Sunteți pe pagina 1din 2

Stabilirea valorii prin metoda Activului Net Corectat

EXEMPLU

Bilanţ contabil simplificat 31. XII.N

1. Mijloace fixe 33.250


2. Terenuri 15.120
3. Investiţii în curs de execuţie 2.340
4. Imobilizări financiare 4.500
5. TOTAL IMOBILIZĂRI 55.210
6. Stocuri de materiale 10.470
7. Stocuri de producţie neterminată 8.930
8. Stocuri de produse finite 11.350
9. Creanţe 14.720
10. Disponibilităţi 1.550
11. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 47.020
12. TOTAL ACTIV 102.230

1. Capitaluri proprii 61.340


2. Datorii totale 40.890
3. TOTAL SURSE 102.230

Pentru stabilirea Activului Net Corectat se au în vedere următoarele informaţii suplimentare:

a) Firma obţine un brevet cu o durată de protecţie legală de 4 ani, care se estimează că va


genera un profit net suplimentar de 500 lei în anul N+1, 600 lei în N+2, 650 lei în N+3
şi de 800 lei în N+4; rata de actualizare este de 10 %;
b) Costul de înlocuire al mijloacelor fixe neamortizate integral este de 80.000 lei, iar
gradul de uzură estimat de către evaluator este de 35 %;
c) În cazul mijloacelor fixe amortizate integral, costul de înlocuire este de 1.200 lei, iar
gradul de uzură estimat de către evaluator este de 80 %;
d) Societatea are în proprietate o suprafaţă de 1.135 mp. Analiza unor tranzacţii cu
terenuri comparabile a evidenţiat un preţ de 3,8 E/mp. Cursul de schimb la data
evaluării este de 4,6 lei/E. Faţă de proprietăţile comparabile, evaluatorul va lua în
considerare o corecţie globală de – 15 %, datorată diferenţelor de deschidere la stradă
şi de acces la mijloacele de transport;
e) Investiţiile în curs de execuţie care nu pot fi finalizate sunt de 500 lei;
f) Imobilizările financiare constau în titluri de participare cotate, a căror valoare, la data
evaluării, reprezintă 80 % din valoarea din momentul achiziţiei;
g) Materialele depreciate sunt în suma de 400 lei;
h) Producţia în curs de execuţie evaluată la nivelul preţurilor de vânzare ale produselor
finite este de 12.000 lei. Gradul de finisare este de 85 %. Producţia neterminată sistată
ca urmare anulării unor comenzi, este de 250 lei;
i) Creanţele cu o vechime mai mare de 6 luni reprezintă 10 % din totalul creaţelor, iar
coeficientul de corecţie (probabilitatea de neîncasare) este de 80 %;
j) Există o hotărâre judecătorească definitivă de plată a unor despăgubiri de către firma
evaluată în sumă de 500 lei, datorie necuprinsă în bilanţul contabil.

1
REZOLVARE:

Stabilirea ANC

VALOAREA PRIN ANC = Active totale corectate – Datorii totale corectate

Nr. crt. Element Valoare Corecţie Valoare


contabilă corectată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15