .................................................................................................................................................................... 12p

3. Identificați două personificari ,prezente în textul A :


..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................6p

4. Extrageţi, din textul A, cuvinte apartinând câmpului lexical al culorilor.


...........................................................................................................................................................................6p.
B.
5.Identificaţi, în textul A, doua substantive comune, cu functia sintactica de subiect și doua substantive
comune , cu functia sintactica de atribut, apoi le analizaţi, după modelul : parte de vorbire, felul, genul,
numarul, articulat /nearticulat,+/- prepoziţie , funcţie sintactică.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................16p.
6. Identifica, în textul B, un substantiv propriu cu funcţia sintactică de subiect şi un substantiv propriu cu
funcţia sintactică de atribut.
substantiv propriu- f. s. de subiect : ................................................................................................................
substantiv propriu – f.s. de atribut : ………………………………………………………………………6p.

7. Extrageţi, din textul B


un substantiv articulat cu articol hotărât ...........................................................................................................
un substantiv articulat cu articol nehotărât .......................................................................................................
un substantiv nearticulat ...................................................................................................................................
un substantiv insoţit de prepoziţie (subliniază preoziţia) .............................................................................8p.
C. Alcatuieste un text descriptiv literar , de opt-zece rânduri, în care sa descrii o priveliște montană,
surprinsă într-o dimineaţă insorită de primăvară.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................30p.