Sunteți pe pagina 1din 9

CITIRE DE PARTITURI

ÎNDRUMĂRI METODICE PENTRU STUDIUL CITIRII DE PARTITURI


- CITIREA ÎN CHEI -
Prof. univ. dr. PETRU STOIANOV

An III - ZI, FR, ID


Semestrul I

Obiective
Disciplina îşi propune să continue următoarele obiective: dezvoltarea la studenţi a capacităţii
de operare cu tehnici specifice, constând în transformarea semnelor grafice în dat sonor pe
orizontală, în toate cheile, inclusiv în vechile chei corale; dezvoltarea capacităţii de citire ordonată în
acelaşi timp pe orizontală şi pe verticală, în sisteme de trei portative, fiecare cu informaţie diferită, în
chei diferite. Competenţa astfel obţinută se constituie în bază pentru semestrul următor de studiu,
când – în baza asumării principiilor citirii în chei pe două şi trei voci, studentul poate trece la citirea
în chei pe patru voci, în patru chei diferite şi în toate combinaţiile acestor, inclusiv transpoziţie orală.

Evaluare – prin examen oral-practic; citire la pian (una sau mai multe piese la trei voci în diferite
combinaţii de chei - semestrul I)

Bibliografie
Stoianov,Petru – Citire de partituri, Sinteze III, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2004, 2005
Stoianov, Petru – Citire de partituri. Curs practic ( în curs de apariţie)
Grefiens, Vinicius - Curs practic de citire de partituri. Citire în chei, Editura Muzicală,
Bucureşti, 1968 (capitolul 2 şi 3 voci)
Citirea la trei voci

Studenţii vor învăţa principiile de bază ale tehnicii citirii de partituri:

A) Formarea capacităţii de gândire rapidă, analitică şi sintetică, ce se manifestă concret prin


redarea corectă a:
− notelor scrise în diferite chei;
− liniilor melodico-ritmico-armonice dispuse simultan pe două portative în sens omofon sau
polifon;
B) Dezvoltarea unei tehnici manuale specifice utilizându-se cunoştinţele dobândite prin studiul
pianului sau al altui instrument cu claviatură asemănător pianului, cu posibilităţi armonice sau
polifonice de redare a textului muzical.
C) Dezvoltarea şi perfecţionarea neîntreruptă a auzului interior – pornind de la solfegiu prin
armonie, contrapunct (polifonie) şi orchestraţie – duc treptat la capacitatea imaginării conţinutului real
al textului muzical, reprezentat prin semne grafice (semiografie, codificare). Acest auz interior
dezvăluie „cititorului” – chiar şi fără producerea concretă a sunetelor – conţinutul structurii (oricât de
complexă ar fi aceasta), expresivitatea compoziţiei „citite”.

Exerciţii de citire în chei


exemple muzicale din creaţia universală
Citirea la trei voci
Lecţiile 1-2

Studenţii vor exersa citirea pe 3 voci diferite, cu o singură cheie (exemplul 11):

- Cheia Sol (de violină)

Este un exemplu relativ simplu, cu scriitură prin excelenţă omofonă ; pauzele dese de pe parcurs uşurează
sarcina studentului.

Lecţiile 3-4

Studenţii vor exersa citirea pe 3 voci diferite, cu 3 chei diferite (exemplul 12):

- Cheia Do pe linia 1
- Cheia Sol (de violină)
Este un exemplu în care scriitura polifonică se îmbină cu cea omofonă în manieră gradată şi
echilibrată. Deşi din punct de vedere ritmic gamele ascendente trebuie citite relativ rapid, studenţii vor
aborda un tempo lax.

Lecţiile 5-6

Studenţii vor exersa citirea pe 3 voci diferite, cu 3 chei diferite (exemplul 13):

- Cheia Do pe linia 4
- Cheia Do pe linia a
- Cheia Sol (de violină)

Dificultatea exemplului ales nu rezidă în textura polifonică, ci în intersectările vocilor (mersuri


directe, oblice şi contrare) şi în dimensiunile acestuia.
Lecţiile 7-8

Studenţii vor exersa citirea pe 3 voci diferite, cu 3 chei diferite (exemplul 14):

- Cheia Fa pe linia 4
- Cheia Do pe linia 4
- Cheia Sol (de violină)

Exemplul ales nu are o scriitură polifonică încărcată, dificultăţile rezidând în tonalitatea aleasă şi
alteraţiile ce apar pe parcurs.
Lecţiile 9-10

Studenţii vor aprofunda citirea pe 3 voci diferite, cu 3 chei diferite (exemplul 15):

- Cheia Fa pe linia 4
- Cheia Do pe linia 4
- Cheia Sol (de violină)

Exemplul ales este în scriitură polifonică prin excelenţă, aerată, dificultăţile rezidând în îmbinarea
citirii verticale cu lectura textului pe orizontală şi obţinerea unei frazări eficiente pentru a se reliefa
sensul frazei muzicale; aceasta cu atât mai mult cu cât fragmentul decupat din literatura muzicală
clasică propune o curgere metro-ritmică pe ideea măsurii de 6 timpi şi evoluează în principal pe taste
albe, cu minime intervenţii ale clapelor negre.
Lecţiile 11-12

Studenţii vor aprofunda citirea pe 3 voci diferite, cu 2 chei diferite (exemplul 16):

- Cheia Fa pe linia 4
- Cheia Do pe linia 4

Exemplul ales este în scriitură polifonică prin excelenţă, motiv pentru care, chiar dacă primele două
portative utilizează o singură cheie, studentul va avea de rezolvat dificultăţi din cauza textului muzical
diferit al acestor voci.
Lecţiile 13- 14

Studenţii vor aprofunda citirea pe 3 voci diferite, cu 3 chei diferite (exemplul 17):

- Cheia Fa pe linia 4
- Cheia Fa pe linia 3
- Cheia Do pe linia 4

Exemplul ales presupune exersarea unei citiri complexe pe verticală, deoarece piesa este construită
omofonic în prima ei parte şi polifonic în cea de-a doua.