Sunteți pe pagina 1din 8
pentru anul IV - semestrul II Lect . univ . dr . VIORICA ILIE s

pentru

anul

IV -

semestrul II

Lect . univ . dr . VIORICA

ILIE

s :

III . PROCEDEE DE ÎMBOGĂŢIRE

- Pedala

- Ostinato - ul

- Repere

- Repere polifonice

metro - ritmice

ARMONICĂ

 

IV . COORDONATE

NOI

ÎN

ARMONIA

MODALĂ

 

-

Modalul

cromatic

 

-

Modalul

artificial

-

Elaborări

de

partituri

corale

 

Semestrul

al

II

-

lea

din

Anul

IV

stabileşte

reperele

armoniei

modale

pe

coordonate

noi

.

Sunt

abordate

atât

segmente ale

modalului cromatic

şi

ale

modalului

artificial , cât

are

şi diferite

forme

Se

în

vedere

alcătuirea

de

elaborare

partiturilor în

a

care

partiturilor

corale .

fie

prezente

structuri

muzicale

subordonate

anumitor

sisteme de

referinţă

:

-

sistemul

tonal

 

ramura

diatonică

 

- sistemul

modal

natural <

 

ramura

cromatică

 

- sistemul

modal

artificial

Capitolul

III

 

-

PEDALA

Este

elementul

care

asigură

suportul

,

diversifică

,

extinde

şi

subliniază armonia .

 

Poate

fi

înfăţişată

sub

următoarele

 

forme :

 

simplă

 

-

reprezentată

de treapta

I

a

modului

 

-

reprezentată

de

treapta

a

V

-a

a

modului

 

dublă

 

-

pe interval

de

octavă

cumulează

 

treapta

I

cu

treapta

I

-

pe interval de cvintă cumulează treapta I cu treapta a V – a

-

pe interval

de

cvartă cumulează treapta I cu treapta a IV - a

-

pe

interval de secundă cumulează treapta I cu treapta a II - a

triplă

 

-

pe reperele trisonului

 

-

pe reperele acordului generat de intervalul de cvintă

 

-

pe reperele acordului generat de intervalul de cvartă

-

pe reperele acordului generat de intervalul de secundă

 

OSTINATO –UL

Este

utilizat

ca

formulă

fie

ritmică , fie

melodică

sau

în

forma

cea

mai

expresivă ,

ritmico - melodică .

 

Condiţia este

fie

pregnantă , bine

contrast cu linia

melodică

şi

se repete

cât

mai

definită , în .

mult

Poate

fi transpusă

pe

alte

sunete ,

aspect

care

nu

diminuează

efectul .

- REPERE

METRO - RITMICE

 

Sunt elemente care oferă noi dimensiuni armoniei , o colorează şi îi

amplifică

paleta

sonoră .

 

Se

au

în

vedere

pe

lângă

încadrările în

măsură , aspecte ritmice

care

implică

atât

planurile

melodice cât

şi

cele armonice vizând

sincopele

armonice

, întârzierile

armonice

precum

şi

anticipările

armonice .

 

-

REPERE

POLIFONICE

 

Procedeu care

este

condiţionat

de

două aspecte

: temporal şi

spaţial , ceea ce

voci , iar din punct de vedere spaţial intervalul , poate fi utilizat cu

de vedere temporal distanţa dintre

presupune

din punct

succes atât în

armonizări

,

cât

şi

în

elaborări

de

partituri

corale .

Sunt

utilizate

secvenţe

stricte ,

libere ,

parametrice , pe

coordonatele

model -

secvenţă

Presupune

competiţia

vocilor

prin

preluarea

liniei

melodice

la

diverse

intervale

şi anumite

distanţe pe

repere

bine

definite .

Se

impune prezenţa

Capitolul

IV

unei

scheme care

marchează

traseul

vocilor .

- MODALUL

CROMATIC

Este înfăţişat în Cursul nostru de MODURILE HEPTATONICE NATURALE CROMATICE . Ca sistem de gândire este preluat modul de alcătuire indicat de

etnomuzicologul GHEORGHE CIOBANU . Însă , trebuie menţionat faptul , că în cursul de ARMONIE - Aranjamente şi Prelucrări corale , utilizăm scări octaviante elaborate numai pe finalisul reprezentat de sunetul SOL şi într – o ordine a prezenţei secundei mărite în concordanţă cu numărul de ordine al cromaticului . Este o metodă care asigură posibilitatea tuturor studenţilor de a efectua armonizări pe structuri cromatice .

naturale

cromatice :

Pe

aceste

considerente

utilizăm

următoarele

moduri

-

prezintă

secunda

mărită

între

treptele

I

şi

a

II

-

a

 

-

prezintă

secunda

mărită

între

treptele

a

II

-a

şi

a

III

- a

 
 

-

prezintă

secunda

mărită

între

treptele

a

III

- a

şi

a

IV

- a

-

MODALUL

ARTIFICIAL

 
 

Segment

deosebit

de important

al

modalului ,

cel

artificial

ocupă

un

loc

de

excepţie

în

dezvoltarea

muzicii .

Urmând

calea

parcursă

până

acum ,

este

necesar

subliniem

faptul că această latură a modalului nu este total nouă pentru studenţi, ea fiind cunoscută din anii anteriori de studiu de la disciplina Teoria muzicii .

o

comportă modurile artificiale . Le numesc artificiale deoarece sunt elaborate de către compozitori pe anumite norme şi reguli impuse de ei .

Nou

este

pentru

studenţi modul de a opera

cu

armonia pe

care

Cele

Însă

mai

în

structurile elaborate pe baze matematice.

cursul de ARMONIE - Aranjamente şi Prelucrări corale

frecvente

sunt

, de o largă utilitate se bucură Modurile cu transpoziţie limitată elaborate de OLIVIER MESSIAEN . Mai mult chiar , dintre acestea cea mai sugestivă , puternică şi colorată armonie o conţine modul 2. Este necesar să reamintim sistemul de alcătuire propriu acestui mod

.

Conceput pe elemente foarte bine cunoscute de către studenţi şi anume semitonul şi tonul , modul 2 este alcătuit pe grupe simetrice şi prezintă atât simetrie de translaţie , cât şi simetrie faţă de o axă . Pentru realizarea temelor de armonie rămâne obligatorie sarcina de a construi pe treptele scării modale structurile acordice reprezentative . Datorită elementelor care definesc acest mod , armonia utilizată permite existenţa tuturor tipurilor de acorduri generate de intervale . Excepţie face acordul alfa care este specific lui BELA BARTOK . În cursul de ARMONIE - Aranjamente şi Prelucrări corale utilizăm acorduri generate de intervalul de terţă care datorită grupelor simetrice exprimă foarte bine sonoritatea modului 2 cu transpoziţie limitată . Trebuie menţionat faptul că aparent datorită expresiei grafice acordurile

înfăţişează structuri aspre , însă , gândite prin enarmonie pot fi folosite

fără restricţii deoarece sonorităţile

Este foarte important să se utilizeze pe structura melodică a vocilor

şi formule ritmice specifice stilului lui OLIVIER MESSIAEN având în

sunt foarte

calde .

vedere faptul că şi în acest domeniu compozitorul a avut o contribuţie esenţială .

dimensiune muzicii

şi implicit armoniei , asigură contururi şi sonorităţi ce poartă amprenta lui OLIVIER MESSIAEN .

Structurile

ritmice pe

lângă

faptul

dau o nouă

Recomand

utilizarea

ritmurilor nonretrogradabile , retrogradabile ,

augmentările progresive , diminuările

adăugate să fie folosit exclusiv

în

progresive , iar

ultima

măsură a

ritmul

cu

valori

temei . Este

indicat

ca

prezenţa

formulelor

ritmice

specifice

fie

marcată

prin

acoladă .

 

De

regulă ,

temele

propuse

pentru

elaborarea

lucrărilor

practice

sunt

arcuite pe

patru

măsuri

şi

conform axei

de

simetrie scindarea

se

face

prin

sunetul

fa

#

.

Există

în

profilul

temei

formule

ritmice

 

specifice

care

vor

fi

descoperite

de

către

studenţi

şi

utilizate

şi

la

alte

voci .

Pot

fi aduse

noi

formule care

caracterizeze

lucrarea

practică .

-

ELABORĂRI

DE

PARTITURI

CORALE

Trebuie

menţionat

faptul

realizarea

armonizărilor

pe teme

elaborate

în

simplă în

corale . Elementele reprezentate

stilul compozitorului

cadrul

de

OLIVIER

MESSIAEN

reprezintă

şi

ultima

etapă

cursului

de ARMONIE - Aranjamente

şi

definitorii ale

de

partituri

formării unui

Prelucrări

superioare

elaborările

muzician sunt

corale . Este necesară o bună

informare

şi

cunoaştere

a

cursului , şi

nu

în

ultimul

rând

, talent

şi

multă

seriozitate

din

partea

studenţilor

.

BIBOGRAFIE

BUCIU , DAN : ELEMENTE DE SCRIITURĂ

MODALĂ ,

Editura

Muzicală ,

BUCUREŞTI ,

1981

ILIE ,VIORICA : SINTAXA ARMONICĂ ÎN CREAŢIA CORALĂ

ROMĂNEASCĂ ,

Muzică

Editura Universităţii

2005

, BUCUREŞTI ,

Naţionale

de

ILIE , VIORICA : ARANJAMENTE ŞI PRELUCRĂRI CORALE ,

Editura

Universităţii

BUCUREŞTI ,

2005 .

Naţionale

de

Muzică ,

TEME

PENTRU

LUCRĂRI

PRACTICE

1-

Să se

construiască

acorduri

generate de

intervalul

de terţă

pe

treptele

2 - Să se construiască acorduri generate de intervalul de cvintă pe

treptele modurilor heptatonice diatonice populare naturale 3 - Să se construiască acorduri generate de intervalul de cvartă treptele modurilor heptatonice diatonice populare naturale 4 - Să se construiască acorduri generate de intervalul de secundă

( clustere ) pe treptele modurilor heptatonice diatonice populare naturale

5 - Să

diatonice

6 - Să

diatonice

modurilor heptatonice diatonice

populare

naturale

pe

se

se

construiască

populare

pedale

pentru

toate

modurile

toate

heptatonice

modurile

naturale

construiască

formule ostinato

pentru

populare

naturale

7

-

se

construiască acorduri

generate

de

intervalul

de

terţă pe

treptele cromaticului

1

 

8

-

se

construiască

acorduri

generate

de

intervalul

de

terţă

pe

treptele

cromaticului

2

 

9

-

se

construiască

acorduri

generate

de

intervalul

de

terţă

pe

treptele

cromaticului

3

 

10

-

se

construiască

acorduri

generate de

intervalul

de

terţă pe

treptele

modului

2

cu

transpoziţie

 

limitată

11

- Temă

pentru

lucrări

practice

:

11 - Temă pentru lucrări practice :   să se armonizeze de patru ori tema
 

se

armonizeze

de

patru

ori

tema

propusă ,

după

cum

urmează :

 

a )

cu

acorduri

generate

de

intervalul

de

terţă

b )

cu

acorduri

generate

de

intervalul

de cvintă

c )

cu acorduri

generate

de intervalul

de cvartă

d )

cu

acorduri generate

de intervalul

de

secundă

( clustere )

12 -

temă :

se

armonizeze

conform

sistemului

de

referinţă

următoarea

se armonizeze conform sistemului de referinţă următoarea 13 - Să temă : se armonizeze conform sistemului

13 -

temă :

se

armonizeze

conform

sistemului

de

referinţă

următoarea

se armonizeze conform sistemului de referinţă următoarea 14 - Să temă: se armonizeze conform sistemului de

14 -

temă:

se

armonizeze

conform

sistemului

de

referinţă

următoarea

se armonizeze conform sistemului de referinţă următoarea 15 - Să temă : se armonizeze conform sistemului

15 -

temă :

se

armonizeze

conform

sistemului

de

referinţă

următoarea

16 - Să teme : se elaboreze o partitură corală pe coordonatele următoarei 17 -

16

-

teme :

se

elaboreze

o

partitură

corală

pe

coordonatele

următoarei

elaboreze o partitură corală pe coordonatele următoarei 17 - teme Să se elaboreze o partitură corală

17

-

teme

se elaboreze o

partitură

corală

pe

coordonatele

următoarei

:

corală pe coordonatele următoarei 17 - teme Să se elaboreze o partitură corală pe coordonatele următoarei