Sunteți pe pagina 1din 3

__________________ Înmulţirea cu 2

1. Scrieţi înmulţirile corespunzătoare desenelor:

   


   

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

2. Calculează şi completează:
2 + 2+ 2 = ____ x ___ = ___ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ x ___ = ___
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ x ___ = ___ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ x ___ = ___
3. Taie răspunsurile greite:
4 x 2 = 10 ; 8 ; 16 2 x 5 = 5 ; 12 ; 10 10 x 2 = 12; 20 ; 10
9 x 2 = 16 ; 14 ; 18 2 x 7 = 14 ; 20 ; 18 2 x 8 = 16 ; 12 ; 8
4. Află numerele de 2 ori mai mari decât: 5, 8, 7, 9, 4, 2.
_______________________ _________________________ _________________________
_______________________ _________________________ _________________________

5. Află dublul numerelor 4, 9, 7, 1, 3, 6.


_______________________ _________________________ _________________________
_______________________ _________________________ _________________________
6. Ia din suma nr. 35 şi 8 dublul nr. 6. __________________________________________________________
7. La dublul nr. 9 adaugă diferenţa nr. 90 şi 55.
_____________________________________________________
8. Cu cât este mai mare produsul nr. 2 şi 6 faţă de suma lor?
________________ ___________________ _________________ _________________________________

9. Calculează numerele:
cu 2 mai mari decât numerele 3, 7; _______________________ _________________________
de 2 ori mai mari de cât numerele 3, 7; _______________________ _________________________
cu 2 mai mici decât numerele 3, 7; _______________________ _________________________

10.
Scrie perechi de numere al căror produs să fie: 18, 10; 14; 8; 12.
_________________ __________________ __________________ ___________________ __________________

Completează spaţiile libere cu semnul de relaţie corespunzător <, >, =


2 x 3 ____ 9 x 2 5 x 2 ____ 4 x 2 2 x 7 ____ 2 x 5 3 x 2 ____ 2 x 6
2 x 8 ____ 8 x 2 2 x 2 ____ 2 x 7 2 x 4 ____ 1 x 2 6 x 2 ____ 2 x 9
11.
Asociază expresiilor verbale din prima coloană exerciţiile potrivite din a doua coloană.
 dublul nr. 7; 2+7=
 suma nr. 2 şi 7; 7x7=
 nr. de două ori mai mare decât 7; 2x7=
 produsul nr. 2 şi 7; 7+7=
 nr. cu 7 mai mare decât 2; 7- 2=
 diferenţa nr. 2 şi 7; 2+2=

Calculează după model:


56 + (2 x 5) = 56 + 10 = 66 63 - (2 x 7) = ________________ 2 x 7 + 2 x 9 =14 + 18 = 32
35 + (2 x 8) =________________ 80 - (2 x 9) = ________________ 7x2+2x2
=__________________
75 - (2 x 9) =________________ 75 - (2 x 3) = ________________ 2 x 8 - 5 x 2 =__________________
46 + (2 x 4) = ________________ 38 - (2 x 6) = ________________ 6 x 2 - 2 x 3 =__________________

12.
Într-un acvariu sunt 9 peşti iar în altul de două ori mai mulţi. Câţi peşti sunt în cele două acvarii?
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________

13.
În curte sunt 10 găini, 5 raţe şi un purcel. Câte picioare sunt? Scrie rezolvarea printr-un exerciţiu.
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
Exerciţiu: _______________________________________________

Tema pentru acasă:


1. Află numerele de 2 ori mai mari decât numerele 3, 7, 8, 6, 9, 2, 5, 4;
2. Află produsul numerelor: 2 şi 4; 6 şi 2; 2 şi 10; 9 şi 2; 2 şi 5; 8 şi 2; 7 şi 2; 2 si 3.
3. Scade produsul numerelor. 2 şi 4 din produsul nr. 5 şi 2.
4. La produsul numerelor. 2 şi 8 adaugă dublul nr. 9 .
5. Din dublul numărului 9 scade produsul numerelor 2 şi 6.
6. Cu cât este mai mare diferenţa nr. 87 şi 28 faţă de dublul nr. 8?
7. Dana are 7 nuci. Ana are de 2 ori mai multe.Câte nuci au cele două fete?
8. Într-o clasă sunt 9 băieţi, iar fete sunt de două ori mai multe. Câţi elevi sunt în acea clasă?
9. Într-o livadă sunt 9 pruni, peri de două ori mai mulţi iar meri sunt cu 30 mai mulţi decât pruni i peri
la un loc. Câţi pomi sunt în acea livadă?

10.
Calculaţi după model: 6 x 2 - 2 x 4 = 12 – 8 = 4 / (2 x 8) + (9 x 2) =16 + 18 = 34
9 x 2 - 2 x 5 = (2 x 9) - (2 x 8) = (2 x 6) + (3 x 2) = 6 x 2 + 2 x 8 =
7 x 2 + 5 x 2 = (8 x 2) - (2 x 8) = (2 x 8) - (6 x 2) = 2 x 7 - 2 x 7 =
8 x 2 - 2x 3 = (2 x 4) + (2 x 2)= (7 x 2) - (4 x 2) = 9 x 2 - 6 x2 =
6 x 2 + 2 x 9= (2 x 7) - (2 x 7) = (2 x 9) - (2 x 5) = 2 x 9 - 7 x 2 =

Nu uita: Într-un şir de operaţii cu adunări, scăderi şi înmulţiri

întâi rezolvăm înmulţirile!