Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: EDUCAŢIE MUZICALĂ
Anul şcolar: 2016-2017
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU
Clasele: 5C, 5D
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: VALENTIN GHIŢĂ

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


specifice Ore
Lecţie introductivă 1 1
Timbrul muzical 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Vocile şi instrumentele 1 2
Vocile şi instrumentele 1 3
2.3; 3.1; 3.2
Verificare 1 4
Melodia 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Nota Sol 1 5
3.1; 3.2; Nota Mi 1 6
Nota La 1 7
Şcoala Altfel 8
Melodia 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Nota Do 1 9
3.1; 3.2; Nota Re 1 10
Nota Fa 1 11
Nota Do2 1 12
Nota Si 1 13
Notele Re2 – Sol 2 1 14
Practică muzicală 1 15
Vacanţa de Crăciun
Melodia 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Notele Si mic – Sol mic 1 16
3.1; 3.2; Repetarea, mersul treptat (tonul, semitonul) şi saltul 1 17
Verificare 1 18
Vacanţa intersemestrială
Ritmul 1.1; 1.2; 2.2; 3.1; Măsura de 2/4 1 19
3.2; Pătrimea cu punct 1 20
Măsura de 3/4. Doimea cu punct 1 21
Şaisprezecimea 1 22
Măsura de 4/4 1 23
Verificare 1 24
Verificare şi practică muzicală 1 25
Vacanţa de primăvară
Elemente de expresie 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Tempoul 1 26
2.3; 3.1; 3.2 Nuanţele 1 27
Verificare 1 28
Elemente de abreviere 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Semnele de repetiţie. Voltele 1 29
2.3; 3.1; 3.2 Verificare 1 30
Elemente armonico- 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; Unisonul, antifonia, isonul şi canonul. Jucării muzicale 1 31
polifonice; cânt vocal şi
instrumental
Elemente de 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Elemente de folclor; jucării muzicale 1 32
3.1; 3.2;
interdisciplinaritate
Verificări sumative Toate Verificare 1 33
Verificare 1 34
competenţele
Verificare 1 35
menţionate