Sunteți pe pagina 1din 2

NORME DE TEHNOREDACTARE

Textul tehnoredactat cu:

1. FOND - Times New Roman


2. CARACTRE – 12
3. DISTANȚA RÂNDURI – 1,5
4. CÂMPUL STÂNGA – 3 cm
5. CÂMPUL DREAPTA – 2 cm
Alte norme:

1. Alineatul – 1 cm
2. Respectarea spațiilor între cuvinte și semnele de punctuație:
a. Semnul de punctuație se pune imediat dupa cuvântul care urmează, apoi un
spațiu liber și cuvântul care urmează!
Corect: Cartea aceasta aparține literaturii române, iar cealaltă carte aparține
literaturii germane.
Incorect: Cartea aceasta aparține literaturii române , iar cealaltă carte aparține
literaturii germane.
3. Scrierea titlurilor:
a. „Sărmanul Dionis” de M. Eminescu (Modelul scris de mână, dar se acceptă!);
b. Sărmanul Dionis, M. Eminescu (Modelul pentru bibliografie);
c. Sărmanul Dionis de M. Eminescu (Modelul pentru varianta electronică!).
4. Secvențele citate:
Relevantă este secvența „… cărțile fantastice”.
Semnificativă este afirmația personajului „Eu sunt stăpânul vostru!”.
5. Între cuvinte sau semen de punctuație MEREU SE LASĂ DOAR UN SINGUR
SPAȚIU!
6. Ambele câmpuri trebuie aranjate pe linie! Nu uitați de alineate!

MODEL
Text text text, text text text text text text text text text text text text text, text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
„text text text!” text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text.