Sunteți pe pagina 1din 5

Numele: Data:

Evaluare iniţială

Limba şi literatura română – clasa a IV-a

1.Se dă textul:

Merge fata babei cât merge tot pe acest drum, pe unde fusese şi fata moşneagului. Se
întâlneşte şi ea cu acea căţeluşă bolnavă, cu părul cel ticsit de omizi, cu fântâna cea mâlită, cu
cuptorul cel nelipit, dar când toţi o roagă să îngrijească de ei, ea le răspunde în bătaie de joc:

- Dar cum nu! Că nu mi-oi feşteli eu mânuţele delicate.Plecaţi de aici toţi trei! Voi
multe slugi aţi avut ca mine?

2. Răspundeţi la întrebări:
a) Care este personajul principal al fragmentului?

------------------------------------------------------------------------------------------------
b) De ce nu a vrut fata să îi ajute pe cei întâlniţi?

.------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Credeţi că ar fi trebuit să îi ajute? De ce?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Scrieţi cuvinte cu sens opus:


caldă ......................................; harnică ...........................................;

merge .....................................; am găsit ..............................................;

bolnavă ...................................; lumină ................................................;

slugi .......................................; tânăr ...................................................;

4. Marchează cu X cuvântul cu înţeles asemănător:

senin - mare ; limpede ; scund ;


vesel - bucuros ; tânăr ; tainic ;

harnic – leneş ; vrednic ; simpatic ;

înţelege – spune ; ascultă ; pricepe ;

5.Transcrie propoziţia interogativă din text:

--------------------------------------------------------------------------------------------

6.Scrieţi câte trei părţi de vorbire ,din textul dat, în tabelul de mai jos:

substantiv adjectiv pronume verb

7.Puneţi semnele de punctuaţie corespunzătoare:

Iepurelui i se scurgeau ochii după ciuboţelele ogarului

Cât ai dat pe încălţări Înteabă el

Doi galbeni cât să dau Îi răspunde fudul ogarul

Mă duc şi eu la iarmaro să-mi cumpăr ciuboţele

Ciuboţele se găsesc câte vrei numai bani să ai

8.Completaţi spaţiile liberefolosind ortogramele: sa; s-a; sau; s-au; la; l-a; ia;
i-a.

Astăzi cei doi fraţi din vecini................certat. Nu ştiu care a fost motivul:

......cel mic ............... luat jucăria fetei, ................. cea mare...............repezit la prâs-

lea şi ............. certat.

................ urma urmei nici nu mai contează. Mama .........spus celui mic să ............. bine seama
să nu o mai supere pe sora ..............
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I.2 Răspunde corect la Răspunde corect la două în Răspunde corect la o
cele trei întrebări. trebări sau la toate, dar cu întrebare sau la două cu
1-2 greşeli; 2-4 greşeli;
I.3 Scrie corect toate Scrie corect 6-7 cuvinte cu Scrie corect 4-5 cuvin-te
cuvintele cu sens sens opus; cu sens opus;
opus;
I.4 Marchează corect Marchează corect 2-3 Marchează corect 1-2
toate cuvintele cu cuvinte cu sens asemănă- cuvinte cu înţeles ase-
înţeles asemănător; tor; mănător;
I.5 Transcrie corect Transcrie propoziţia dar cu Transcrie propoziţia dar
poziţia interogativă 1-2 greşeli; cu 2-3 greşeli;
din text;
I.6 Completează corect Completează tabelul, dar Completează tabelul,
tabelul cu toate părţile cu 2-3 greşeli; dar cu 3-4 greşeli;
de vorbire
I.7 Completează corect Completează semnele de Completează semnele
toate semnele de punctuaţie cu 2-3 greşeli; de punctuaţie cu 3-4
punctuaţie; greşeli;
I.8 Completează corect Completează corect 6 -7 Completează corect 4-5
toate ortogramele; ortograme; ortograme;
OBIECTIVE

O.1 Să răspundă corect la întrebări;

O.2 Să scrie corect cuvintele cu sens opus;

O.3 Să marcheze corect cuvintele cu înţeles asemănător;

O.4 Să recunoască felul propoziţiilor după scopul comunicării;

O.5 Să recunoască părţile de vorbire învăţate;

O.6 Să utilizeze corect semnele de punctuaţie;

O.7 Să completeze corect un text lacunar cu ortogramele învăţate;

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL
Rezolvă corect cei 8 itemi; FOARTE BINE
Rezolvă corect 6 itemi; parţial 1 item; incorect 1 item; BINE
Rezolvă corect 4 itemi; parţial 2 itemi; incorect 2 itemi; SUFICIENT
Nume şi prenume I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 %

ASĂNICĂ ANDREI MIHAI

BABATE OANA GEORGIANA

BĂCANU ALEXANDRA IOANA

CRĂCIUN ALINA GABRIELA

MĂDĂLINA
DUGHEANĂ
MIHAELA

ENUŞ GABRIELA

GOŞOL REMUS PETRIŞOR

NEAGU CLAUDIA VIORELA

OPREA REBECA SARA

PASCU ALEXANDRU IONUŢ

PETCU ANA MARIA

POPA ANDREI LEONARD

STANCU BIANCA MARIA

STĂNICĂ CRISTINA IOANA

STĂNOI IONUŢ FLORIN

ŞTEFAN ALBERTO IONUŢ

TUDOR NICOLETA

ZAMFIR RAUL TITI FLORIN