Sunteți pe pagina 1din 4

tabel 1 - date initiale

Indicatori simbol 2018 (0) 2019 (1) Indici %


Cifra de afaceri - mii lei CA 14,250 15,810
Qf
Productia fabricata - mii lei 16,350 16,720
Valoarea medie a Mf
mijloacelor fixe 6,800 7,200

Ponderea mijloacelor fixe % Mfp


productive in total Mfp 62% 65%
Numar mediu salariati- Ns
persoane 200 205

Cu ajutorul tabelului si a suportului de curs trebuie sa calculati indicatorii derivati din tabel
tabel 2 - indicatori derivati
Indicatori simbol 2018 (0) 2019 (1) Indici %
Productivitatea muncii - mii W = Qf/Ns
lei/salariat

Gradul de valorificare a CA/Qf


prod. Fabricate - lei la 1 leu

Nivelul de dotare
(inzestrare tehnica a muncii Mf/Ns
- lei/pers.
Compozitia tehnologica a Mfp/Mf
MF
Randamentul mijl. Fixe Qf/Mfp
productive - lei la 1 leu
ETAPA
Determinati acum variatia ΔCA = CA1-CA0
A CA

Cu ajutorul substitutiei in lant si a schemei de analiza factoriala din curs calculati influentele celor 6
B factori (3 directi, 3 indirecti)

1) influenta nr mediu de sal NS

2) influenta productiv
muncii, din care: W
2.1) infl. Gradul de
inzestrare Qf/Ns

2.2) infl. Compoz tehnolog Mfp/Mf


2.3) influenta
randamentului Mfp Qf/Mfp

3) influenta graduluid e
valorific a prod. Fabric. CA/Qf
ATENTIE! influentele 1 + 2+ 3 = variatia CA calculata mai sus
influentele 2.1 + 2.2 + 2.3 = influenta 2

LUCRAM CU DOUA ZECIMALE, PUNEM SEMNUL IN CLAR LA FIECARE INFLUENTA IN PARTE + S

DUPA CE TERMINAM DE CALCULAT INFLUENTELE URMEAZA ETAPA DE ANALIZA PROPR


C
la fiecare influenta in parte incercam sa identificam cauzele econ, fin, manageriale, tehnol, de persona
argumenteze

DUPA CE TERMINAM ETAPA DE ANALIZA PROPRIU ZISA URMEAZA ELABORAREA MASURILOR (RETETA
D
ati indicatorii derivati din tabelul 2

urs calculati influentele celor 6


CARE INFLUENTA IN PARTE + SAU -

AZA ETAPA DE ANALIZA PROPRIU ZISA

manageriale, tehnol, de personal, etc. In masura sa o

BORAREA MASURILOR (RETETA)

S-ar putea să vă placă și