Sunteți pe pagina 1din 11

Viorel

Cosma

MUZICIENI
ROMANI
COMPOZITORI l MUZICOLOGI

Lexicon

EDITURA MUZICAL
A UNIUNII CO M POZITORILOR
Bucureti, 1970

CIOBANU, G h e o r g h e , folcorist (n.


4 II 1909, com. Pdureni, jud. Ilfov).
Studii: Cons. Bucureti (19311938,
1943 1945), cu tefan Popescu (teorie-solfegii, dirijat cor), Mihail Jora (armo
nie, contrapunct), Dimitrie Cuclin (forme
muzicale), Constantin Briloiu (istoria
muzicii, folclor), I. D. Petrescu (paleo
grafie bizantin, cnt gregorian), George
Breazul (enciclopedie, pedagogiamuzicii).
Cntre bisericesc (19351943), prof,
de muzic n Bucureti (19391952),
cercettor tiinific (19491953) i ef
de sector (19541968) la Institutul de
folclor Bucureti; lector (19651966)
i confereniar (din 1966) la catedra de

folclor la Cons. Iai. A participat cu co


municri tiinifice la congresele inter
naionale de la M oscova (1964), Celje
(1965), Sofia (1966), B ydgoszcz (1966),
Grotta ferrata (1968). A susinut confe
rine, concerte-lecii, em isiuni radio
fonice.
Distincii: Premiul
al Academiei R om ne (1957); O rdinul
Meritul Cultural cl. I I I (1969).
Folclor: Despre factorii care nlesnesc
evoluia muzicii populare, n: Rev. folc,9
Bucureti, nr. 1 2, 1956; Despre
numita gam
,ig
easc n : Rev. fo
n
Bucureti, nr. 1 2, 1959; Raportul

structural dintre vers i melodie in cintecul


popular
rom
n
esc, n: Rev
Bucureti,
nr. 1 2, 1963; nrudirea dintre ritmul
dansurilor i al
,co
der n: Rev.
lin
Bucureti,

nr. 1,

1964;

Elemente in der rumnischen tind


rischen
V
olkm
usik, n: Revue des Studes
sud-est
europSennes, Bucureti, Tom e
2, nr. 1 2, 1964, idem , Stud, muzicoh,
Bucureti, voi. II, 1965; La structure
du sy Urne de versification populaire roumaine, sa relation avec la versification
latine, n:
tu
des Sthnographie et
folklore, Bucureti, 1965; Le raport entre

rischen Volkmusik, n: Revue aes tZb'IMAfW


sud-est
europeennes,Bucureti, Tom e
2, nr. 1 2, 1964, idem , Stud, muzicol.,
Bucureti, voi. II, 1965; La structure
du sy teme de versification populaire
m a i n e ,sa relation avec la versificati
latine, n:
tu
des Sthnographie et
folklore, Bucureti, 1965; Le raport entre
le rythme du vers et de la
dans
le chant populaire roumain, n: Zhornik
kongressa SUFJ, Celje 1965; Modurile
cromatice n muzica popular romneasc,
n: Rev.
f o l c .,Bucureti, nr.
Folclorul orenesc, n: Stud, muzicol.,
Bucureti, voi. III,

Ed. m uz.,

1967;

Naional i universal n folclorul muzical


romnesc, n: Rev folc., Bucureti, nr. 2,

1968.
Muzicologie: Istoricul clasificrii modu
rilor, n : Muzica, Bucureti, nr. 3 i nr.4,
1954; Un cntec din colecia lui Anton
Pann, n: Rev. folc., Bucureti, nr. 1 2,
1957; Un cntec al lui D. Cantemir n
colecia lui
.A Pann, n: Rev fo
cureti, nr. 3, 1957; Cntece romneti

inedite de la nceputul secolului al X IX -lea


n: Rev. folc., Bucureti, nr, 4, 1957;
Barbu Lutarul, n:
Rfo
nr. 4, 1958; Anton Pann i maistoto mu

v rumnskata kultura
locu
lui n cultura romneasc], n: Blgarska
muztka, Sofia, nr. 5 6, 1959; Culegerea
i publicarea folclorului muzical
n: Rev.
f o l c .,Bucureti, nr. 6, 196
coala muzical de la
500 ani de
existen a ctitoriei lui tefan cel Mare,
n: Muzica, Bucureti, nr. 9, 1966;
Lutarii din Clejani, Bucureti, Ed. muz.,
1969.
Bizantinologie: Colindele i muzica reli
gioas, n: Bis. Ort. Rom., Bucureti,
nr. 13, 1947; Cteva manuscrise bi
zantine, n: Muzica, Bucureti, nr. 56,
1964; La culture musicale byzantine sur

le territoire de la Roumanie jusqu}au


XVIII-e silele, n: Musica Antiqua
Europae Orientalis, Warszawa, 1966, idem,
n: Glasul bisericii, Bucureti, nr. 1112,
1966; Manuscrisele psaltice romneti
din secolul al X VIII-lea, n: Glasul bi
sericii, Bucureti, nr. 11 12, 1967.
Culegeri de folclor: 200 Cntece i
doine, Bucureti, ESPLA, 1955, idem,
Bucureti, Ed. muz., 1962 (ed. II) (n co
laborare cu Vasile Nicolescu); Vechi
cntece de viteji, Bucureti, ESPLA,
1956 (n colaborare cu Alexandru Amzulescu).
.____
.

gioasa, in:
m s.
urt.bucur
nr. 13, 1947;
tevmanuscri
C
zantine, n: Muzica, Bucureti, nr. 56,
1964; La culture musicate byzantine sur
le territoire de la Roumanie jusquau
XVIII-e sie ele, n: Musica Antiqua
Europae Orientalis, Warszawa, 1966, idem,
n: Glasul bisericii, Bucureti, nr. 1112,
1966; Manuscrisele p saltice romneti
din secolul al
X V III-le a , n : G
sericii, Bucureti, nr. 11 12, 1967.
Culegeri de folclor: 200 Cntece i
doine, Bucureti, ESPLA, 1955, idem,
Bucureti, Ed. muz., 1962 (ed. II) (n co
laborare cu Vasile N icolescu); Vechi
cntece de viteji, Bucureti, ESPLA,
1956 (n colaborare cu Alexandru Amzulescu).
Ediii critice: Anton Pann. Cntece
de lume, Bucureti, ESPLA, 1955 (Pre
miul Ciprian Porumbescu,).
Bibliografie: Oikonomides, D.V.
[Anton Pann. Cntece de lume], n:
,
Athena, Tomos 16, 1956; Prichici, Constantin.
Anton Pann, Cntece de lume, n: Rev.
, Bucu
reti, nr. 12, 1956.

CIOMAC

folclor la Cons. Iai. A participat cu co


municri tiinifice la congresele inter
naionale de la Moscova (1964), Celje
(1965), Sofia (1966), B ydgoszcz (1966),
Grotta ferrata (1968). A susinut confe
rine, concerte-lecii, em isiuni radio
fonice.
Distincii: Premiul Ciprian Porumbe seu
al Academiei Rom ne (1957); O rdinul
Meritul Cultural cl. III (1969).
Folclor: Despre factorii care nlesnesc
evoluia muzicii populare, n: Rev. folc.,
Bucureti, nr. 1 2, 1956; Despre aanumita gam igneasc, n: Rev. folc|
Bucureti, nr. 1 2, 1959; Raportul

structural dintre vers i melodie n cintecul


popular romnesc, n: Rev folc.t Bucureti,
nr. 1 2, 1963; nrudirea dintre ritmul
dansurilor i al colindelor, n: Rev. folc.
Bucureti, nr. 1, 1964; Altertilmliche
Elemente in der rumnischen und bulgarischen Volkmusik, n: Revue des tudes
sud-est europiennes, Bucureti, Tome
2, nr. 1 2, 1964, idem, Stud, muzicol.,
Bucureti, voi. II, 1965; La structure
du sy teme de versification populaire roumaine, sa relation avec la versification
latine, n: Etudes dethnographie et de
folklore, Bucureti, 1965; Le raport entre
le rythme du vers et de la musique dans
le chant populaire roumain, n: Zbornik
kongressa SUFJ, Celje 1965; Modurile
cromatice n muzica popular romneasc,
n: Rev. folc., Bucureti, nr. 4, 1966;
Folclorul orenesc, n: Stud, muzicol.,
Bucureti, voi. III,

Ed. muz.,

1967;

Naional i universal n folclorul muzical


romnesc, n: Rev folc., Bucureti, nr. 2,
1968.
Muzicologie: Istoricul clasificrii modu
rilor, n: Muzica, Bucureti, nr. 3 i nr.4,
1954; Un cntec din colecia lui Anton
Pann, n: Rev. folc., Bucureti, nr. 1 2,
1957; Un cntec al lui D. Cantemir n
colecia lui A. Pann, n: Rev folc., B u
cureti, nr. 3, 1957; Cntece romneti

inedite de la nceputul secolului al XIX-lea


n: Rev. folc., Bucureti, nr. 4, 1957;
Barbu Lutarul, Ui: Rev folc., Bucureti,
nr. 4, 1968; Anton Pann i maistoto mu

v rumnskata kultura [ A . Pann i locu


lui n cultura romneasc], n: Blganka
muzka, Sofia, nr. 56, 1959; Culegerea
i publicarea folclorului muzical romn,
n: Rev. folc., Bucureti, nr. 6, 1965;
coala muzical de la Putna. 500 ani de
existen a ctitoriei lui tefan cel Mare,
n: Muzica, Bucureti, nr. 9, 1966;
Lutarii din Clejani, Bucureti, Ed. muz
1969.
Bizantinologie: Colindele i muzica reli
gioas, n: Bis. Ort. Rom., Bucureti,
nr. 1 3, 1947; Cteva manuscrise bi
zantine, n: Muzica, Bucureti, nr. 56,
1964; La culture musicale byzantine sur

le territoire de la Roumanie jusqu'au


X V III-e silele, n: Musica Antiqua
Europae Orientalis, Warszawa, 1966, idem,
n: Glasul bisericii, Bucureti, nr. 1112,
1966; Manuscrisele psaltice romneti
din secolul al XVIII-lea, n: Glasul bi
sericii, Bucureti, nr. 1112, 1967.
Culegeri de folclor: 200 Cntece i
doine, Bucureti, ESPLA, 1955, idem,
Bucureti, Ed. muz., 1962 (ed. II) (n co
laborare cu Vasile Nicolescu); Vechi
cntece de viteji, Bucureti, ESPLA,
1956 (n colaborare cu Alexandru Amzulescu).
Ediii critice: Anton Pann. Cntece
de lume, Bucureti, ESPLA, 1955 (Pre
miul Ciprian Porumbescu,).
Bibliografie: Oikonomides, D.V. Bibliographic
[Anton Pann. Cntece de lume], n: Laograpkia,
Athena, Tomos 16, 1956; Prichici, Constantin.
Anton Pann. Cntece de lume, n: Rev. folc., Bucu
reti, nr. 12, 1956.

CIOMAC, E m a n o i 1 (Ciomac, Emil),


muzicolog (n. 2 II 1890, Botoani m.
13 VI 1962, Bucureti).
Studii: Cons. Iai (19061908). cu
Athanasie Theodorini (vioar), Sofia
Teodoreanu (teorie-solfegii), Titus Corne
(istoria muzicii); Leipzig#* Konservatoriutn fiXr M usik (1912 -1914), cu Arnold
Sobering (istoria muzicii); Facultatea de
drept din Paris (doctoratul la Sorbona)
Prof, do istoria muzicii la Cens. Bro
Arte, Bucureti (1936 1939), director

li

KIRIAC- GE OR GESCU,
Dumitru,
com pozitor, folclorist (n. 6 I I I 1866,
B ucureti m. 8 I 1928, Bucureti).

;c

Studii: Cons. B u cu reti (1880 1885),


cu G heorghe B rtianu (teorie-solfegii),
it Eduard W achm ann (arm on ie); la Con1,
servatoire national
musique din Paris,
it cu E . P essard (arm onie), Thdodore
i,
D u b ois (contrapunct), L ouis-A lbert Bourli
g a u lt-D u co u d ra y (istoria m uzicii), Charf*
les-M arie W id or (co m p o ziie); Schola
.i
Cantorum d in P aris (1892 1897), cu
;
V in cen t d I n d y (c o m p o z iie ); liceniat
e
al F a c u lt ii d e d rep t din Bucureti.
;
D irijor a l C apelei ro m n e din Paris
y
(1894 1899), m em b ru -fon d ator i diri;
jo r a l Soc. corale Carmen din Bucureti

(1901 1928), d irijor al coru lu i Bisericii


;
Sf. Spiridon -N ou d in B u cu reti, prof.
,
d e teo rie-so lfeg ii, a rm on ie i ansam blu
coral la C ons. B u cu reti, (1900 1928),
;
dirijor al coru lu i B ise r ic ii
Domnia
B lasa d in B u c u r e ti (1909 1921). A
fo st m em b ru -fo n d a to r a l S o c ie t ii com
p o zito rilo r r o m n i (1920). A cu les fol
clor i a m ilita t p e n tr u n fiin a r e a Arhivei
de folclor a S oc. co m p . rom . din B u cu
reti. A scris a rtic o le , stu d ii, recenzii,
n : Rom nia m usical, M uzica, Gazeta
i,

artelor,

R evista

m uzical

teatral

- KIRIAC-GEORGESCU

, publicat cntece pentru


ngrijit a p ariia lor n revista
copiilor.

\tiic&coral: Coruri populare rom-

; amortizate pentru cor mixt , Bucu . ^905; Ctnirile Liturghiei pentru


ei Popor, Trgu-Jiu, 1926 (ed. II);
%uflkia psaltic, Bucureti, Ed. Soc.
>mp rom. Coruri, cu un cuvnt introuctivde prof. G. Breazul, n: M u zica, \
Bucureti, supl. nr. 4, 1954; Opere alese,
ediie ngrijit de loan D. Chirescu i
George Breazul, Bucureti, ESPLA,
1955 (Cuprinde: Cntecul plugarului;
J)u4e, iarn; Vine ploaia; Seceriul;
Si cintm doina; Strin pe lum e;
S-a dus cucul; Cnt cucul, se rotete;
Hi, hai, murgule, hai; Cntecul m iresei;
Am umblat pdurile ; Revedere ; M orarul) ;
Imnul studenilor romni, cor m ixt,
versuri de George Cobuc, Bucureti,
Ed. Jean Feder; ngerul a strigat.
Axionul nvierii, armonizat pentru cor
mixt, dup melodia lui Macarie, Bucu
reti, Inst. Carol Gobi, 1902.
Muzic vocal (voce i pian): Trei
melodii populare romneti pentru canto
i pian, Bucureti, Colecia Biblioteca
muzical romn, 1899; ase cntece
populare, Bucureti, Ed. Soc. comp.
rom., 1926; Nou cntece populare armo
nizate, ed. postum ngrijit de Con
stantin Briloiu, Bucureti, Ed. Soc.
comp. rom.; Cincisprezece cntece popu
lare romneti, Bucureti, Ed. Soc.
comp. rom., 1945; Opere alese, op. cit.
(Cuprinde: Necredinciosul;
TJnde-aud
cucul cntnd; La hordei cu crucea-nalt;
Cine trece pe uli; Ciobna de la miori ;
Asta-i seara de pe urm; ngheat-i
Dunrea; Mndra mea far*de noroc;
Foaie verde lmi; Foaie verde didiel;
Pe crare sub un brad; H ai , dor; Jalea
orfanului; Vntule ce treci prin flori;
Nani, nani; Mamei noastre; Micul
clre; Cntecul raei; Doamna flo
rilor; Fata i cucul; Meterul fierar;
Cintm libertatea) .
Culegeri 4 t foirior: Cntece populare

romneti culese cu ajutorul fonografului,

manuscris ngrijit de Constantin Bri


loiu (1928), Biblioteca Acad. Rom.;
Cntece populare romneti, introducere
de Vasile Popovici, Bucureti, Ed. muz.,
1960.
Folclor, nvm nt: Proiect de pro

gram pentru studiul cntului in coalele


secundare de biei i fete, Bucureti,
1898 (n colaborare cu Alexandru Podolea n u ); Cntecul popular i tonalitatea,.
n: Gaz, art., Bucureti, nr. 8 i nr. 10,
1902.
Ediii critice: Fira, Gheorghe. Cn
tece i hore, tiprite dup alegerea i
cu ngrijirea d-lui D. G. K iriac, Bucreti, 1916.
Lucrri

didactice,

colecii

colare r

Cntece i coruri colare, 2 caiete, Bucu


reti, Ed. Jean Feder [1902]; Coleciune de coruri pentru usul clasei de
ansamblu coral de la Conservatorul de
muzic, texte strine traduse de Edgar
Th. Aslan, 2 caiete, Bucureti, Ed.
Jean Feder; Culegere de coruri pentru
voci mixte, pentru uzul coalelor i al
societilor corale, Bucureti, 1911 (n
colaborare cu Nicolae Bnulescu i
Gheorghe Cucu); Solfiatorul. Solfegii
n tablouri mobile, extras din Buletinul
muzeului pedagogic al Casei coalelor,
voi. III, Bucureti, 1916; Cntece i

coruri colare pentru toate treptele nvmntului, ed. postum ngrijit de Con
stantin Briloiu,
Socec.

Bucureti,

Atelierele

Bibliografie: Briloiu, Constantin. Scrisorile


lui Vlahu ctre Kiriac, n: Muz. poez., Bucureti,
nr. 1, 1935; Breazul, George. Kiriac, D. G.,n M.G.G.
voi. III, Kassel, Brenreiter Verlag, 1958; Breazul
George. Pagini din istoria muzicii romneti, Bucu
reti, Ed. muz., 1966; Chirescu, I. D. Popovici,
V. Breazul, G. D. G. Kiriac. La 50 de ani de la
infiinarea Societii corale Carmen", n: Muzica,
Bucureti, nr. 5, 1951, nr. 8 9, 1952; Chirescu,
loan D. Pe drumul marelui nostru nainta, n:
Contemporanul, Bucureti, nr. 7 (332), 13 februarie
1953; Chirescu, loan. Dumitru G. Kiriac. 100 de
ani de la natere, n: Contemporanul, Bucureti,
nr. 9 (1012), 4 martie 1966; Comarnescu, P. D. G.
Kiriac despre muzica romneasc, n: Politica, Bucu
reti, 5 februarie 1928; Concepia pedagogic i de
creaie a lui D. G. Kiriac oglindit In corespondena
cu / . D. Chirescu, n: Muzica, Bucureti, nr. 12,
1960; Cosma, Viorel. Un maestru al prelucrrii

KLEE
fo lc lo ru lu i:

G.Kiriac , n:
Cosma, Viorel. N ot date
a su p ra a ctiv it ii muzicale a lui
K iriac, n
M u sica, B u cu reti, nr. 3, 1966;
nr. 8 3 7 ,

D.

9 ianuarie 1964;

m uzicale ale lu i

D. G.

a n i, nr. 1 2 , 1929; G atti, G uido M. B asso


A lb e r to . L a M usica.
DizionaI
U n io n e T ipografico E d itrice T orinese, 1968;
Iv e la , A . L. D icionar muzical
, B ucureti,
E d . Librria U n iversala-A lcalay [1927]; M aestrul
D . G.
irac, n :
K
l, B ucuret
iversu
n
U
ia n u a rie 1928; M aestrul
,Kn
reti, nr. 5966, 10 ianuarie 1928; Predescu, L ucian.
Enciclopedia
,C
getar B ucureti, E d . Cugetar
u
[194G ]; S ch m id t, A lexandru. D .
K iria c i cintecul
p o p u la r, n : Stud, muzicol., B u cu reti, nr. 3 , 1957;
S im ion escu , D an . Profesorul D. G.
, n:
C u rieru l
zical, B u cu reti, nr. 4, 1932; U rechia,
u
m
N esto r. n m em orialu l D. G.
, n :
,
B u cu reti, nr. 24, 30 ianuarie 1928; V ancea, Zeno.

C reaia

muzical

romneasc.

Sec.

X I X X X ,

v o i. I,B u cu reti, E d . m uz., 1968/

KLEE, H e r m a i n , compozit

>-