Sunteți pe pagina 1din 10

Instrucțiuni de evaluare a criteriilor

Criteriul: Corespunderea cu prevederile curriculumului - maxim 3 p.


Descriptori:
Conținutul manualului corespunde curriculumului;
Manualul realizează competențele specifice curriculare;
Valorificarea conținuturilor recomandate de curriculum;
Corespunderea cu sugestiile metodologice din curriculum;
Corespunderea cu sugestiile de evaluare din curriculum;

Doar pentru acest criteriu, punctajul se alocă în baza gradului de corelare/corespundere:


-          În mare măsură (90 - 100%) – 3p.
-          În mare măsură, dar există elemente necorelate (75% - 89%) – 2p.
-          În mică măsură sau deloc (1%-74%) – 1p.

Analiza detaliată a fiecărui capitol / modul/ unitate de învățare din manual în baza criteriilor de evaluare

Criteriul 1: Corectitudinea științifică a conținutului manualului – maxim 20p.


Descriptori:
1) Veridicitatea expunerii teoriilor, conceptelor, fenomenelor, principiilor, proceselor din manual
2) Corespunderea noțiunilor, faptelor, legităților expuse în manual, cu teoriile și ipotezele științifice
3) Veridicitatea și corectitudinea explicațiilor, concluziilor, generalităților privind fundamentarea noțiunilor, fapte
4) Validitatea conceptului teoretic al manualului etc.
5) Prezentarea și aplicarea conceptelor științifice se bazează pe achizițiile recente ale domeniilor științifice

Criteriul 2: Organizarea și relevanța didactică a conținuturilor din manual – maxim 25p.


Descriptori:
1) Coerența și logica expunerii, organizării conținuturilor din manual contribuie la formarea competențelor g
prevăzute de curriculul școlar
2) Conținuturile sunt expuse și organizate în concordanță cu particularitățile de vârstă
3) Actualitatea informațiilor prezentate
4) Prezența exercițiilor care stimulează gândirea elevului în direcția identificării conexiunii disciplinei date cu alte
5) Complexitatea sarcinilor didactice este adecvată vârstei elevilor
6) Dezvăluirea legăturilor dintre diferite componente ale manualului și relațiile disciplinei date cu alte discipline
elevi a reprezentărilor integrale despre lumea înconjurătoare şi legitățile ei etc.
7) Oferta de proiecte inter-transdisciplinare din manual
8) Axarea conținuturilor pe valorile naționale, interculturale, general umane

Criteriul 3: Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-învățare-evaluare în


25p.
Descriptori:
1) Startegiile didactice din manual sunt orientate spre realizarea coerentă a activităților de învățare de tip repro
creativ
2) Prezența în manual a mijloacelor ce stimulează activitatea cognitivă şi creativă a elevilor
3) Prezența sarcinilor care stimulează gândirea elevului în scopul dezvoltării și creșterii performanțelor
4) Posibilități de valorificare a unor forme și metode variate de învățare (individual, în grup, în perechi) –
5) Complexitatea și utilitatea activităților de evaluare/autoevaluare, orientarea spre evaluarea formativă și sumati
cât și integral
6) Concordanța dintre aplicațiile (coctinţinut, documente, aspecte practice, exerciţii, grafice, scheme etc.) propuse

Criteriul 4: Corectitudinea lingvistică și accesibilitatea limbajului – maxim 20p.


Descriptori:
1) Claritatea și accesibilitatea limbajului
2) Corectitudinea și coerența lingvistică
3) Respectarea normelor de exprimare academică/de referință în vederea formării competențelor de comunicar
limbajului de specialitate în contexte creative
4) Conținutul manualului este accesibil pentru elevi
5) Enunțurile sunt clare și de o lungime acceptabilă

Criteriul 5: Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual – maxim 10p.


Descriptori:
1) Ilustrații clare și atractive, care complementează procesul de învățare
2) Ilustrațiile sunt incluzive
3) Ilustrațiile respectă principiul egalității de gen
4) Ilustrații adecvate, șisprijină mesajul pedagogic al conținutului
5) Poziționarea ilustrațiilor în raport cu informațiile la care se referă este coerentă
6) Tehnoredactare corectă, clară si atractivă a conținutului manualului, textul este lizibil si bine așezat în pagi
învățării
7) Aspectul atractiv al manualului, elementele de tehnoredactare (corp de literă, caractere, spațierea etc.) sunt adec
8) Designul si tehnoredactarea sprijină mesajul pedagogic al conținutului și contribuie la realizarea unei învățări e
punctaj
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

punctaj

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

0-3
0-3
0-3

punctaj

0-5
0-4
0-4
0-4

0-4
0-4

punctaj
0-4
0-4

0-4
0-4
0-4

punctaj
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
Anexa nr.1

CHESTIONAR DE EVALUARE A CALITĂȚ

Numele, prenumele cadrului didactic: Merdian Oxana


Disciplina predată: ISTORIE
Gradul didactic: I

Manualul la disciplina: ISTORIE


Clasa: XI

Criteriul punctaj acordat


Corespunderea cu prevederile curriculumului 3

Analiza detaliată a fiecărui capitol / modul/ unitate de învățare din manual în baza criteriilor de evaluare

Punctajul
Criteriile acordat
Capitolul/modulul/unitatea de învățare VIAȚA ECONOMICĂ ÎN
EPOCA MODERNĂ__________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20

Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 22


Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20
Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 10
Capitolul/modulul/unitatea de învățare STRUCTURI SOCIALE
ÎN EPOCA MODERNĂ__________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20
Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 25
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20

Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 9

Capitolul/modulul/unitatea de învățare REVOLUȚII ȘI


STRUCTURI POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ__________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20
Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 25
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20
Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 10
Capitolul/modulul/unitatea de învățare FORMAREA
NAȚIUNILOR ȘI STATELOR NAȚIONALE ÎN
EUROPA__________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20
Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 25
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20

Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 9


Capitolul/modulul/unitatea de învățare MODERNIZAREA
STATELOR ÎN ANII 1850-1914__________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20
Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 25
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20
Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 10
Capitolul/modulul/unitatea de învățare RELAȚIILE
INTERNAȚIONALE ÎN EPOCA MODERNĂ __________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20
Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 25
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20

Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 9


Capitolul/modulul/unitatea de învățare CIVILIZAȚIA ȘI
CULTURA ÎN EPOCA MODERNĂ__________
Corectitudinea științifică a conținutului manualului 20
Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 25
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 25
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20
Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 10

Data:
VALUARE A CALITĂȚII MANUALELOR ȘCOLARE

în baza criteriilor de evaluare

Pagina Modificările propuse/comentarii

ar fi bine dacă la fiecare temă ar exista vocabular

33 Marele Miting chartist din piața Kennington


130 caricatura,,liberalism versus torism,,

153 scenă din filmul ,,Dimitrie Cantemir,,

Semnătura:
ARE

Argument

vocabularul existent la sfârșitul manualului


presupune anumite incomodități:mai mult
timp pentru a explica o noțiune
necunoscută se perde legătura cauzală
dintre noțiunea nouă și subiectul abordat.

fotografia este de dimensiuni mici și nu


este clară.
Caricatura conține inscripții neclare, nu
toate elementele caricaturii sunt
descifrabile.

în contextul temei date ar fi util să fie


înlocuită cu portretele originale ale ambilor
domnitori

S-ar putea să vă placă și