Sunteți pe pagina 1din 1

-PROIECT-

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și
instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de
instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNICSe aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a


Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții
de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.