Sunteți pe pagina 1din 16

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

Conform programelor scolare aprobate prin OMEN nr 5003/2.12.2014

Unitatea Disci CS Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


tematică p. ore
Limba și lietratura română

Competențe spec. clasei aII-a


1. De ce ne * Recapitulare initiala
place la 1. Textul. Titlu. Autor. Alineate. Prezentarea proprie. Formularea unei
şcoală? păreri. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupuri de litere/de 15 h I-III
(actualizarea sunete. Folosirea ghilimelelor. Inițierea unui jurnal al clasei. Text
suport: Prima zi de școală, de Mihaela Deleanu
cunoştinţelor
2. Dialogul. Componentele dialogului. Reguli de vorbire eficientă.
din clasa
Formularea de întrebări și răspunsuri. Propoziție. Cuvânt. Silabă.
a II-a)
Scrierea corectă a cuvintelor sa/s-a, sau/s-au. Folosirea ghilimelelor.
Inițierea unui jurnal al clasei.
Text suport: La școală, dar nu rămânem acolo, după Marin Sorescu
3. Personajele unei întâmplări
Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea orală. Scrierea
corectă cu î/â. Semne de punctuație. Înțelesurile unui cuvânt. Text
suport: În clasă,după Andrew Clements
4. E timpul pentru LECTURĂ! • Scrisoare învățătorului meu, de Petre
Ghelmez
5. Haideți să RECAPITULĂM! Din nou la școală
6. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare)
Evaluare initiala
Ameliorare / dezvoltare
Matematică

Competențe spec. clasei aII-a

Recapitulare initiala
 Nr. naturale 0-1000
 Adunarea şi scăderea
numerelor 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin
 Înmulţirea şi împărţirea 12 h I-III
numerelor naturale în concentrul 0 -100
 Unităţi de măsură
 Aflarea termenului necunoscut
 Ordinea efectuarii operatiilor
Evaluare iniţială
naturiiȘtiințe ale

1.1.;1 Un ierbar
.2.; I. Despre vietuitoare
1. Diversitatea dintre lumi 3h I-III
2. O mare diversitate de animale

1.1.; I. Lucruri, plante, animale, persoane


3.1.; 1. Ce sunt lucrurile?
2. Ce sunt animalele si plantele? 3h I-III
3. Ce inseamna sa fim persoane?

1
Arte vizuale și abilități practice
1.1,
Recapitulare Evaluare inițială
1.2
Amintiri din vacanță
1.3
Tehnici de lucru învăţate în clasa a II-a. Colajul
2.2,
Arta din jurul tău
2.3
Trusa micului artist
1.1,
Materiale și instrumente necesare pentru orele de Arte vizuale și
1.3
abilități practice
2.2,
Ce este arta?
2.3
Comunicarea prin imagini
Cum percepi lumea din jurul tău?
6h I-III
Iluzii optice. Aplicație: Unde este gândăcelul?
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Cum te comporți în muzeu?
Lumea în creion
Ce poți face cu un creion?
Punctul – element de limbaj plastic. Aplicație: Brad punctat
Limba și literatura română mișcareJoc și mișcareMuzică și

2.1 Magia muzicii


3.1 Hai, cântaţi cu noi în cor cu solist și dirijor! - Cântec: Trei pisoi
Corect respirăm, bine cântăm! - Cântece: Mare bal!, În clasă 3h I-III
Vocalizăm, apoi cântăm! - Cântece: Vulpea şi raţa, Acum e toamnă,
da!

Stil de viață activă


 Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber 3h I-III
 Jocuri:Cursa pe numere,Cărăușii,Țintașii iscusiți

2. Ce ştim 1. Textul literar. Textul narativ. Prezentarea unei cărți


despre Formularea unei cereri familiare/unei cereri politicoase. Scrierea
cărţi? 1.1.;1 corectă a cuvintelor într-una/întruna. Cuvinte cu aceeași formă, dar
.2.; înțeles diferit.
1.5.;2 Text suport: Matilda,  după Roald Dahl
.2.; 2. Textul în versuri
3.1.;3 Părțile componente ale unei cărți. Tipuri de cărți. Formularea unei
.3.; solicitări. Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai. Text suport: În
3.6.;4 bibliotecă (fragment), de Ana Blandiana
.1.; 3. Textul nonliterar. Tipuri de litere. PROIECT: Cum realizez o carte? 15 h IV- VI
Prezentarea unui produs propriu. Solicitarea de informații. Scrierea
corectă a cuvintelorodată/o dată 
Text suport: Povestea cărții mele, de Mihaela Iordache
4. E timpul pentru LECTURĂ! • Povestea fără sfârșit, după Michael
Ende
5. Haideți să RECAPITULĂM! Cartea fermecată
6. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)
Evaluare sumativa
Ameliorare / dezvoltare
naturiiȘtiințe ale Matematică

1.1.; Unitatea de invatare 2: Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000


1.2.; -formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
2.1.;2. -formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
2.;
-Organizarea şi reprezentarea datelor 12 h IV- VI
2.3.;3.
-tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
1.;
5.2.;
1.1.;1 I Despre vietuitoare
.2.; 3. Caracteristicile vietuitoarelor
2.1.;2 4. Reactii ale vietuitoarelor 3h IV- VI
.2.; 5. Reactii ale vietuitoarelor
2.3

2
Arte vizuale și abilități practice civicăEducație
1.1.; I. Lucruri, plante, animale, persoane
3.1.; 4. Nevoia de lucruri
3.3.; 5. Nevoia de plante si animale 3h IV- VI
6. Nevoia de ceilalti

1.1.; II. Eu intre ceilalti


1.2.; Subiect: Un copil obisnuit
2.1.;2 Tema plastica: Culoarea
.5.; Tema plastica: Culori principale si culori binare
Subiect: Totul despre mine
Tehnica Origami folosita pentru obtinerea unei rame foto 6h IV- VI
Subiect: Ceilalti
Tema plastica: Culori calde
Tema plastica: Culori reci
Subiect: Amprenta clasei mele
Tema plastica: Nuante si tonuri
Muzică șimișcare

1.2.;2 Magia muzicii


.1.; Evaluare
3.1.; Lectura facultativă – W.A. Mozart – Eu sunt numai un copilaş 3h IV- VI
Atelierul de sunete
Percuţia corporal şi instrumentală-Cântec: Dacă vessel se trăieşte
Jucăriile musicale-Cântec: Bate toba
Orchestra jucăriilor-Cântece: Muzicanţii, puişorii de găină
Joc și mișcare

2.1.; Deprinderi de comunicare și lucru în echipă


2.2.;  Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare( gesturi, semne,
1.1.; semnale) 3h IV- VI
 Reguli de interacțiuni într-un grup (respectarea echipei adverse,
recunoașterea rezultatelor întrecerii în cadrul jocurilor, respectarea
regulilor de către parteneri)
 Jocuri: Remorcarea, Aruncăm corabia la mal, Între două focuri
 Evaluare
Limba și literatura română

3. Unitatea de invatare 3:
De unde 1. Delimitarea textului în fragmente logice
vine 2.1.;1 Oferirea de informații. Scrierea corectă a cuvintelor fii/nu fi. Așezarea
toamna ? .1.; unui text narativ în pagina caietului. Text suport: Un gest nobil, după
1.5.;2 Alan Alexander Milne
.3.; 2. Descrierea unei ființe
2.5.;3 Așezarea unui text în versuri în pagina caietului. Intonarea 15 h VII- IX
.1.; propozițiilor. Punctele de suspensie. Text suport: Balada unui greier
3.2.;3 mic, de George Topîrceanu
.3.; 3. E timpul pentru LECTURĂ! • Puișorii, după Emil Gârleanu
3.4.;4 4. Haideți să RECAPITULĂM! Despărțirea
.1.; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)

Unitatea de invatare 3: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0 -


1.2.;2 10 000 fără şi cu trecere peste ordin
.4.; -Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000;
5.1.;5 -Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 000, fără 12 h VII- IX
.2.; trecere peste ordin;
--Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 000, cu
trecere peste ordin;
- Legătura dintre adunare și scădere;
-Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
(adunare și scădere);
-Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde;
-Repet ce am învățat
Evaluare sumativă

3
Muzică și mișcare practiceArte vizuale și abilități civicăEducație naturiiȘtiințe ale
1.1.;1 I. Despre vietuitoare
.2.; 6. Recapitulare
7. Evaluare 3h VII- IX
II. Omul
1. Activitatea corpului uman

1.2.;3 I. Lucruri, plante, animale, persoane


.1.; 1. Recapitulare 3h VII- IX
2. Evaluare
Lectura; text suport: Ratusca cea urata, de H.C. Andersen

1.1.;1 III Jucarii si jocuri


.2.; Subiect: Noi si lucrurile
1.3.;2 Tehnici de lucru cu material textil: papusi de mana 6h VII- IX
.1.; Subiect: Povestea din spatele unei jucarii
2.5.; Tehnici de lucru: Modelare libera
Subiect: Jocurile generatiilor
Tehnici de lucru combinate: Jocul memoriei

1.2.;2 Vocalizăm, apoi cântăm!


.1.; -Vulpea și rața
3.1.; -Acum e toamnă, da! 3h VII- IX
Cântarea cu acompaniament, cu solist și cor - Acompaniament
instrumental realizat de cadrul didactic
-Audiție: Wolfgang Amadeus Mozart:
-Eu sunt numai un copilaș
-Jocuri: Dans cu panglica, mingea, balonul.
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.; Capacitate psiho- motrică


1.2.;  Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte
1.3.  Jocuri: Măsurătorii 3h VII- IX
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare ( în zig-
zag, cu ocolire de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport
și punere de obiecte)
 Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina, Șoarecele și pisica, Poșta
merge, Vizitiul și căluțu
Limba și literatura română

3. 1.1.;1 3. E timpul pentru LECTURĂ! • Puișorii, după Emil Gârleanu 2


.2.; 4. Haideți să RECAPITULĂM! Despărțirea saptăm
1.3.;1 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă) âni
.4.;
2.3.;3 Unitatea de invatare 4:
.1.; 1. Formularea ideii principale corespunzătoare unui fragment 10 h 20.11-
3.2.;3 Cuvântul – parte de vorbire. Scrierea corectă a cuvintelor la/l-a. 29.11
.3.; Modalități de îmbogățire a vocabularului. Text suport: Când Moș
3.4.;3 Crăciun a căzut din cer, după Cornelia Funke
.5.;

Unitatea de invatare 4: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 2


0– 100 săptăm
-Înmulţirea în concentrul 0-100(tabla înmulţirii); âni
1.2.;2 -Proprietățile înmulțirii(1),(2)
.4.; -Înmulțirea cu 10, 100 8h
5.1.;5 -Înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră;
.3.; -Înmulțirea unui număr de trei sau patre cifre cu un număr de o cifră; 20.11-
29.11

4
Științe ale naturii
1.1.;1 II Omul 2
.2. 2. Oboseala si odihna saptăm
2.1.;2 3. Mod sanatos de viata 2h âni
.2.; 4. Recapitulare
2.3.;2 20.11-
.4.; 29.11
2.5.;
Educație civică

1.2.;3 II. Relatii, atitudini, comportamente 2


.1.; 1. Lucruri care ne exprima saptăm
2. Relatii si atitudini fata de lucruri (1) 2h âni
3. Relatii si atitudini fata de lucruri (2) 20.11-
29.11
Arte vizuale și abilități practice

1.2.;1 IV Harta anotimpurilor 2


.3.; Subiect: Cele petru anotimpuri saptăm
2.1.;2 Tema plastica: Amestecuri cromatice âni
.2.; Tehnici de lucru combinate pentru obtinerea unui colaj 4h
2.3.; Subiect: Anotimpul preferat
2.5. Tema plastica: Obtinere de forme spontane prin stropire si curgere 20.11-
libera 29.11
Tema plastica: amestecuri obtinute prin fuzionare si prin dirijarea
jetului de aer
Subiect: Obiceiuri de iarna
Tehnici de lucru combinate
Tehnica fotografica: Forma, lumina si culoarea
Muzică și mișcare

1.1.;1 Percuția corporală și instrumentală 2


.2.; •Percuție corporală diversă saptăm
2.1.;2 Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de orchestră de jucării 2h ână
.2.; •Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic și/sau de copii
3.1.;3 (jucării, percuție corporală) 20.11-
.2.; -Dacă vesel se trăiește 29.11
-Bate toba
-Muzicanții
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.; Capacitate psiho- motrică 2


1.2.;  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare ( în zig- saptăm
1.3. zag, cu ocolire de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport 2h âni
și punere de obiecte) 20.11-
 Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina,Șoarecele și pisica, Poșta merge, 29.11
Vizitiul și căluțu
Limba și literatura română

5. Natura – 1.2.;1 Unitatea de invatare 4:


o colecție .3.; 2. Planul simplu de idei. Comunicarea prin gesturi și mimică 2
de povești 2.1.;2 Părțile unei compuneri. Redactarea unei compuneri. Scrierea corectă 10 h saptam
vii .2.; a cuvinteloria/i-a șiiau/i-au. Text suport: În Ajunul Anului Nou, după ani
2.3.;3 Fănuș Neagu
.1.; 3. E timpul pentru LECTURĂ! 04.12-
3.2.;3 • Colinde, colinde, de Mihai Eminescu. • PROIECT „E vremea 15.12
.3.; colindelor“. • Invitația
3.4.;3 4. Haideți să RECAPITULĂM! O seară minunată
.5.; 5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)
Matematică

2.5.;5 Unitatea de invatare 4: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 2


.1.; 0– 100 saptam
5.3.; -Înmulțirea unui număr de două cifre sau de trei cifre cu un număr de 8h âni
două cifre- fără trecere peste ordin, cu trecere peste ordin;
-Probleme 04.12-
-Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantazelor rotunde, 15.12
-Repet ce am învățat

5
Educație civică naturiiȘtiințe ale
1.1.;1 II Omul 2
.2.; Evaluare saptam
III Pamantul 2h ani
1. Sol, aer, apa.
04.12-
15.12
1.2.;3 II. Relatii, atitudini, comportamente 2
.1.; 4. Prieteni necuvantatori saptam
5. Atitudini fata de plante si animale (1) 2h ani

04.12-
15.12
Muzică și mișcare practiceArte vizuale și abilități

1.2.;1 V. Pamantul, planeta vie 2


.3.; Subiect: Universul saptam
2.1.;2 Tehnici de realizare a unui mobil 4h ani
.2.; Tema plastica: Obtinerea de forme prin decolorare cu pic
2.3.; 04.12-
2.5. 15.12

1.1.;1 Elemente de limbaj muzical. Interpretarea. 2


.2.;  Melodia 2h saptam
1.3.;3 -Cri, cri, cri ani
.2.; -Melcul supărat
-Iepurașii 04.12-
-La pădure 15.12
•Ritmul (sunete lungi/scurte)
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
•Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri - Genuri
muzicale: folclorul copiilor; colinde ,Astăzi s-a născut Hristos!”
- Improvizaţia ritmică spontană
Jocuri:Mergi cum se cântă, Mergi cum bat (lent/repede)
Recapitulare
Evaluare sumativă / Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.;1 Capacitate psiho- motrică 2


.2.;  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare ( în zig- saptam
1.3. zag, cu ocolire de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport 2h ani
și punere de obiecte)
 Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina,Șoarecele și pisica, Poșta merge, 04.12-
Vizitiul și căluțul 15.12
Limba și literatura română

6.Tainele 1.1.;1 Unitatea de invatare 5:


naturii, .3.; 1. Dialogul. Inițierea unui schimb verbal 2
probleme 1.5.;2 Transformarea unui dialog în povestire. Intuirea claselor morfologice 10h saptam
și soluții .3.; (substantivul). Scrierea corectă a cuvintelor nea/ne-a. Text ani
3.1.;3 suport: Săniuța, după Claudia Groza
.2.; 2. Povestirea orală a unui fragment 18.12-
3.3.;3 Intuirea numărului și genului substantivului. Scrierea corectă a 19.01
.4.; cuvintelor neam/ne-am. Despărțirea în silabe a cuvintelor care
3.5.;4 conțin ee, oo, ii, cc.
.1.; Text suport: Omul de zăpadă, după Hans Christian Andersen
4.4.; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Iarna (fragment), de Nicolae Labiș

6
Matematică
Evaluare sumativă. Ameliorare, dezvoltare 2
5.1.; Unitatea de invatare 5: Împărţirea numerelor naturale în concentrul saptam
5.3. 0– 100 8h ani
-Tabla împărțirii,
-Proba împărțirii.Proba înmulțirii; 18.12-
-Probleme 19.01
-Probleme care se rezolva prin metoda figurativă
-Probleme cu suma și diferența numerelor;
-Probleme cu suma și câtul numerelor;
-Probleme cu diferența și câtul numereor,
-Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantazelor rotunde
Educație civică naturiiȘtiințe ale

1.1.;1 III Pamantul 2sapta


.2.; 2. Apa: surse , utilzari mani
3.1.; 3. Apa in natura 2h
18.12-
19.01

1.2.;3 II. Relatii, atitudini, comportamente 2


.1.; 6. Atitudini fata de plante si animale (2) saptam
7. Recapitulare 2h ani

18.12-
19.01
Muzică și mișcare practiceArte vizuale și abilități

1.2.;1 V. Pamantul, planeta vie 2


.3.; Subiect: Planeta Albastra saptam
2.1.;2 Tema plastica: efectul de transparenta/opacitate 4h ani
.2.; Colajul prin rupere
2.3.; 18.12-
2.5. 19.01

Elemente de limbaj muzical. Interpretarea. 2


1.1.;1  Melodia saptam
.2.; -Hora 2h ani
•Ritmul (sunete lungi/scurte)
-Fluturaș, fluturaș 18.12-
-Săniuța 19.01
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Dansuri populare:
-La joc
-Foaie verde busuioc
•Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri - Genuri
muzicale: folclorul copiilor;
Colinde: Sculați gazde!”, ,,Astăzi s-a născut Hristos”, ,,Vremea e de
colindat”
- Improvizaţia ritmică spontană
Jocuri:Mergi cum se cântă, Mergi cum bat (lent/repede)
-Audiție
-Lectură facultative – Ciprian Porumbescu
Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învățăm

7
Joc și mișcare
1.1.;1 Capacitate psiho- motrică
.2.;  Jocuri de mișcare cuprinzând variante demers, cu purtări de obiecte
1.3.  Jocuri: Măsurătorii
2.1.; Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 2
2.2.;  Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de sprijin saptam
necondiționat (acțiuni în perechi, grupuri mici cu schimbarea ani
rolurilor) 2h
 Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți 18.12-
 Evaluare semestrială Jocuri: jocuri cunoscute 19.01
Matematică românăLimba și literatura

7. Să ne Unitatea de invatare 6:
amintim! 4. Haideți să RECAPITULĂM! Sticletele 2
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă) saptam
1.Recapitulare semestriala 10 h ani
2.Evaluare semestriala
22..01-
31..02

2.1.; Recapitulare semestriala 2


2.2.; Evaluare semestriala 8h saptam
2.3.;2 ani
.4.;
2.5.; 22..01-
31..02
Educație civică naturiiȘtiințe ale

1.1.;1 III Pamantul 2


.2.; 4. Recapitulare 2h saptam
3.1.;2 5. Evaluare ani
.5.; 22..01-
31..02

1.1.;1 II. Relatii, atitudini, comportamente 2


.2.; Evaluare saptam
3.1. Lectura ; text suport: biblioteca lui Stardi, de Edmondo de Amicis 2h ani

22..01-
31..02
Joc și mișcae mișcareMuzică și practiceArte vizuale și abilități

1.1.;1 V. Pamantul, planeta vie 2


.2.; Subiect: Inima verde saptam
1.3.;2 Tehnici combinate pentru realizarea unui monoclu 4h ani
.1.; Recapitulare 22..01-
2.5.; Evaluare 31..02

1.1.;1 Miscarea pe muzica 2


.2.; 11. Folclorul. Colindul si dansul saptam
2.1.;2 12. Evaluare 2h ani
.2.; 22..01-
3.1.; 31..02

2.1.; Stil de viață activă 2


2.2.  Jocuri de mișcare desfășurate în saptam
1.3. anotimpul iarna 2h ani
 Jocuri:Derdelușul, omul de zăpadă, cupatinele
 Evaluare semestrială 22..01-
Jocuri: jocuri cunoscute 31..02

8
Semestrul al II-lea
Limba și literatura română

UNITATEA TEMATICĂ 1: SPRE CE TĂRÂMURI NE AVENTURĂM?


1. Povestirea scrisă a unui fragment
Comunicarea prin imagini; Despărțirea în silabe la capăt de rând;
Redactarea unui dialog
1.Pe
Text suport: Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de locomotivă, după
urmele 3.1.;3
vacanței .2.; Michael Ende 3
de iarnă 3.3.;3 2. Factori care îngreunează comunicarea orală; Utilizarea e-mailului în 15 h saptam
.4.; comunicare; Scrierea corectă a cuvintelor săi/să-I; Sunetul și litera ani
4.2.;4 Text suport: George și cheia secretă a Universului, după Lucy și
2.Jocuri şi .3.; Stephen Hawking 17.02-
jucării 4.5.; 02.03
3. Cuvinte care înlocuiesc o ființă, un lucru, un fenomen (pronumele
personal)
Intuirea claselor morfologice (număr, gen); Adresarea politicoasă;
Pronunția și scrierea corectă a pronumelor care încep cu e și a unor
forme ale verbului a lua 
Text suport: Emil și trenul spre Berlin,după Erich Kästner
4. E timpul pentru LECTURĂ! • Cartea cu Apolodor (fragment), de
Gellu Naum
5. Haideți să RECAPITULĂM! O călătorie fascinantă
6. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)
Matematică

UNITATEA 1- Fracții 3
2.5.;5 -Noțiunea de fracție; saptam
.1.; -Numirea , scrierea și citirea fracțiilor, ani
5.3.; -Fracții subunitare și echiunitare; 12 h
-Compararea, ordonarea fracțiilor subunitare; 17.02-
-Adunarea și scăderea fracțiilor care au aceelași numitor; 02.03
-Probleme
Recapitulare
Evaluare sumativă
Științe ale naturii

1.1.;1 1. Fenomene ale naturii 3


.2.; 2. Proprietati ale corpurilor 3h saptam
3.2; 3. Solid, gazos, lichid ani

17.02-
02.03

9
Educație civică
1. Increderea si lipsa de incredere 3
1.1 2. Respectul si lipsa de respect saptam
1.2 3. Curajul si lipsa de curaj ani
2.1 3h
2.2 17.02-
3.1 02.03
3.2-
Muzică și mișcare abilitățipracticeArte vizuale și

1.2.;1 I. Despre pasiuni


.3.; Subiect aplicativ: Oamenni si pasiuni
2.1.;2 Tema plastica: Amestecuri cromatice 6h 3
.2.; Subiect aplicativ: Povestea unei palarii saptam
2.3.; Tehnici de lucru cu fire si materiale textile: taiere, impletire, lipire ani
2.5. Subiect aplicativ: Colectii
Tehnica de lucru: Quiling 17.02-
Subiect aplicativ: Dincolo de poarta scolii 02.03
Cum valorificam produsele lucrate: Expozitii cu vanzare
Evaluare
1.1.;1 Elemente de limbaj muzical 3
.2.; Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de notație saptam
3.1.; •portativ, cheie de sol, notele muzicale: sol, mi,. 3h ani
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece support: 17.02-
-Pe-o crenguță de alun 02.03
-Bună dimineața
-Melc, melc
-Gâză, gâză mica
-Clopoțelul
-Stă la geam o păsărică
-Desene tematice;
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.;1 Capacitate psiho- motrică 3


.2.; Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și saptam
1.3.;2 prindere ( aruncarea lansată cu două mâini înainte, în sus și pe ani
.2.; deasupra capului, prinderea cu o mână prin apucare, aruncare 3h I
azvârlită la distanță și la țintă) 17.02-
Jocuri: Vânătorul și rațele, Ciobanul își apără oile, Suveica dublă, 02.03
Țintașii iscusiți
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi
motrice complexe ( utilitar- aplicative: tracțiune- împingere,
cățărare- coborăre,tracțiune)
Jocuri:Avionul, Toboganul
Evaluare

10
Limba și literatura româ
3. Lumea UNITATEA TEMATICĂ 2: CARE E ALAIUL PRIMĂVERII?
de lângă 1. Povestirea scrisă a unui text
noi Cuvinte care arată însușiri ale ființelor, obiectelor, fenomenelor
3
(adjectivul); Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin
1.3.;2 15 h saptam
Text suport: Legenda ghiocelului (după o poveste populară)
.1.; ani
2.2.;2 2. Textul nonliterar
.3.; Prezentarea unei teme după un plan; Redactarea unui fluturaș; 05.03-
3.1.;3 Modificarea formei unor cuvinte (acordul adjectivului cu 23.03
.2.; substantivul determinat); Descrierea unui obiect/a unei finite; Text
3.3.;3 suport: De unde a apărut prima sămânță?, de dr. Karen James
.4.;
3. E timpul pentru LECTURĂ! Pentru tine, primăvară!, de Otilia
4.1.;4
.4. Cazimir
4. Haideți să RECAPITULĂM!
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)
Matematica

1.1.;1 UNITATEA 2- Elemente de geometrie


.2.; Localizarea unor obiecte
3.1.;3 -coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.
.2.; Figuri geometrice 3
-punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment; saptam
-unghi; -poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi; -cerc; Axa de 12 h ani
simetrie ; Perimetrul ; Corpuri geometrice ; -cub, paralelipiped,
cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea unor elemente 05.03-
specifice) 23.03
Recapitulare
Evaluare sumativă
Științe ale naturii

1.1.;1 1. Resurse naturale


.2.; 2. Folosirea responsabila a resurselor 3
3.2; 3. Poluarea si protejarea mediului 3h saptam
ani

05.03-
23.03
Educație civică

1.1 4. Bunatate si rautate


1.2 5. Despre adevar si minciuna 3
2.1 6. Modestia si lipsa de modestie 3h saptam
2.2 ani
3.1
3.2 05.03-
23.03
practiceArte vizuale și abilități

1.1.;2 II. Invatam de la plante


.1.; Subiect aplicativ: Despre plante
2.2.;2 Tehnici combinate cu materiale din natura
.3.;2. Subiect aplicativ: Echilibrul din natura 3
5.; Tema plastica: Forma; obtinerea de forme cu ajutorul sforii 6h saptam
inmuiate in culoare ani
Subiect aplicativ: Flori de primavara
Tehnici de lucru combinate 05.03-
Subiect aplicativ: Pomi infloriti 23.03
Tehnici de lucru combinate: Amprentarea cu culori

11
Muzică și mișcare
2.1.;1 - Elemente de limbaj muzical
.2.; Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de notație 3
3.1.; •portativ, cheie de sol, notele muzicale: sol, mi, la DO 1 3h saptam
3.2 •Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul ani
Pe-o crenguță de alun
-Bună dimineața 05.03-
-Melc, melc 23.03
-Gâză, gâză mica
-Clopoțelul
-Stă la geam o păsărică
-Dirijorul DO
-Desene tematice;
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.;1 Capacitate psiho- motrică


.2.; Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice 3
1.3.;2 ( viteze de deplasare în relație cu un partener, rezistența generală, saptam
.2.’ forța dinamică a trunchiului și abdomenului 3h ani
Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa
Jocuri pentru orientarea spațio-temporală( repere stabile, dinamice; 05.03-
ritm) 23.03
Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile zburătoare
Evaluare
Limba și literatura română

3. 3.1.;3 UNITATEA TEMATICĂ 3: DE CE AȘ VREA SĂ RĂMÂN COPIL?


Invenții, .2.; 1. Redactarea unei întâmplări trăite
joc şi 3.3.;3 Cuvinte care exprimă acțiunea, starea sau existența unui obiect
culoare .4.; 2
(verbul); Descrierea unui obiect; Scrierea corectă a
3.6.;4 saptam
cuvintelor numai/nu mai; Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
.1.; 10h ani
4.4.;4 2. Modificarea formei unor cuvinte (numărul verbului); Pronunția și
.5.; scrierea corectă a unor forme ale verbelor a fi și a lua; Descrierea 11.04-
unei ființe. Compunerea după un șir de întrebări  20.04
Text suport: La Medeleni, după Ionel Teodoreanu
3. E timpul pentru LECTURĂ! • Zânele nu bat la ușă, după Silvia
Kerim
4. Haideți să RECAPITULĂM! Prichindeii
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă
Matematica

2.1.; UNITATEA 2- Unităși și instrumente de măsură(I)


2.2.; -Unități de măsură pentru lungimi; 4
2.3.; -Multiplii și submultiplii metrulu; 8h saptam
2.4.; -Unități de măsură pentru volum; ani
5.1.; -Multiplii și submultiplii litrului;
-Unități de măsură pentru masă; 11.04-
-Multiplii kilogramului; 20.04
Recapitulare
Evaluare
Științe ale naturii

1.1.;1 2
.2.; Recapitulare saptam
3.2; Evaluare 2h ani

11.04-
20.04
1.1 Recapitulare 2
1.2 Evaluare 2h saptam
2.1 ani
2.2
3.1 11.04-
3.2 20.04
12

Muzică și mișcare practiceArte vizuale și abilități


III.Invatam de la animale
 Subiect aplicativ: Prieteni necuvantatori
1.3.;2 Tema plastica: Amestecuri cromatice
.1.;  Tehnica de lucru: Tangram 4
2.2.;2 Subiect aplicativ: Papusi pe bat 4h saptam
.4.;  Tehnici de lucru combinate ani
2.5.;  Subiect aplicativ: Iubire neconditionata
 Tehnici de lucru combinate 11.04-
 Evaluare 20.04

1.1.;1 Elemente de limbaj muzical


.2.; Melodia – diferențierea înălțimilor sune-telor, elemente de notație 2
3.1.; •portativ, cheie de sol, notele muzicale:Re, Fa, Do2, Si. 2h saptam
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul ani
Cântece suport:
-Cântecul notei Fa 11.04-
-Doi prieteni 20.04
-Mișcă vântul
-Cu mingea
-Ghicitoare
Lectură facultative – Sunete melodioase - Fluierașul
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.;1 Stil de viață activ


.2.;1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 2
3.;2.1 respiratorii saptam
.; 2.2. 2h ani
Jocuri:Leapșa pe ghemuite, Uliul și porumbeii
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând 11.04-
întrecerea între grupuri 20.04
Jocuri:Mingea la căpitan, Vânătorul și rațele
Limba și literatura română

4.Explorare UNITATEA TEMATICĂ 4: CUM GÂNDESC? CE SIMT? CUM MĂ


, COMPORT?
experiment 2.4.;3 1. Formularea ideilor principale ca întrebări sau titluri
are, .1.; 3
Compunere după un plan dat; Scrierea corectă a cuvintelor care
comunicar 3.2.;3 15h saptam
conțin grupurile de sunete cs/gz; Cuvinte cu înțeles opus formate
e .3.; ani
3.4.;3 prin derivare cu silabele ne și in.
.6.; Text suport: Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu 23.04-
4.1.;4 2. Argumentarea unei păreri, a unei idei; Realizarea unui afiș; 11.05
.4.; Scrierea corectă a cuvintelor nu-l, nu-i ; Text suport: Fetița care l-a
luat pe NU în brațe, după Octav Pancu-Iași
3. E timpul pentru LECTURĂ! Un mic ajutor, după Cleopatra
Lorințiu
4. Haideți să RECAPITULĂM! Un băiat politicos
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)
UNITATEA 4- Unități și instrumente de măsură(II)
5.1.; -Ora.Citirea ceasului; 3
5.3.; -Ziua,săptămâna, anul; 12 h saptam
5.3.; -Unități de măsură monetare; ani
Recapitulare
Evaluare 23.04-
11.05

13
Științe ale naturii
1.1.;1 1. Proprietati si utilizari ale metalelor
.2.; 2. Interactiunea corpurilor 3
3. Utilizari ale magnetilor. Busola 3h saptam
ani

02.05-
12.05.2
017
Educație civică

1.1 1. Acasa
1.2 2. La scoala 3
2.1 3. Prieteni 3h saptam
2.2 ani
3.1
3.2 23.04-
11.05
Muzică și mișcare practiceArte vizuale și abilități

IV. Tie iti pasa?


Subiect aplicativ:casela pasarilor
1.3.;2 Tehnici de lucru combinate 6h 3
.1.; Subiect aplicativ: Prietenii naturii saptam
2.2.;2 Tehnici de lucru combinate ani
.4.; Subiect aplicativ: ECO martieni
2.5.; Tehnici de lucru combinate 23.04-
Evaluare 11.05

1.1.;1 Elemente de limbaj muzical


.2.; Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de notație 3
3.1.; •portativ, cheie de sol, notele muzicale:Re, Fa, Do2, Si. 3h saptam
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul ani
Cântece suport:
-Cântecul notei Fa 23.04-
-Doi prieteni 11.05
-Mișcă vântul
-Cu mingea
-Ghicitoare
Lectură facultative – Sunete melodioase - Fluierașul
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc și mișcare

1.1.;1 Stil de viață activ


.2.;1. Jocuri de mișcare pentru timpul liber 3
3.;2.1 Concursuri școlare 2h saptam
.; 2.2. ani
Activități turistice
23.04-
11.05
5.Joc şi 1.2.;1 UNITATEA TEMATICĂ 5: CE PRIETENI NECUVÂNTĂTORI AM?
bucurie .3.; 1. Relatarea unei întâmplări vizionate sau audiate 3
1.4.; Realizarea unui proiect de grup 15 h saptam
2.2.; ani
Scrierea corectă a cuvintelor niciun/nicio 
2.3.;3
Text suport: Tomi, după Adrian Oprescu
.3.; 15.05-
3.5.;4 2. Mesajul textului 31.05
.2.; Redactarea unei cărți poștale
4.4.; Scrierea corectă a cuvintelor n-am, n-ai, n-au 
Text suport: Povestea melcului fără casă,după Adina Popescu
3. E timpul pentru LECTURĂ!
• Într-o zi pe când lucram, de Ana Blandiana
4. Haideți să RECAPITULĂM! Prietenie
5. CE ȘTIU? CÂT ȘTIU? CUM ȘTIU? (probă de evaluare sumativă)
14
Matematică
4.1.; Probleme care se rezolvă prin cele patru operații 3
4.2.; Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă 12 h saptam
5.2.; Ordinea efectuarii opeațiilor ani

15.05-
31.05
Educaţie civică Ştiinţe ale naturii

4. Miscare si repaus 3
2.4.; Mișcarea corpurilor saptam
2.5.; Fișă de studiu 3h ani
Aplicații
15.05-
31.05
1.1 4. Drepturi si indatoriri
1.2 Recapitulare 3
2.1 3h saptam
2.2 ani
3.1
3.2 15.05-
31.05
Muzică şi mişcare practiceArte vizuale şi abilităţi

1.3.;2 Colectionari de timp liber


.1.; Subiect aplicativ: Timp liber acasa 3
2.2.;2 Tehnici de lucru cu hartia: Tesere cu benzi de hartie 6h saptam
.4.; Subiect aplicativ: De-a arhitectii ani
2.5.; Tehnici de lucru cu hartia
Tehnici de lucru cu materiale diferite 15.05-
31.05

1.1.;1 Elemente de limbaj muzical 3


.2.; Timbrul saptam
1.3.;3 sunete din mediul înconjurător, sunete muzicale vocale/ 3h ani
.2.; instrumentale
Dinamica (nuanțe) 15.05-
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul 31.05
Cântece suport:
-Albina
-Ca soldații
-Ecoul
-Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Joc şi mişcare

1.1.;1 Stil de viață activ


.2.;1. Jocuri de mișcare pentru timpul liber 3
3.;2.1 3h saptam
.; 2.2. ani

15.05-
31.05

15
Limba și literatura română
6.Recapi- 3.1.; UNITATEA TEMATICĂ 6: CINE VINE ODATĂ CU VARA?
tulare 3.2.; (sistematizare/recapitulare finală) 2
finală 3.3.; 1. Textul literar – titlu, autor, personaje; Explorarea unui text literar 10 h saptam
3.4.; ani
– delimitare în fragmente, planul simplu de idei, povestire
4.4.;
orală/scrisă; Semne de punctuație
4.5.; 04.06-
Text suport: Pădurea fermecată, după Enid Blyton 15.06
2. Textul nonliterar
Redactarea unei compuneri; Ce exprimă cuvintele?; Noțiuni de
fonetică și vocabular 
Text suport: Cum creează scriitorii personajele din cărți, după
Jacqueline Wilson
3. Evaluare
Matematica

1.2.;2 Recapitulare finală 2


.1.;2. Numerele natural până la 10 000 saptam
2.;2.3 Operații cu numerele natural de la 0 la 10 000 ani
.;2.4.; Fracții
2.5.;2 Elemente de geometrie 8h 04.06-
.3.;3. Unități de măsură 15.06
1.; Evaluare finală
3.2.;4 Recomandări
.1.;
5.1.;5
.2.;
Educație civică Științe ale naturii

1.1.;1 2
.2.; Recapitulare finala 2h saptam
3.2.; Evaluare finală ani

04.06-
15.06
1.1 Recapitulare finala 2
1.2 Evaluare finală saptam
2.1 2h ani
2.2
3.1 04.06-
3.2 15.06
Joc și mișcare Muzică și mișcare practiceArte vizuale și abilități

Recapitulare finala 2
1.1.;2 Evaluare finala saptam
.4.; 4h ani
2.5.;
04.06-
15.06

2.1;2. Recapitulare 2
2.; Gama Do – Cântecul gamei 2h saptam
1.3.;3 Recapitulare/ evaluare finala ani
.2.; Recapitulare
Evaluare finală 04.06-
Ne jucăm, corectăm, învățăm 15.06
1.1.;1 Stil de viață activ 2
.2.;1. Jocuri de mișcare în aer liber în funcție de anotimp saptam
3.;2.1 Evaluare finală,aprecieri, îndrumări 2h ani
.; 2.2.
04.06-
15.06

16

S-ar putea să vă placă și