Sunteți pe pagina 1din 1

Barem de corectare

1. 0,50 p pentru răspunsul ales corect: a) împerecheată


2. 0, 50p pentru răspunsul ales corect: b) trohaic
3. 0,50 x2 pentru fiecare sinonim corect ales, adecvat contextului poeziei ( ex.
nemernicia- răutatea, josnicia, hotară- granița, limita)
4. 2p pentru un răspuns complet 9rolul cratimei și al apostrofului
1 p pentru un răspuns parțial (explicarea cratimei, fără explicarea rolului apostrofui)
5. 2p pentru identificare temei și a minim 3 motive poetice, 1p pentru identificarea doar
temei sau doar a motivelor, 0,5p pentru un motiv poetic
6. 4p se vor acorda dacă se vor avea în vedere următoarele aspecte:
 Formularea unui punct de vedere personal raportat la subiectul poeziei 1p
 Identificarea eului liric, temei și motivelor poetice 1p
 Raportarea corectă și argumentată la text 1p
 Oferirea de exemple din text 0,5p
 Folosirea corectă a normelor de redactare și a normelor gramaticale 0,5p

1p din oficiu