Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa Pregătitoare prof. înv.

primar Raescu Ana


2019-2020

Unitatea de învățare 4: 3 săptămâni

Competenţe specifice urmărite la fiecare disciplină:


Comunicare în limba română 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 3.4, 4.1
Matematică și explorarea mediului 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 5.1
Dezvoltare personală 1.2, 1.3, 3.1; 3.2, 3.3
AVAP 1.1, 2.3; 2.5
MM 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4
Nr. Disciplina Detalieri de conținut Activități de învățare Dat Resurse Evaluare
crt. a
1. CLR 1.Exprimarea propriei -ascultarea povestirii Imagini,
pareri -Povestire după imagini creioane
AVAP Cel mai bun prieten, de -introducerea cuvintelor noi în
propoziţii colorate,
Victor Sivetidis - -Joc: “Alintă” cuvintele fișe
-Colorare imagini din poveste
Obs.
-Povestea literei E Sistematic
AVAP 2.Sunetul și literele E și -Despărţirea în silabe a unor Alfabetul ă
MEM e cuvinte date cu precizarea poziţiei magnetic
-exerciții grafice sunetului e
-Recunoaşterea literelor e, E
-Scrierea unor silabe cu literele Jetoane cu
învăţate folosind jetoane, litere litere
magnetice; numărarea lor
-Uneste punctele pentru a obtine
litera E
-decorarea literei E scrisă
WordArt
Fișe
MM -Identificarea literelor e, E în Aprecieri
cuvinte Creioane
MEM -Formarea cuv. cu litere cunoscute colorate
-Formarea cuvintelor cu ajutorul
silabelor
-Reprezentarea grafică a Casetofon
sunetelor, silabelor şi cuvintelor -
după model;
-scrierea literei E de tipar
-interpretare cântece Fișe
3. Literele a, m, u, n, i, e individual
AVAP -Recapitularea literelor a, m, u, n, e
i, e
-Citire globală: cuvinte - etichetă
(activitate în perechi)
-Colorarea imaginilor care
corespund unui cuvânt – etichetă Stimulente
MM -scrierea literelor
4.Prietenia, comoara Imagine
AVAP
cea mai de preţ (poveste -Formulare de întrebări şi
populara) răspunsuri despre conţinutul unui Lipici
Exprimarea părerii mesaj audiat: personaje, păreri,
proverbe Decupaje
-Joc de rol: discuţia dintre bufniţă
5.Cuvinte cu înțeles şi grupul de prieteni
MM opus; literele A-E -Audite: Cântecul „Prietenia”
Fișe
-Exerciții de recunoașterea și
AVAP citirea literelor, silabelor, Creioane
cuvintelor
-Exprimarea propriei păreri în colorate
legătură cu relaţiile de prietenie
-Ex.-joc : “Completează silaba” Alfabetar Obs.
6. Sunetul și literele R și -Repetare - cântece cunoscute Sistematic
Bețișoare
AVAP r ă
-exerciții grafice -Povestea literei R
-ex. de recunoaştere a literelor r si Jetoane cu
R litere și
-Despărţirea cuvintelor în silabe și silabe
precizarea poziției sunetului r
-Formarea silabelor; scrierea lor
cu ajutorul betisoarelor
-Scrierea literelor r, R cu ajutorul
Alfabetar
punctelor; modelarea literelor
MM Litere- Aprecieri
-Recunoașterea sunetului r în
cuvinte, poziția lui jeton
-Formarea unor cuvinte din
silabele învătate ; scrierea lor cu Fișe
ajutorul bețisoarelor
-Scrierea literei R Cântec
-Reprezentarea grafică a
cuvintelor, după model Creioane
-Audierea cântecului „Prietenia” colorate
MEM 7.Joc de cuvinte; Stimulente
AVAP Literele A-R -Recapitularea literelor e, r Fișe
-Citire globală: cuvinte - etichetă
(activitate în perechi); numărare
-Colorarea imaginilor care
corespund unui cuvânt – etichetă
-Exercitiu grafic, de scriere
-Colorarea unor cuvinte
respectând un cod al culorilor Planșă

DP 8.Prietenul la nevoie se -Asculatrea unor proverbe despre Carioci


AVAP cunoaște – Exprimarea prietenie
-Joc de rol: Întâmplări trăite- Minge
părerii/ descriere
relatarea unor fapte petrecute Observare
alături de prieteni
a
-Cercul prieteniei, decorare
Creioane sistematic
DP -Formularea de răspunsuri la colorate ă
AVAP 9. Camaradul meu, întrebări despre conţinutul unui
Coretti, de Edmondo de mesaj audiat: personaje, păreri,
Amicis- Exprimarea Fișe
proverbe
părerii -Explicarea proverbului „Munca e Autoevalu
brătară de aur” area
-Colorarea imaginilor care Planșă
ilustrează textul
-Povestea literei C
-Ex. de recunoaştere a literelor c
MEM 10.Sunetul și literele C si C Plastilină
și c -Despărţirea cuvintelor în silabe și
AVAP -exerciții grafice precizarea poziției sunetului c
-Formarea silabelor; scrierea lor Aprecieri
cu ajutorul jetoanelor
Ilustrații
-Modelarea literelor c, C

-Recunoașterea sunetului c în
cuvinte, pozitia lui
-Formarea unor cuvinte din Litere de
AVAP
silabele învătate; carton
-Ex. de recunoastere a literelor c,
C în cuvinte Carioci
-Scrierea literei C Observare
-Colorarea literelor învățate a
sistematic
-Recapitularea literelor e, r, c Alfabetar ă
JM 11.Literele E, R, C -Citire globală: cuvinte - etichetă magnetic
AVAP -exerciții grafice (activitate în perechi)
-Colorarea imaginilor care
corespund unui cuvânt – etichetă Casetofon
-Exercitiu grafic
Fișe
-Dansul prieteniei, joc
individual
-ex. de asocierea literei cu e
12.Evaluare – imaginea
AVAP Prietenia; literele E, R, Foarfecă
-scrierea literelor, elementelor
C
grafice
Carton
-ex. de citire cuvinte și asociere cu
imaginea colorat
-identificarea situațiilor de
Aprecieri
prietenie din imagini
-decupare medalioane
2. MEM 1.Numerele naturale -Formarea zecii (câte zece Cifre
10–20: recunoaştere, bețișoare) magnetice
citire, scriere -Formarea nr. 11 – 20 cu betisoare Obs.
MM -Ex. de numărare a elementelor si Bețișoare sistematic
scriere a cardinalului unor ă
multimi date Casetofon
-Citirea si scrierea numerelor 10–
20
-joc muzical Hopa-hopa Aprecieri
AVAP 2.Numerele 10-20: Jetoane cu
numărare, ordonare -Identificarea cardinalului unei numere
mulţimi
-Scrierea nr. 0 - 20 crescător si Fișe
descrescător
Creioane
-Completarea unor siruri numerice Stimulente
cu numere care lipsesc colorate
-Colorarea numărului mai
Creioane
3.Numerele 10-20: mare/mai mic dintr-o pereche de
AVAP numărare, comparare numere Jetoane cu
imagini și
-Ex. de numărare din 1 în 1 si din numere
2 în 2
-Compunerea si descompunerea Fișe
nr.
-Nr. pare si impare în concentrul Imagini
4. Numărare; Igiena -Scrierea  «vecinilor» unor
CLR alimentației numere date  Poezie
-colorare fișă Obs.
Lipici sistematic
AVAP -ascultarea versurilor Mărul Hârtie ă
-recunoașterea alimentelor și colorată
gruparea lor după anumite criteria
-ex. de selectarea alimentelor
sănătoase / nesănătoase
-recunoașterea beneficiilor unor Tabla
5.Numerele 10-20: categorii de alimente magnetică
JM compunerea și -joc de numărarea alimentelor Aprecieri
descompunerea -aplicație Fructul preferat Jetoane cu
numerelor numere
-Ex. de numărare, ordonare,
comparare Scăunele
-Compunerea si descompunerea
nr. 0-20 Casetofon
-Nr. pare si impare în concentrul
Creioane
0 – 20
6.Numerele naturale -Scrierea  «vecinilor» unor colorate Stimulente
AVAP 10-20: ordonare, citire, numere date 
Fișe
scriere -joc distractiv Scaunele muzicale

-ex. de citire și compararea


numerelor Poveste
MM -joc de completarea unor șiruri de
nr. Jetoane
-ex. de compunerea și
descompunerea numerelor 10-20
CLR -colorare fișă
AVAP Ilustrații
-ascultare Povestea numerelor
-Scrierea nr. 0-20 crescător si Casetofon Observare
descrescător a
CLR 7.Numerele naturale -Completarea unor siruri numerice sistematic
10-20; Animale cu numere care lipsesc ă
MM domestice -Colorarea numărului mai
mare/mai mic dintr-o pereche de Fișe
numere
Creioane
-Părţi componente ale corpului colorate
-identificarea condițiilor de viață, Aprecieri
AVAP 8.Numerele naturale 0- hrănire, înmulțire Jetoane
20: -recunoașterea rolului lor în viaţa
numere pare / numere omului
impare -audiție Graiul animalelor

-Numărare din 1 în 1 si din 2 în 2 Eșarfe


-Compunerea si descompunerea
EFS nr. 0-20 Tabla
9.Numerele naturale 0- -Nr. pare si impare de la 0 la 20 magnetică
20 -Scrierea  «vecinilor» unor nr. Stimulente
-recapitulare Date
-colorare fișă 
Imagini
-Ex. de numărare, ordonare,
Cântec
JM comparare
AVAP -Compunerea si descompunerea
nr. 0-20
10. Numerele 0-20; -Nr. pare si impare de la 0 la 20
Animalele sălbatice -Scrierea  «vecinilor» unor nr.
Date Aprecieri
-exerciții de gimnastică
Fișe
AVAP -ex. de citire, scriere, numărare, individual
CLR ordonare, comparare a nr. 0-20 e
-recunoașterea animalelor
11.Evaluare – Numerele sălbatice
naturale 0-20; -denumirea părților corpului
Alimentația; Animale -identificarea condițiilor de viață,
sălbatice și domestice hrănire, înmulțire
-joc: Trenul animalelor
Auto-
-Scrierea cardinalului unor evaluare
multimi date
-Desenarea de multimi în functie
de cardinalul multimii
-Adăugarea/tăierea unor elemete
ale multimii, în functie de
cardinalul multimii
-Descompunerea numerelor
-Compararea si ordonarea
numerelor
-Animale sălbatice și domestice;
adăposturi , hrană
3. DP 1.Igiena alimentației -Discuţii despre alimentele care Ilustrații
CLR Piramida alimentelor pot fi consumate zilnic fără a ne
JM afecta sănătatea Fișe
-Identificarea alimentelor Obs.
sănătoase Carioci Sistematic
-ștafetă: Mărul buclucaș ă
2.Mănânc sănătos Ilustrații
CLR Consumatorul cel isteț -Recunoașterea alimentelor
Fructe
AVAP benefice pentru organism
-discutarea regulilor de igienă Boluri
pentru pregătirea mesei, în timpul
mesei
3.Igiena vestimentației -Salata de fructe, preparare
MM Cum mă îmbrac? Aprecieri
CLR -audiție Ploaia Imagini
AVAP -denumirea obiectelor de
vestimentație Fișe
-identificarea pieselor de
îmbrăcăminte după descrierea Creioane
făcută colorate
-ex. de prezentarea unei ținute
CLR 4.Vestimentația vestimentare
potrivită -decorare Bluzița mea
Carton
MM Stimulente
-ex. de denumirea obiectelor de Șireturi
igienă a vestimentației
-asocierea îmbrăcămintei cu Fișe
perioada potrivită
-joc de mimă Uite-așa!, imită
igienizarea unor obiecte
CLR 5.Programul meu zilnic -audiție Igiena Creioane
colorate
-Ordonarea activitătilor ce pot Chestionar
avea loc într-o zi e
-Corelarea momentelor de
activitate cu cele de relaxare
CLR 6.Programul școlarului -vizionare film educativ
MM Fișe
-Prezentarea programului unui
școlar Casetofon Auto-
-ex. de asocierea activităților cu evaluare
copii școlari și preșcolari
-Organizarea unui orar de
activități în programul zilnic al
școlarului
-interpretarea cântecului Școlărei
și școlărițe

4. AVAP 1.Modelaj-plastilina -Recunoașterea literelor învățate Plastilină


CLR Tablou cu litere -joc de trasare a literelor pe tablă
MM -modelarea literelor cunoscute Alfabetar
-intonare A, a, a, acum e toamnă, Obs.
da! Jetoane Sistematic
CLR 2.Hora prieteniei , ă
MM aplicație (decupare, -Vizionare film despre prietenie Lipici
lipire) -ex.de decupare după contur
Ghem
-ex. de lipire, ordonare, așezare în
ramă Poveste Aprecieri
-interpretare În pădurea cu alune
DP Creioace
JM 3.Prietenul meu, desen -ascultare Doi prieteni, după A.
Pann Carioci
-ex. de realizarea unui desen liber Stimulente
-joc Ghemul prieteniei Ghicitori
CLR 4.Colierul și brățara, Ață
JM aplicație (înșirare) -joc cu ghicitori pe diverse teme
-joc de identificarea materialelor Macaroan
de lucru (ață, macaroane, e Turul
acuarele) galeriei
-ex. de înșiruire a macaroanelor și Imagini
MEM decorarea unui model
EFS 5.Animaluțul preferat, -joc Unde te-ai ascuns, Chimiță? Minge
pictură
-joc de recunoașterea animalelor Acuarele
-prezentarea animalului preferat
Hârtie
CLR -ex. de pictură a unui animal
MM 6.Felicitare pentru -joc cu mingea Mingea-n coș colorată
prietenul/ prietena mea, Auto-
Paiete
confecționare -Denumirea materialelor de lucru evaluare
-Identificarea evenimentelor
pentru care au fost realizate alte
felicitări
-Ex. de lipire, realizarea unei
felicitări
-audiție muzicală
5. MM 1. Cântarea instrumentală -Ex. de încălzirea vocii
,,Cântecul numerelor” -Interpretarea cântecului nou Jetoane cu
JM -Executarea unor mișcări sugerate numere
de ritmul melodiei
-joc distractiv: Detectivii Obs.
numerelor Sistematic
2.Hora numerelor, pași ă
de dans -executarea mișcărilor de dans pe
MEM Fișe
ritmul melodiei Cântecul
numerelor Creioane
AVAP -joc de numărare (înainte, înapoi) Carioci
3.Glasul instrumentelor, -desen Numere haioase Aprecieri
după auz
CLR -Ghicitori despre instrumente Ghicitori
JM muzicale Imagini
-Interpretarea cântecului cu
mișcări corespunzătoare
-joc de mimă Ghicește la ce cânt? Stimulente
4.Orchestra de jucării,
joc muzical
-repetarea cântecului Glasul Jucării
AVAP instrumentelor muzicale
-executarea unor mișcări pe Carton
muzică Carioci Premii
5.Jucării muzicale -redarea ritmului prin bătăi de
Ceata lui Pițigoi palme
-confecționare Fluierul
AVAP Jucării
-Recunoașterea jucăriilor muzicale Auto-
6.Carnavalul veseliei, muzicale Fișe evaluarea
mișcare ritmică -Învățarea cântecului Creioane
-Redarea ritmului prim mișcări, colorate
bătăi din palme Video-
CLR -colorare Jucăria preferată proiector
AVAP -Vizionare povestea Muzicanții Măști Aprecieri
din Bremen Carioci
-executarea unor mișcări de dans
improvizate
-decorare Mască pentru carnaval