Sunteți pe pagina 1din 9

BIBLIOGRAFIE

Aldema, Gil A vocal Array. Israeli Songs Arranged For Choir By


Gil Aldema. Modan Publishing House. Tel-Aviv, 2000
Bartók, Béla Romanian Folk Music, vol.1 Instrumental Melodies,
vol. II Vocal Melodies, Haga, 1967
Bălan, George Gustav Mahler sau cum exprimă muzica idei. Editura
muzicală, Bucureşti 1964
Benjamin, Lya (redactor) Muzeul de istorie a evreilor din România „Şef-rabin
Dr. Moses Rosen”. Cuvânt înainte de Acad. Prof. dr.
Nicolae Cajal. Editura Hasefer, Bucureşti 2002
Benkő, Judith „Societatea filarmonică Goldmark” – una dintre
primele orchestre clujene. În vol. Dialoguri
interculturale. Editura Universităţii din Oradea, 2009
Berger, Wilhelm Georg. Estetica sonatei clasice. Editura muzicală, Bucureşti
1983
Berger, Wilhelm Georg. Estetica sonatei romantice. Editura muzicală, Bucureşti
1983
Boscovich, Alexander Uriyah A Palestiniai Zenéröl. 1942 (manuscris)

Boscovich, Alexander Uriyah „Semitic Suite” For Symphony Orchestra. Israel Music
Institute, Tel-Aviv, 2006
Boscovich, Alexander Uriyah A Zsidó Zene Problemái. În Kelet és Nyugat Között.
A Zsidó Diáksegélyző Kiadasa, 1937
Boscovich, Alexander Uriyah „The Golden Chain”, Suite For Orchestra. Israel
Music Institute, Tel-Aviv, 1962
Cajal, Nicolae (coordonator) Contribuţia evreilor din România la cultură şi
civilizaţie. Editura Hasefer, Bucureşti 2004
Carmilly-Weinberger, Moshe Disonant voices in the musical world. În Studia
Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Carmilly-Weinberger, Moshe Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944). Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1994

167
Ciobanu, Gheorghe Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie. Editura
muzicală, Bucureşti 1974
Comes, Liviu. Rotaru, Doina. Tratat de contrapunct vocal şi instrumental. Editura
Muzicală, Bucureşti, 1986
Comişel, Emilia Folclor muzical. Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1967
Demian, Wilhelm Teoria instrumentelor. Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1968
Dorian, Dorel (coordonator Luah 5770. Supliment al revistei Realitatea evreiască.
executiv)
Dorian, Dorel (coordonator Luah 5771. Supliment al revistei Realitatea evreiască.
executiv)
Eisikovits, Max „Images Chassidiques” pour violoncello et piano.
Conservatorul de muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-
Napoca, 1979
Eisikovits, Max Introducere în polifonia vocală a secolului XX.
Prelucrarea cântecului popular. Editura muzicală,
Bucureşti, 1976
Eisikovits, Max Polifonia barocului. Stilul bachian. Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1973
Eisikovits, Max Polifonia vocală a Renaşterii. Stilul palestrinian.
Editura muzicală, Bucureşti, 1966
Eisikovits, Max „Songs of the Martyrs”. Hassidic Melodies of
Maramures. Sepher-Hermon Press, Inc, New York,
1980

Eliram, Talila „Next Year” in „Jerusalem of Gold”: the contribution


of the Israeli music to the music of the world. În Studia
Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Eskenasy, Victor Clara Haskil and Switzerland – the fate of a Jewish
refugee musician during the Second World War. În
Studia Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru
studii europene, Cluj-Napoca, 2006

168
Flam, Gila Music Collections at the Jewish National and
University Library, Jerusalem. În Studia Judaica vol.
XIV. Editura fundaţiei pentru studii europene, Cluj-
Napoca, 2006
Flomenboim, Rita The contribution of the National School of Jewish Art
Music to the music of the 20th century. În Studia
Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Gâscă, Nicolae Tratat de teoria instrumentelor, vol. I-II. Editura
Muzicală, Bucureşti, 1988
Gâscă, Nicolae Unitate şi diversitate în spiritualitatea creştină
reflectată în muzica liturgică. Junimea, 2004
Ghiţă, Valentin Alexander Uriyah Boskovich, un compozitor clujean,
întemeietor al muzicii simfonice Israeliene. Lucrare
susţinută în cadrul simpozionului File din istoria
evreimii clujene şi aflată sub tipar
Ghiţă, Valentin Reflectarea Sărbătorii luminilor în culegerea „The
Ultimate Jewish Piano Book”. În vol. Simpozionul
Naţional de Muzicologie Preotul compozitor
Gheorghe Şoima. Editura Universităţii „Lucian
Blaga”, Sibiu, 2010
Ghiţă, Valentin Vocea de copil în contextul celorlalte tipuri de voci. În
vol. Simpozionul Naţional de Muzicologie Preotul
compozitor Gheorghe Şoima. Editura Universităţii
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2010
Gîrbea, Ştefan; Cotul, George Fonoaudiologie. Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1967
Goléa, Antoine Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi (I).
Editura muzicală, Bucureşti 1987
Goléa, Antoine. Vignal, Marc Dicţionar de mari muzicieni. Univers enciclopedic,
(coordonatori) Bucureşti 2000
Grăjdian, Vasile Simpozionul Naţional de Muzicologie „Preotul
compozitor Gheorghe Şoima (1911-1985)”. Editura
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010

169
Guttman Ben-Zvi, Ruth The revival of the clavichord of the 20th century. From
Wanda Landowska to Elisabeth Chojnacka. În Studia
Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Gyémánt, Ladislau (editor) Studia Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Hârloanu, Alfred Limba ebraică. Curs intensiv şi texte sacre bilingve.
Miracol, 1996
Herman, Vasile Formă şi stil în noua creaţie muzicală românească.
Editura muzicală, Bucureşti, 1977
Herman, Vasile Formele muzicale ale clasicilor vienezi. Conservatorul
de muzică „Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, 1978
Hirschberg, Yehoash The Music of Alexander U. Boskovich. În Studia
Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Iancu, Carol Evreii din România (1866-1919) de la excludere la
emancipare. Editura Hasefer, Bucureşti 1996
Iancu, Carol Evreii din România. De la emancipare la
marginalizare (1919-1938). Editura Hasefer, Bucureşti,
2000
Iancu, Carol (coordonator) Permanenţe şi rupturi în istoria evreilor din România
(secolele XIX-XX). Editura Hasefer, Bucureşti, 2006
Iancu, Carol. Literature and music. Comparative portraits of two
jews from Provence: Armand Lunel and Darius
Milhaud. În Studia Judaica vol. XIV. Editura
fundaţiei pentru studii europene, Cluj-Napoca, 2006
Jochsberger, Tzipora H.; A Harvest Of Jewish Songs. Tara Publications, New
Pasternak, Velvel York
(coordonatori).
Johnson, Paul O istorie a evreilor. Editura Hasefer, Bucureşti, 2003
Kaufman Shelemay, Kay „Studies in Jewish Musical Traditions”. Inside from
(editor) the Harvard Collection of Judaica Sound Recordings.
Edited by Kay Kaufman Shelemay. Harvard College
Library, Cambridge, Massachusetts, 2001
Kuller, Hary (coordonator) Evrei din România. Breviar biobibliografic, Editura
Hasefer, Bucureşti, 2008

170
Lászlo, Ferenc „They the Jews”. On the contribution of Jews to the
musical identity of Transylvania. În Studia Judaica
vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii europene,
Cluj-Napoca, 2006
Manole, Roxana Contribuţia lui Max Eisikovits la salvarea tezaurului
folcloric al culturii muzicale hasidice din Maramureş
(lucrare de diplomă), Universitatea din Oradea, 2006
Mlotek, Eleanor Gordon „Mir Trogn a Gesang”. Favorite Yidish Songs of our
generation. Publicat de The Workmen’s Circle
Education Department, 1982
Mlotek, Eleanor; Gottlieb, We are here Songs of the Holocaust. Publicat de The
Malke Educational Department of the Workmen’s Circle,
1983
Mozes, Tereza Evreii din Oradea. Editura Hasefer, Bucureşti 1997
Novotny, Tomas Nigun – a way to G-d. În Studia Judaica vol. XIV.
Editura fundaţiei pentru studii europene, Cluj-Napoca,
2006
Otovescu, Dumitru; Anghel, Evreii din Oltenia. Editura Beladi, Craiova, 2002
Lucica
Pasternak, Velvel Hassidic Favorites. 125 Best Loved Hassidic And
Israeli Songs. Complete Chords. Edited And Arranged
By Velvel Pasternak. Tara Publications N.Y. 1972
Pasternak, Velvel The Ultimate Jewish Piano Book. Selected & Edited by
Velvel Pasternak. Tara Publications N. Y. 1998
Popescu-Mălăeşti, Ion Elemente de gramatica limbei ebraice, ediţia a II-a,
revizuită şi adăugită; Craiova, 1921
Popovici, Doru Muzica Corală Românească, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1966
Posluşnicu, M. Gr. Istoria muzicii la români, Editura Cartea Românească,
Bucureşti
Price, James D. Concordance of Hebrew accents in the Hebrew Bible.
The Edwin Mellen Press, Ltd. Lampeter, Dyfed, Wales,
UNITED KINGDOM SA48 7DY
Rath, Moses Lehrbuch in der Hebräischen Sprache. Solbstverlag
und Verfassers; Wien, 1920
Rosenkranz, Karl O estetică a urâtului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1983

171
Rothenberg, Mauriciu Forme ale cântecului evreiesc. Cântecul de leagăn. În
Revista cultului mozaic, Anul XV, Nr. 223, Bucureşti,
1970
Safirman, Costel Documents about great Jewish musicians in the
Jerusalem Film Archive: Joseph Schmidt and Ilona
Fehér în Studia Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei
pentru studii europene, Cluj-Napoca, 2006
Sandu-Dediu, Valentina Muzica Românească între 1944-2000, Editura
Muzicală, Bucureşti, 2002
Sava, Iosif Harpiştii Regelui David. Editura Hasefer, Bucureşti,
1997
Sava, Iosif Muzicanţii pe acoperiş. Editura Hasefer, Bucureşti,
1995
Săculeţ, Emil Cântece populare evreieşti. Editura Muzicală,
Bucureşti, 1959
Schindler, Agata The history of the Jewish Cultural Association Dresda
1933-1938. Why did the silence last so long? În Studia
Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru studii
europene, Cluj-Napoca, 2006
Schonberg, Harold Vieţile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti,
1997
Shiloah, Amnon Jewish Musical Tradition. Wayne State University
Press. Michigan, Detroit, 1995
Solomovici, Teşu Istoria teatrului evreiesc din România. Editura Teşu
Stan, Emima Muzica sinagogală în antichitate (disertaţie).
Universitatea Babeş-Bolyai; Cluj-Napoca, 2005
Stan, Teofil Începuturile mişcării corale în Maramureş. În vol.
Simpozionul Naţional de Muzicologie „Preotul
compozitor Gheorghe Şoima (1911-1985)”. Editura
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010
Stoianov, Carmen Un caz aparte al elitei evreieşti din România.
Compozitorul Filip Lazăr, reprezentant al dialogului
cultural evreo-român din primele decenii ale secolului
XX (1913-1936) în Permanenţe şi rupturi în istoria
evreilor din România. Editura Hasefer, Bucureşti,
2006

172
Stoianov, Carmen Filip Lazăr – the challenge of the new Classicism in
the music of the 20th century în Studia Judaica vol.
XIV. Editura fundaţiei pentru studii europene, Cluj-
Napoca, 2006
Stoianov, Ioana Sarah Notes regarding a Jewish musical theater creator:
Mauriciu Cohen-Lînaru în Studia Judaica vol. XIV.
Editura fundaţiei pentru studii europene, Cluj-Napoca,
2006
Strom, Yale Oy Moldavia, Moldavia – a zis un sheyne land (Jewish
and Rom Klezmorim in Moldavia / Bessarabia) în
Studia Judaica vol. XIV. Editura fundaţiei pentru
studii europene, Cluj-Napoca, 2006
Strom, Yale (coordonator) The Book of Klezmer; The History, The Music, The
Folklore. Editura Yale Strom
Suliţeanu, Ghizela Archaic Jewish Elements in the Structure of the Jewish
Musical Folklore… 9 EME, vol. 4, 1997
Temeş, Bianca The lieds of Max Eisikovits – area of intersection of
the Jewish, Romanian and Hungarian musical cultures.
Studia Judaica; UBB, Cluj, 2006
Teodorescu, Iulian Muzica tradiţională a evreilor aşkenazi din România.
Academia de muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca,
2004
Timaru, Valentin Ansamblul muzical şi arta scriiturii sale pentru
diversele sale ipostaze. Editura Institutului Biblic
„Emanuel”, Oradea 1999
Timaru, Valentin Compendiu de forme şi analize muzicale. Editura
Transilvania, Braşov 1997
Timaru, Valentin Principiul stroficităţii. Academia de Muzică „Gheorghe
Dima”, Cluj-Napoca, 1993
Vancea, Zeno Creaţia muzicală românească sec. XIX-XX; vol. II.
Editura Muzicală, Bucureşti, 1978
Vieru, Anatol „Două piese” pentru trompetă şi pian, Editura de stat
pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1955
Vieru, Anatol Simfonia a II-a, Editura muzicală, Bucureşti, 1978
Vignal, Marc (coordonator) Dictionnaire des grands musiciens vol. I-II. Larousse,
1991

173
Wickie, William; Dotan, Two Treaties On The Accentuation Of The Old
Aron Testament. Ktav Publishing House, 1970
Wigoder, Geoffrey (redactor Enciclopedia Iudaismului. Editura Hasefer, Bucureşti,
coordonator) 2006
*** Erdély Zsidó Évkönyv 5708. Egység. Az Erdély
Zsidóság Központi Lapjának Kiadása, Cluj, 1947
*** Beron Iahad. Shiron Leioval Tnuat Hashomer-Hatsair.
Mifaley Tarbut Wechinuch Ltd. Tel-Aviv, 1963

174
175