Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Hodineț AnaMaria

Grupa: 153

Clauzele Incoterms
Reprezintă un îndrumar deosebit de util pentru toți agenții economici angajați în tranzacțiile comerciale
internaționale. Ele permit definirea exactă a întinderii obligațiilor părților în legatură cu una din
componentele esențiale ale derulării contractului și anume: livrarea.
Cu alte cuvinte, INCOTERMS constituie un ansamblu de reguli prin care se determină drepturile şi
obligaţiile părţilor în contractul de vânzare internaţională.
Este de menționat faptul că acestea au fost create pentru a evita neînțelegerile sau confunziile dintre companii
și reprezintă termenii comerciali internațional acceptați ce definesc si statueaza cadrul in care cumparatorul si
vanzatorul isi desfasoara rolul in privinta transportului de marfa, proprietatea asupra marfii, asigurarea marfii.
Primul set de clauze INCOTERMS a fost publicat de catre Camera Internationala de Comert (I.C.C.) in 1936,
urmat de amendamente si modificari in anii 1953, 1967, 1990, 2000, ultimul set de reguli fiind publicat in
Ianuarie 2011 si denumit INCOTERMS 2010. Camera Internationala de Comert a inceput deja consultarile
pentru o noua editie revizuita, ce va fi denumita INCOTERMS 2020.
Incoterms se axează pe două aspecte ale tranzacției:
1. Care parte (vanzator sau cumparator) este responsabilă pentru organizarea și plata transportului (și
activitati asociate), proceduri de import export, asigurare?
2. În care punct al procesului de transport are loc transferul de responsabilitate de la vanzator la
cumparator? (acest aspect este important daca marfurile sunt pierdute sau deteriorate in transport)

Clauze aplicabile tuturor modalitatilor de transport (indiferent de modul de transport si de numarul


acestora)
EXW (Ex-Works): Marfa este pusa la dispozitia cumparatorului la sediul vanzatorului; cumparatorul este
responsabil pentru plata transportului si costul asigurarii;
Nume: Hodineț AnaMaria
Grupa: 153

FCA (Free Carrier): Vanzatorul preda marfa primului caraus numit de cumparator, intr-un loc prestabilit, cu
marfa vamuita pentru export;
CPT (Carriage Paid To): vanzatorul plateste transportul pana la destinatia convenita; riscurile de pierdere
sau deteriorare a marfii, sau orice alte riscuri, trec la vanzator in momentul predarii marfii catre primul
caraus; vanzatorul are obligatia de a asigura vamuirea marfii pentru export;
CIP (Carriage and Insurance Paid): vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul CPT si in plus acopera si
asigurarea marfii pentru situatii de pierdere sau deteriorare pe timpul transportului; vanzatorul are obligatia
de a asigura vamuirea marfii pentru export;
DAT (Delivered At Terminal): vanzatorul asigura livrarea si descarcarea marfurilor in terminalul stabilit cu
cumparatorul, unde terminalul poate fi chei portuar, depoait, terminal cargo sau CFR; vanzatorul are obligatia
sa acopere vamuirea marfii pentru export precum si costurile cu livrarea si descarcarea la terminalul convenit;
DAP (Delivered At Place): vanzatorul livreaza marfurile la locul stabilit cu cumparatorul; vanzatorul are
obligatia sa asigure vamuirea marfii pentru export si acopera toate costurile de transport, livrare si descarcare
la destinatia convenita; DAP inlocuieste vechile clauze DAF si DDU;
DDP (Delivered Duty Paid): livrarea se considera efectuata cand marfa a fost pusa la discpozitia
cumparatorului, in locul convenit cu acesta; vanzatorul are obligatia sa acopere toate costurile si riscurile
legate de livrarea marfurilor in locul convenit, inclusiv taxele vamale, atat de export cat si de import la locul
de destinatie, precum si alte taxe si speze legale de import;

Clauze ce se aplica doar in transportul maritim sau transportul efectuat pe apele interioare navigabile
FAS (Free Alongside Ship): vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare cand marfa este langa vas, pe chei,
in slepuri sau barje, in portul de incarcare convenit;
FOB (Free On Board): vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare cand marfa trece balustrada vasului, in
portul de incarcare convenit;
CFR (Cost and Freight): vanzatorul este responsabil cu plata costurilor necesare pentru aducerea marfii in
portul de destinatie convenit dar riscurile de pierdere sau deterioare a marfii sunt preluate de vanzator cand
marfa trece balustrada vasului in portul de incarcare;
CIF (Cost, Insurance and Freight): vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul CFR si in plus acopera si
asigurarea marfii pentru situatii de pierdere sau deteriorare pe timpul transportului; de asemenea implica
obligatia vanzatorului sa acopere vamuirea marfii pentru export;

Surse:
www.qeops.eu
www.tribunajuridica.eu
www.dachser.ro