Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţii de diferenţiere fonematică ,,p”- “b”

Înlocuiţi pe “p” cu “b” şi invers:

par-

paie-

bară-

poală-

pun-

pompă-

brună-

corp-

plană-

bila-

pol-

Înlocuiţi spaţiile punctate cu ’’p’’ sau ’’b’’:

…alon ...astile

…isică ...rațe

…enar ...lăniță

…ăiat ...raznic

ca…ac gal...en

cu…tor com...ot
co…il s...rinten

ca…ană gam...ă

com…ot lim...ă

cior…ă gos...odar

rom… ce...

ca… col...

cui… tim...

do… nisi...