Sunteți pe pagina 1din 2

Numele.................................................... Data .................................

TEST DE EVALUARE

CALIFICATIV:

.................................

1. Calculați:

7x9= 81 : 9 = 6x3= 28 : 4 =
30 : 6 = 16 : 4 = 7x7= 9x6=
15 : 3 = 8x4= 36 : 4 = 4x5=
8x7= 9x8= 40 : 5 = 3x8=

2. Aflaţi numărul necunoscut:

a x 6 = 42 9 x b = 63 12 : c = 3

3. Efectuați calculele, respectând ordinea operaţiilor:

4x7+ 3x8=

100 – 56 : 7 =

20+6 x 4– 30:6=

4. La triplul numărului 8 adăugați sfertul numărului 20.

5. Marius are 47 de nuci. El a mâncat 12, iar pe restul le-a împărțit în mod egal celor 5
prieteni.
Câte nuci a primit fiecare copil?
6.

7.