Sunteți pe pagina 1din 5

In funcție ce legăturile care exista intre

Investiții colaterale

Investițiile directe se fac pentru obiectivele de baza respectiv pentru


achiziționarea de utilaje si montarea acestora si se fac pe baza de devize
întocmite pe categorii de lucrări, pe obiective sau pe întreaga investiție.

Investițiile colaterale sunt investițiile care asigura utilități obiectivului de


investiții si sunt elaborate pe baza unor devize special calculate

Investițiile conexe sunt investiții finalizate in alte obiective care au ca scop


asigurarea cu materii prime necesare procesului fr producție al viitorului
obiectiv, precum si asigurarea cailor de comunicații si a rețelelor de
distribuție

Prin investiții înțelegem acele cheltuieli care au ca scop construcția de


clădiri, achiziționarea de utilaje, creșterea capitalului fix si a patrimoniului
unei societăți comerciale.

Toatalitatea cheltuielilor prin care se Creează sau se aschizutioneaza noi


capitaluri fixe productive si neproductive precum si totalitatea cheltuielilor
prin care de dezvolta, se modernizează si se reutileaza capitalurile fixe
existente, poarta denumirea de investiții de capital.

Investițiile de capital sunt influențate de nevoia de investiții posibilitățile de


finanțare a proiectelor de investiții si de capacitatea de prevedere. Nevoia de
investiții are la baza cererea de anumite produse si servicii precum si
necesitatea realizarii unei rentabilități la un nivel prestabilit.

B. Posibilitățile de finanțare a proiectelor de investiții influentează realizarea


investițiilor la nivel microeconomic si macroeconomic astfel încât
rentabilitatea proiectelor de investiții sa fie mai mare decât costul de
finanțare a proiectelor de investiții

Eficiența economică-element esențial al deciziei de investiții

Conceptul de eficientă economică* se da la examen- eforturi si efecte


economice
Caracteristicile eficientei economice in investiții

Necesitatea calculelor de eficientă economică si metode de calcul ale EEI si


raportul optim eficient

Orice investiție presupune un consum de resurse. Orice investitor urmărește


sa își recupereze cheltuielile făcute si sa obțină un venit suplimentar. In
aceste condiții se impune o evaluare atât a resurselor si a rezultatelor
procesului investițional si determinarea eficientei economice.

Prin eficientă se înțelege producerea unui efect util așteptat. Pentru


determinarea EEI- eficientei economice a investițiilor se pleacă de la
realitatea conform căreia orice activitate este consumatoare de resurse de
investiții si producatoare de venituri. Problema care se pune se referă la
modul in care sunt utilizate resursele astfel încât sa se obțină randamente cat
mai mari.

Eficienta economică exprima rezultatele unei activități economice evaluare


prin prisma resurselor consumate si stabilește legătura intre volumul si
calitatea eforturilor ca factori generatori zi rezultatele obținute intr-o anumită
perioada ca rezultat al eforturilor respective.

Eficientă activității economice are un caracter general, ea însumând


eficientele parțiale din unități economice subramuri, ramuri, domenii de
activitate.

Eficienta are mielul direct proporțional cu cantitatea si calitatea resurselor si


este definita prin performanța (rezultatele cele mai mari) sau ca efecte
maxime ale unei activități in raport cu resursele alocate si utilizate.

e,e’= eficienta economice

e=E/exilon!!! => trebuie da tinda la maxim E nebun

E=efecte

Exilon=eforturi

e’=exilon/E =>minim
Eficienta economică înseamnă creșterea rentabilității, creșterea
productivității muncii si reducerea cheltuielilor materiale a consumurilor.

Intre eficienta si rentabilitate nu se poate pune semnul de egalitate.

Eficienta este suportul rentabilității, ea având un conținut mai larg decât


rentabilitatea.

Rentabilitatea decurge din modul de utilizare al resurselor. Prin eficienta de


obțin valori ridicate, corespunzătoare unor produse de calitate, obținute cu
costuri mici, firma asigurându-și succesul pe piața.

O societate este rentabila atunci cand produce bunuri cu costuri sub nivelul
pieței si produce profit.

EEI - capacitatea eforturilor investiționale de a conduce la efecte economice


curente si de perspectiva, capacitate care poate fi influențată prin
optimizarea efectelor dar si a consumului de resurse.

Eforturile reprezintă resursele utilizate in cadrul procesului investițional si


de producție si se referă la cheltuieli cu investiția si la cheltuieli de
producție.

Eforturile sunt: materii prime prelucrate, Ch de producție, investiție totala,


număr salariați exprimat in unități fizice sau in unități monetare

Efectele reprezintă rezultatele in funcție de locul apariției.

In funcție de locul apariției pot fi efecte directe sau efecte indirecte.

Efectele directe sunt obținute la nivelul de activitate analizată.

Efectele indirecte sunt efectele obținute la beneficiarii produselor de baza


sau in avalul activității analizate.

Efectele sunt efecte prezente ... si efecte de perspectiva care au la baza


profitul de investit. De asemenea, ele sunt efecte anuale si efecte totale.

In funcție de gradul de cuprindere, efectele sunt globale si exprima efectul


brut
Exemplu de indicator: valoarea

Si efecte nete obținute ca diferența intre efectul total si cheltuielile


ocazionate pentru realizarea efectului respectiv.

Exemplu de indicator: profitul

Pentru determinarea eficientei economice trebuiesc comparate efectele cu


eforturile, acesta comparație se realizează cu ajutorul indicatorilor de
eficienta economică.

Indicatorii reprezintă relații matematice l grupate într-un sistem.

Determinarea sistemului de indicatori presupune identificarea si


cuantificarea tuturor resurselor alocate si consumate si a efectelor generate.

Efectele si eforturile sunt exprimate cu ajutorul unei matrici cu patru cadrane


corespunzătoare fiecărui cadran fiind o categorie de indicatori.

Cadranul 1-indicatori de tip efort-efort

Exemplu: costul unui loc de munca sau gradul de înzestrare tehnica a muncii

Cadranul 2-indicatori de tip efect-efort

Exemplu: profitul la un leu investiție sau producția la un milion lei mijloace


fixe

Cadranul 3-indicatori de tip efort-efect

Exemplu: investiția specifica, cheltuieli materiale la 1.000 lei producția

Cadranul 4- indicatori Efect-efect

Pentru firmele care fac comerț

Exemplu: cirs de revenire sau profitul la 1.000 lei încasări

La nivelul economiei naționale, eficienta se exprima prin valoarea nou


adăugată la 1 leu investiție sau prin sportul de PIB (delta PIB)

La nivelul unei societăți comerciale, eficienta se exprima prin nivelul


costurilor pe unitatea de produs si prin sporul de profit (delta ph)