Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:__________________ Data: _______________

Muncă independentă

1. Desenaţi:
a) un triunghi cu un unghi drept; b) un pătrat cu latura de 3 cm;
c) un romb; d) un segment de dreaptă CD;
e) un triunghi cu două laturi egale; f) o dreaptă b.

2. Completaţi:
 Poligonul cu trei laturi se numeşte ________________ .
 Patrulaterul care are laturile opuse egale şi toate unghiurile drepte se numeşte
___________________.
 Pătratul este un _______________ care are toate laturile _____________.
 Rombul este patrulaterul cu toate ________________ de lungimi egale şi care nu are
unghiuri _____________.
 Două drepte care nu se intersectează se numesc drepte _______________.
 Două drepte care se intersectează şi formează unghi drept se numesc drepte
___________________.
3. Priviţi figura de mai jos, apoi răspundeţi cerinţelor:
A B

D C

a) Scrieţi laturile figurii de mai sus:________________________________________


b) Scrieţi două laturi paralele:___________________________________
c) Scrieţi două laturi perpendiculare:_____________________________
d) Trasaţi pe figura de mai sus, lungimea cu roşu si lăţimea cu albastru.
e) Măsuraţi cu liniarul lăţimea figurii date şi scrieţi câţi cm are: ___________________
f) Scrie ce figură geometrică este cea desenată mai sus. _________________________